Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Haags Inburgeringsprogramma trajectbegeleiding op de scholen

Datum nieuwsfeit: 13-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Den Haag
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Haag

2001-12-10: Haags Inburgeringsprogramma: trajectbegeleiding op de scholen

Op 11 december hebben BenW van Den Haag het jaarplan Inburgering Nieuwkomers 2002 van de dienst SZW besproken.

De plannen voor 2002 krijgen vooral gestalte via een vernieuwde vorm van trajectbegeleiding waarin het terugdringen van verzuim en uitval een belangrijke plaats innemen. De trajectbegeleiders komen vanachter hun bureau vandaan en komen dáár te zitten waar de nieuwkomer zit: op school. De nieuwkomers die niet naar school kunnen komen , worden thuis bezocht. Ook is er ruim aandacht voor een effectievere plaatsing van nieuwkomers in het inburgeringsprogramma. Tenslotte is ook de verbetering van de doorgeleiding naar een vervolgtraject een essentieel onderdeel van deze nieuwe aanpak. In de praktijk betekent dit een intensievere interactie tussen nieuwkomer en begeleider, waarbij de mogelijkheden van de nieuwkomer in belangrijke mate bepalend zijn voor de aard van het inburgeringsprogramma.

Verder is er in 2002 nadrukkelijk aandacht voor specifieke doelgroepen zoals Antillianen en Somalische jongeren en zullen ook de randvoorwaarden voor deelname, zoals kinderopvang, geoptimaliseerd worden. Dit alles moet leiden tot maatwerk waar het gaat om de doorstroom van nieuwkomers naar een arbeidsplaats, vervolgopleiding of een traject van sociale activering. Zo start in het kader van de zogenoemde sluitende aanpak in februari 2002 een pilot project bij PTT post. Dit betreft een inburgering-leer-werktraject waarin vakopleiding, praktijk en taalscholing continu worden afgewisseld. De bedoeling is dat 15 cursisten hier uiteindelijk een baan aan overhouden. Werken en leren in een gecombineerd traject wordt een belangrijk inburgeringsconcept voor de toekomst, maar de belangrijkste doelstelling blijft het bevorderen van de participatie van nieuwkomers in de Haagse samenleving.

Snelwegtraject

Voor een aantal jonge nieuwkomers die in het land van herkomst een hoge vooropleiding hebben afgerond is er een speciaal plan ontwikkeld. Zij worden in de gelegenheid gesteld om, via een zeer intensief inburgeringsprogramma, in korte tijd de stap naar een HBO of universitaire opleiding te zetten. Hiernaast wordt in 2002 nog een aantal andere projecten uitgevoerd.

Voorbeelden daarvan zijn het project Digitaal leren, een project dat iets extras biedt voor klanten die op afstand willen leren en een project voor zwangere en recent bevallen vrouwen, waarbij een combinatie van taaleducatie en praktische vaardigheden rond het moederschap wordt geboden.

In Den Haag zijn instroom en bereik van nieuwkomers in de laatste jaren sterk toegenomen. De verwachting is dat 84 % van de nieuwkomers die in 2002 met een inburgeringstraject beginnen, dat met succes afrondt. De inspanningen van de gemeente Den Haag in het kader van de Wet inburgering nieuwkomers (Win), blijken de laatste jaren zeer succesvol. In Den Haag wordt de Win uitgevoerd door het Haags Startpunt Nieuwkomers, een onderdeel van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten.

Het college van Burgemeester en Wethouders stuurt het jaarplan Inburgering 2002 door aan de Raadscommissie voor Onderwijs, Sociale Zaken, Werkgelegenheidsbevordering en Integratiebeleid (OSWI), die het zal behandelen op 20 december 2002.

10 december 2001

last update: 13 december 2001 ;pag.: 10030; auteur: 77

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie