Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Statistisch Bulletin van Centraal Bureau voor de Statistiek

Datum nieuwsfeit: 13-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten
Centraal Bureau voor de Statistiek

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 57e jaargang no. 49 / 13 december 2001

Inhoud ­ Valutakoersen, november 2001. pag. 12 ­ Rentevoeten op de geld- en kapitaalmarkt, november 2001. pag. 12 Overige gegevens pag. 1 ­ Koerswaarde van aandelen, november 2001. pag. 13

Prijzen Algemeen ­ Producentenprijsindexcijfers van het verbruik van grondstoffen ­ Maandplanning sociaal-economische kerncijfers. . pag. 8 en halffabrikaten door de nijverheid, per bedrijfstak oktober 2001. pag. 5 Delfstoffenwinning en industrie ­ Producentenprijsindexcijfers voor de nijverheid, per bedrijfsklas- ­ Omzet (excl. BTW) in delfstoffenwinning, industrie en openbare se, oktober 2001. pag. 3 nutsbedrijven, oktober 2001. pag. 9 ­ Producentenprijsindexcijfers voor de nijverheid, per bedrijfstak, ­ Omzet (excl. BTW) in delfstoffenwinning, industrie en openbare oktober 2001. pag. 2 nutsbedrijven, januari-oktober 2001. pag. 9 ­ Consumentenprijsindex, november 2001. pag. 10 en 11

Bouwnijverheid Energie ­ Indexcijfers voor de herbouwkosten van woningen, (1995=100), ­ Aardoliegrondstoffen en -producten, augustus 2001. pag. 8 oktober 2001. pag. 14
­ Inputindexcijfers voor bouwkosten van woningen, oktober 2001. pag. 14
­ Indexcijfers van de omzet in de bouwnijverheid, september 2001. pag. 13 Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Financiële instellingen en markten
­ Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aan- Verkrijgbaar is nieuw materiaal betreffende de volgende statistieken: delenindexcijfers, week no. 48. pag. 15 ­ Ziekteverzuimcijfers rijksoverheid, derde kwartaal 2001 ­ Nieuwe Levensverzekeringen, oktober 2001. pag. 7 Inl. tel. (045) 570 70 70.

Verklaring van de tekens Prijs: . = gegevens ontbreken; ­ = nihil; x = geheim; * = voorlopig cijfer. 145,00 ( 65,80) per jaar (excl. verzendkosten); los nummer 13,00 ( 5,90). ( ) achter de titel = nummer met de laatst gepubliceerde overeenkomstige tabel.
Informatie Auteursrecht Infoservice: tel. (045) 570 70 70; E-mail: (infoservice@cbs.nl) © CBS, Voorburg/Heerlen, 2001. Bronvermelding is verplicht. Website: www.cbs.nl; Conjunctuur: teletekst pag. 506 en 507 Verveelvoudiging voor eigen of intern gebruik is toegestaan. Redactie SB: CBS, Postbus 4000, 2270 JM Voorburg. ISSN: 0166­9680 V34245Producentenprijsindexcijfers van de nijverheid, per bedrijfstak, basis 1995=100 (44)

SBI Wegings- 1998 1999 2000 2000 2001 coefficient okt. mei juni* juli* aug.* sept. okt.*

Indexcijfers van de afzet

C Delfstoffenwinning
Afzet binnenland 62 227 105,9 102,4 156,3 174,4 177,2 177,8 164,1 163,5 163,2 158,6 Afzet buitenland 37 773 98,4 86,9 157,2 178,8 197,6 190,9 184,4 177,9 167,2 160,3

Totaal 100 000 103,1 96,5 156,7 176,1 184,9 182,7 171,8 169,0 164,7 159,3

D Industrie
Afzet binnenland 39 192 101,8 102,2 110,4 113,6 115,3 114,9 113,5 113,2 113,7 112,6 waarvan
intermediaire goederen 21 455 100,4 100,1 110,9 115,2 116,5 116,1 113,9 113,3 113,9 112,4 consumptie goederen 13 156 103,2 104,1 110,6 113,2 115,7 115,4 114,6 114,8 115,1 114,2 investeringsgoederen 4 582 104,8 106,4 107,5 107,7 108,1 108,1 108,3 108,5 108,5 108,6

Afzet buitenland 60 808 102,1 102,3 116,6 122,5 121,2 120,1 117,4 116,4 117,1 114,3

Totale afzet 100 000 102,0 102,2 114,1 119,0 118,9 118,1 115,8 115,1 115,7 113,7

E Productie en distributie van elektriciteit, aardgas en water
Afzet binnenland 99 895 106,9 102,6 109,6 113,8 110,0 110,0 115,7 115,7 115,7 114,1 waarvan
intermediaire goederen 38 709 106,1 102,9 110,0 114,8 107,4 107,4 113,4 113,4 113,4 111,1 consumptie goederen 60 730 107,4 102,4 109,4 113,1 111,7 111,7 117,2 117,2 117,2 116,0

Indexcijfers van het verbruik

C Delfstoffenwinning
Binnenlands verbruik van
delfstoffen 1 300 106,5 100,5 152,7 169,9 174,7 174,9 161,8 161,5 161,3 157,9 industriele producten 52 232 104,3 105,4 107,3 107,5 107,5 107,5 107,5 107,6 107,6 107,6 electriciteit, gas en water 4 681 105,7 106,0 112,3 117,7 105,1 105,1 110,6 110,6 110,6 107,4

Binnenlands verbruik (totaal) 58 214 104,4 105,4 108,7 109,7 108,8 108,8 109,0 109,0 109,1 108,7 Verbruik uit het buitenland (import) 41 786 95,7 120,6 186,7 212,1 192,8 191,5 176,1 176,0 173,3 157,4

Totaal 100 000 100,8 111,7 141,3 152,5 143,9 143,4 137,0 137,0 135,9 129,0

D Industrie
Binnenlands verbruik van
landbouwproducten 12 586 94,9 92,4 99,3 107,2 113,0 107,4 103,1 107,8 110,0 109,6 delfstoffen 1 942 104,3 108,2 167,8 188,8 185,4 186,7 171,4 170,1 169,4 161,4 industriele producten 30 526 100,0 100,3 112,2 116,9 117,9 117,3 114,7 113,9 114,6 112,9 electriciteit, gas en water 2 890 105,6 103,3 110,4 115,7 105,8 105,8 112,0 112,0 112,0 109,3

Binnenlands verbruik (totaal) 47 944 99,2 98,7 111,0 117,2 118,6 116,8 113,8 114,4 115,4 113,8 Verbruik uit het buitenland (import) 52 056 101,5 105,7 132,0 142,2 134,3 134,4 129,5 129,0 127,9 123,0

Totaal 100 000 100,4 102,4 121,9 130,2 126,8 126,0 122,0 122,0 121,9 118,6

E Productie en distributie van elektriciteit, aardgas en water
Binnenlands verbruik van
delfstoffen 73 513 106,5 100,5 152,7 169,9 174,7 174,9 161,8 161,5 161,3 157,9 industriele producten 7 030 103,1 105,0 119,3 125,2 122,4 121,6 121,6 121,4 122,2 119,8 electriciteit, gas en water 4 702 105,8 106,2 112,5 117,8 105,0 105,0 110,5 110,5 110,5 107,3

Binnenlands verbruik (totaal) 85 245 106,2 101,2 147,7 163,3 166,5 166,7 155,6 155,3 155,3 152,0 Verbruik uit het buitenland (import) 14 755 108,0 106,0 121,0 129,0 149,9 151,5 160,9 158,0 152,3 150,7

Totaal 100 000 106,4 101,9 143,8 158,2 164,0 164,4 156,4 155,7 154,8 151,8

2 Centraal Bureau voor de StatistiekProducentenprijsindexcijfers van de afzet van de nijverheid, per bedrijfsklasse, basis 1995=100 (44) SBI Wegings- 1998 1999 2000 2000 2001 coefficient okt. mei juni* juli* aug.* sept. okt.*

CA Energiehoudende delfstoffenwinning
Afzet binnenland 60 254 106 102 158 177 179 180 165 165 165 160 Afzet buitenland 34 784 98 87 163 186 204 197 190 183 171 164 Totaal 95 037 103 97 160 180 188 186 174 171 167 161

CB Zand-, grind-, klei-, zoutwinning
Afzet binnenland 1 973 107 101 105 105 122 122 122 122 122 121 Afzet buitenland 2 990 101 91 92 91 119 119 120 120 120 120 Totaal 4 963 103 95 97 97 120 120 120 120 120 121

DA Voedings- en genotmiddelenindustrie
Afzet binnenland 13 568 103 100 104 107 109 110 111 111 111 111 Afzet buitenland 15 625 107 103 106 110 114 113 113 113 114 114 Totale afzet 29 192 105 102 106 108 112 112 112 112 112 113

15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie
Afzet binnenland 13 163 102 100 104 106 109 110 110 110 110 110 Afzet buitenland 14 102 106 102 105 109 113 112 112 112 112 113 Totale afzet 27 264 104 101 105 107 111 111 111 111 111 112

16 Tabakverwerkende industrie
Afzet binnenland 405 115 119 125 128 131 131 134 136 136 137 Afzet buitenland 1 523 110 112 117 119 125 125 125 125 125 125 Totale afzet 1 928 111 113 119 121 126 126 127 127 127 127

DB Textiel- en textielproductenindustrie
Afzet binnenland 1 238 98 99 99 99 102 102 102 102 102 102 Afzet buitenland 1 663 102 102 102 102 104 104 104 103 103 103 Totale afzet 2 901 100 100 101 101 103 103 103 103 103 103

17 Textielindustrie
Afzet binnenland 1 122 98 98 98 98 101 101 101 101 101 101 Afzet buitenland 1 160 102 101 101 101 103 103 103 103 103 103 Totale afzet 2 282 100 99 100 100 102 102 102 102 102 102

18 Kleding- en bontindustrie
Afzet binnenland 116 102 105 107 107 108 108 109 109 109 109 Afzet buitenland 504 102 104 104 102 104 104 105 104 105 105 Totale afzet 620 102 104 104 103 105 105 106 105 105 105

DC Leer-, lederwaren- en schoenindustrie
Afzet binnenland 88 105 107 108 108 113 115 114 114 112 112 Afzet buitenland 227 104 106 108 111 115 116 116 117 113 110 Totale afzet 315 104 106 108 110 114 116 116 116 112 111

DD Hout-, kurk-, rietwarenindustrie (exclusief
meubels)
Afzet binnenland 290 101 102 104 105 107 107 107 107 107 108 Afzet buitenland 265 106 106 109 110 113 113 113 112 113 113 Totale afzet 555 103 104 107 108 110 110 110 110 110 110

DE Papier-, karton- en grafische industrie
Afzet binnenland 4 768 96 96 100 101 105 105 104 104 104 104 Afzet buitenland 2 964 96 95 103 107 107 106 106 105 105 105 Totale afzet 7 732 96 96 101 103 105 105 105 105 105 105

21 Papier(waren)- en karton(waren)industrie
Afzet binnenland 1 154 94 95 103 106 107 107 106 106 106 106 Afzet buitenland 1 925 94 92 103 107 107 106 106 105 105 104 Totale afzet 3 079 94 93 103 107 107 107 106 106 105 105

22 Uitgeverijen, drukkerijen, reproductie
Afzet binnenland 3 614 97 97 99 100 104 104 104 104 104 104 Afzet buitenland 1 039 101 101 104 106 106 106 106 106 106 106 Totale afzet 4 653 98 98 100 101 104 104 104 104 104 104

DF Aardolie-, steenkoolverwerkende industrie
Afzet binnenland 1 762 108 133 212 241 237 226 197 194 201 186 Afzet buitenland 4 199 103 135 251 303 274 260 238 230 239 205 Totale afzet 5 961 104 134 240 285 263 250 226 220 228 199

DG Chemische industrie
Afzet binnenland 4 199 98 99 116 123 125 124 120 119 119 115 Afzet buitenland 12 986 98 94 110 114 112 112 108 106 106 105 Totale afzet 17 185 98 96 112 116 115 115 111 109 109 107

DH Rubber- en kunststofverwerkende industrie
Afzet binnenland 804 99 100 104 105 106 106 106 106 106 106 Afzet buitenland 1 995 100 101 105 106 107 107 107 107 107 107 Totale afzet 2 799 100 100 104 105 107 107 107 107 107 107

DI Glas-, aardewerk-, cement-, kalkindustrie
Afzet binnenland 356 98 99 99 100 102 102 102 102 102 102 Afzet buitenland 913 96 96 97 98 101 101 101 101 101 101 Totale afzet 1 269 97 97 97 99 101 101 101 101 101 101

DJA Metaal en elektrotechnische producten-
industrie
Afzet binnenland 10 984 104 104 106 107 107 107 107 107 107 107 Afzet buitenland 18 932 103 101 106 107 106 106 106 105 105 105 Totale afzet 29 916 103 102 106 107 106 106 106 106 106 106

DJ Basismetaal- en metaalproductenindustrie
Afzet binnenland 3 892 102 100 105 106 105 105 106 105 106 106 Afzet buitenland 4 481 101 96 108 112 106 106 104 102 103 102 Totale afzet 8 373 101 98 107 109 106 106 105 103 104 104

27 Basismetaalindustrie
Afzet binnenland 1 638 99 92 102 103 100 100 100 98 100 100 Afzet buitenland 2 483 99 90 110 117 105 105 102 98 100 99 Totale afzet 4 120 99 91 107 111 103 103 101 98 100 99

Statistisch bulletin 49 (CBS) 13/12/2001 3Producentenprijsindexcijfers van de afzet van de nijverheid, per bedrijfsklasse, basis 1995=100 (44) SBI Wegings- 1998 1999 2000 2000 2001 coefficient okt. mei juni* juli* aug.* sept. okt.*

28 Metaalproductenindustrie
Afzet binnenland 2 255 105 105 108 109 110 110 110 110 110 110 Afzet buitenland 1 998 103 103 106 107 107 107 107 107 107 106 Totale afzet 4 253 104 104 107 108 108 108 109 108 109 108

DK Machine- en apparatenindustrie
Afzet binnenland 4 506 104 105 106 106 106 106 107 107 107 107 Afzet buitenland 4 092 105 106 108 109 110 110 110 110 110 110 Totale afzet 8 598 104 105 107 107 108 108 108 108 108 108

DL Elektrische en optische apparatenindustrie
en instrumenten
Afzet binnenland 1 226 100 101 103 103 104 104 104 104 104 104 Afzet buitenland 5 692 100 98 99 99 99 100 100 100 100 100 Totale afzet 6 918 100 99 100 100 100 100 100 100 100 101

30 Kantoormachine- en computerindustrie
Afzet binnenland 128 87 87 88 89 88 88 88 88 88 89 Afzet buitenland 629 87 85 83 83 84 84 84 84 84 84 Totale afzet 757 87 86 84 84 85 85 85 85 85 85

31 Overige elektrische apparatenindustrie
Afzet binnenland 341 102 102 106 107 109 110 110 110 110 110 Afzet buitenland 1 117 106 104 105 105 104 104 104 105 105 105 Totale afzet 1 458 105 103 105 105 105 106 106 106 106 106

32 Audio-, video-, telecom-apparatenindustrie
Afzet binnenland 448 102 102 104 104 103 103 103 103 103 103 Afzet buitenland 2 986 101 100 101 102 101 102 102 102 102 102 Totale afzet 3 434 101 100 102 102 102 102 102 102 102 102

33 Medische en optische apparatenindustrie
Afzet binnenland 308 100 102 104 105 106 106 106 106 106 106 Afzet buitenland 961 97 95 96 96 97 97 97 97 97 97 Totale afzet 1 269 98 97 98 98 99 99 99 99 99 99

DM Transportmiddelenindustrie
Afzet binnenland 1 360 109 113 115 116 115 115 115 115 115 115 Afzet buitenland 4 667 106 107 109 110 111 111 111 111 111 111 Totale afzet 6 027 107 108 110 111 112 112 112 112 112 112

34 Auto-, aanhangwagen-, opleggerindustrie
Afzet binnenland 476 104 106 107 107 109 109 109 109 109 109 Afzet buitenland 3 024 105 105 106 106 106 106 105 105 105 105 Totale afzet 3 500 105 105 106 106 106 106 106 105 105 105

35 Overige transportmiddelenindustrie
Afzet binnenland 884 111 117 119 120 118 118 118 118 118 119 Afzet buitenland 1 643 109 111 113 116 121 121 122 122 122 122 Totale afzet 2 527 110 113 115 117 120 120 120 120 120 121

DN Meubel- en overige industrie n.e.g.
Afzet binnenland 1 135 106 108 109 110 113 113 114 113 114 114 Afzet buitenland 1 039 104 105 109 110 115 115 115 115 115 115 Totale afzet 2 174 105 107 109 110 114 114 114 114 114 115

4 Centraal Bureau voor de StatistiekProducentenprijsindexcijfers van het verbruik van grondstoffen en halffabrikaten door de nijverheid, per bedrijfstak, basis 1995=100 (44) SBI Wegings- 1998 1999 2000 2000 2001 coefficient okt. mei juni* juli* aug.* sept. okt.*

CA Energiehoudende delfstoffenwinning
Verbruik uit het binnenland 51 886 104 105 107 107 107 107 108 108 108 108 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 40 616 96 121 189 215 195 194 178 178 175 159 Totaal verbruik 92 501 101 112 143 154 146 145 138 138 137 130

CB Zand-, grind-, klei-, zoutwinning
Verbruik uit het binnenland 6 329 105 107 127 133 123 123 121 121 121 118 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 1 170 97 95 105 107 111 111 113 112 112 112 Totaal verbruik 7 499 103 105 123 129 121 121 120 120 120 117

DA Voedings- en genotmiddelenindustrie
Verbruik uit het binnenland 21 150 98 95 102 108 112 109 106 109 111 110 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 12 848 113 104 113 115 113 115 116 115 115 114 Totaal verbruik 33 999 103 98 106 111 112 111 110 112 112 112

15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie
Verbruik uit het binnenland 20 808 98 95 102 108 112 109 106 109 110 110 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 12 096 113 104 113 115 113 115 116 115 114 114 Totaal verbruik 32 904 103 98 106 111 112 111 110 111 112 112

16 Tabakverwerkende industrie
Verbruik uit het binnenland 342 102 103 107 110 112 112 113 114 114 113 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 752 108 103 112 116 114 116 117 117 117 118 Totaal verbruik 1 094 106 103 111 114 113 115 116 116 116 117

DB Textiel- en textielproductenindustrie
Verbruik uit het binnenland 1 179 98 98 100 101 103 103 103 103 103 103 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 1 477 106 105 108 110 110 111 111 110 110 110 Totaal verbruik 2 655 103 102 104 106 107 107 107 107 107 107

17 Textielindustrie
Verbruik uit het binnenland 800 99 98 100 101 103 103 103 103 103 103 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 1 067 105 104 107 109 110 110 110 110 110 109 Totaal verbruik 1 867 102 101 104 106 107 107 107 107 107 106

18 Kleding- en bontindustrie
Verbruik uit het binnenland 379 97 98 99 99 104 104 104 104 104 104 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 410 108 107 109 111 112 112 112 112 112 112 Totaal verbruik 789 103 102 104 106 108 108 108 108 108 108

DC Leer-, lederwaren- en schoenindustrie
Verbruik uit het binnenland 71 103 104 113 118 130 125 118 117 117 114 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 200 105 101 107 107 110 110 109 109 108 108 Totaal verbruik 271 105 102 109 110 115 114 112 111 110 109

DD Hout-, kurk-, rietwarenindustrie (exclusief
meubels)
Verbruik uit het binnenland 153 102 104 109 111 110 110 111 111 111 110 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 734 102 102 104 102 99 99 101 101 101 98 Totaal verbruik 887 102 103 104 103 101 100 102 102 103 100

DE Papier-, karton- en grafische industrie
Verbruik uit het binnenland 3 556 92 92 98 101 102 102 102 102 102 101 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 4 076 93 91 103 107 104 103 102 101 101 101 Totaal verbruik 7 632 93 91 101 104 103 103 102 101 101 101

21 Papier(waren)- en karton(waren)industrie
Verbruik uit het binnenland 884 94 94 111 116 114 113 111 111 111 110 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 1 939 93 92 111 118 108 106 104 103 102 102 Totaal verbruik 2 823 93 92 111 117 110 108 106 106 105 104

22 Uitgeverijen, drukkerijen, reproductie
Verbruik uit het binnenland 2 672 92 91 94 96 98 98 98 98 98 98 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 2 136 93 90 96 98 100 100 100 100 100 100 Totaal verbruik 4 808 90 90 93 95 97 97 97 97 97 97

DF Aardolie-, steenkoolverwerkende industrie
Verbruik uit het binnenland 1 224 100 127 212 244 237 232 203 198 201 185 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 7 549 91 134 245 288 252 250 223 223 219 191 Totaal verbruik 8 773 92 133 240 282 250 247 220 219 216 190

DG Chemische industrie
Verbruik uit het binnenland 7 891 101 104 134 146 146 144 136 134 136 131 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 7 538 98 104 136 150 139 138 131 129 129 123 Totaal verbruik 15 429 100 104 135 148 142 142 134 132 132 127

DH Rubber- en kunststofverwerkende industrie
Verbruik uit het binnenland 945 99 97 107 107 107 106 107 107 106 105 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 1 899 94 92 103 107 106 105 104 103 104 103 Totaal verbruik 2 845 95 94 104 107 106 105 105 104 104 104

DI Glas-, aardewerk-, cement-, kalkindustrie
Verbruik uit het binnenland 925 104 105 115 118 118 118 118 118 118 117 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 939 101 100 106 108 108 109 108 108 108 108 Totaal verbruik 1 864 103 102 110 113 113 113 113 113 113 112

DJA Metaal en elektrotechnische producten-
industrie
Verbruik uit het binnenland 10 347 103 101 106 108 106 106 107 106 107 107 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 13 578 102 100 107 110 109 109 109 109 108 108 Totaal verbruik 23 926 102 100 107 109 108 108 108 108 108 107

DJ Basismetaal- en metaalproductenindustrie
Verbruik uit het binnenland 3 418 101 98 106 108 104 104 106 104 106 105 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 4 341 100 95 107 111 110 110 110 110 109 109 Totaal verbruik 7 758 101 97 107 110 108 108 108 108 108 107

27 Basismetaalindustrie
Verbruik uit het binnenland 1 119 102 99 109 113 105 105 107 106 107 105 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 1 648 104 99 113 118 122 122 122 123 120 119 Totaal verbruik 2 767 103 99 111 116 115 115 116 116 115 114

Statistisch bulletin 49 (CBS) 13/12/2001 5Producentenprijsindexcijfers van het verbruik van grondstoffen en halffabrikaten door de nijverheid, per bedrijfstak, basis 1995=100 (44) SBI Wegings- 1998 1999 2000 2000 2001 coefficient okt. mei juni* juli* aug.* sept. okt.*

28 Metaalproductenindustrie
Verbruik uit het binnenland 2 298 101 97 105 106 104 104 105 104 105 105 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 2 692 98 93 104 107 103 103 103 103 102 102 Totaal verbruik 4 991 99 95 104 107 103 103 104 103 103 103

DK Machine- en apparatenindustrie
Verbruik uit het binnenland 2 650 104 103 106 107 107 107 107 107 107 107 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 2 610 104 103 109 112 110 111 111 110 110 110 Totaal verbruik 5 260 104 103 107 109 108 109 109 108 109 109

DL Elektrische en optische apparatenindustrie
en instrumenten
Verbruik uit het binnenland 1 273 102 101 105 107 106 107 108 107 107 107 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 3 258 99 99 104 108 106 106 106 105 104 104 Totaal verbruik 4 531 100 99 105 108 106 106 106 105 105 105

30 Kantoormachine- en computerindustrie
Verbruik uit het binnenland 89 100 100 103 105 105 105 106 106 106 106 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 422 99 98 103 106 101 102 101 100 100 100 Totaal verbruik 511 99 98 103 106 102 102 102 101 101 101

31 Overige elektrische apparatenindustrie
Verbruik uit het binnenland 319 103 102 106 108 108 108 109 108 109 108 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 847 101 101 107 110 109 109 109 108 107 107 Totaal verbruik 1 166 102 101 107 110 108 109 109 108 108 108

32 Audio-, video-, telecom-apparatenindustrie
Verbruik uit het binnenland 626 102 100 105 107 105 105 106 106 106 106 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 1 406 98 97 102 106 104 104 104 103 102 102 Totaal verbruik 2 032 99 98 103 106 104 105 105 104 104 103

33 Medische en optische apparatenindustrie
Verbruik uit het binnenland 239 102 102 107 109 109 109 109 109 109 108 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 584 101 101 106 109 108 109 109 107 107 107 Totaal verbruik 823 101 101 106 109 108 109 109 108 108 108

DM Transportmiddelenindustrie
Verbruik uit het binnenland 3 007 103 104 107 108 109 109 109 108 109 109 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 3 370 104 103 107 109 109 110 110 109 109 109 Totaal verbruik 6 377 103 104 107 109 109 109 109 109 109 109

34 Auto-, aanhangwagen-, opleggerindustrie
Verbruik uit het binnenland 1 602 104 105 109 110 110 110 110 110 110 110 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 2 213 103 103 106 108 108 108 108 108 108 108 Totaal verbruik 3 815 103 104 107 109 109 109 109 109 109 109

35 Overige transportmiddelenindustrie
Verbruik uit het binnenland 1 405 102 103 105 106 107 107 107 107 107 107 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 1 157 105 105 109 110 112 112 112 112 112 112 Totaal verbruik 2 562 104 104 107 108 109 109 109 109 109 109

DN Meubel- en overige industrie n.e.g.
Verbruik uit het binnenland 503 102 101 106 107 108 108 108 108 108 108 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 1 219 103 103 106 107 108 108 108 108 108 107 Totaal verbruik 1 721 103 102 106 107 108 108 108 108 108 107

6 Centraal Bureau voor de StatistiekNieuwe levensverzekeringen, Oktober 2001 (45)

Okt. Jan. t/m okt Okt. Jan. t/m okt Okt. Jan. t/m okt Okt. Jan. t/m okt

2001 2001 2001 2001

x 1 000 mln gld mln euro gld euro gld euro

Individuele levensverzekeringen polissen verzekerd kapitaal premie periodiek premie ineens

Naar product
hypotheek 15,5 159,8 2 988,0 1 355,9 13 302,7 59,2 26,9 244,6 46,4 21,0 183,4 pensioen uitgesteld 6,2 54,0 1 075,0 487,8 5 716,8 33,7 15,3 143,0 55,2 25,0 249,8 lijfrente uitgesteld 19,9 249,5 1 088,2 493,8 6 405,8 42,7 19,4 159,4 163,8 74,3 1 602,5 direct ingaande rente 3,4 50,7 704,7 319,8 4 039,1 0,0 0,0 411,8 186,9 2 555,7 levenslang bij overlijden 26,4 247,4 216,2 98,1 933,2 5,6 2,5 23,8 6,8 3,1 9,4 spaarverzekering 19,9 194,6 918,7 416,9 4 054,0 43,8 19,9 201,0 69,0 31,3 362,5 risicoverzekering 16,2 159,4 1 746,9 792,7 6 986,3 8,3 3,8 35,5 10,8 4,9 76,1 overige verzekeringen 1) 2,7 30,0 112,7 51,2 707,6 4,5 2,1 20,2 11,4 5,2 80,8

Naar premiebetaling
periodiek 97,6 922,4 7 500,7 3 403,7 34 004,4 197,9 89,8 827,7 104,3 47,3 587,6 ineens 12,7 223,1 1 349,7 612,5 8 141,1 670,9 304,4 4 532,5

Naar soort verzekering
in geld 57,8 606,3 4 475,0 2 030,7 20 706,0 49,3 22,4 199,3 592,2 268,7 3 628,7 in beleggingseenheden 52,5 539,2 4 375,4 1 985,5 21 439,5 148,6 67,4 628,4 182,9 83,0 1 491,5 0,0 Totale individuele produktie 110,3 1 145,5 8 850,4 4 016,2 42 145,5 197,9 89,8 827,7 775,2 351,8 5 120,2 W.o. Univ ersal life . . . . . . . . . . . bedrijfsspaarregelingen . . . . . . . . . . .

Spaarkasinschrijvingen 2) inschrijvingen ingeschreven bedrag storting (periodiek + ineens) premie (periodiek + ineens)

Naar product
hypotheek 0,0 0,2 0,5 0,2 2,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 pensioen uitgesteld 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 lijfrente uitgesteld 1,2 15,3 58,4 26,5 306,2 2,9 1,3 16,5 0,5 0,2 2,5 ongeclausuleerd 3,8 40,3 73,8 33,5 409,2 4,6 2,1 28,2 0,6 0,3 3,6

Totale spaarkasproductie 5,0 55,8 132,7 60,2 718,8 7,6 3,4 45,0 1,1 0,5 6,3 w.o. bedrijfsspaarregelingen . . . . . . . . . . .

1) Met ingang van 1997 is de groep overige uitgesplitst in spaar, risico en overige verzekeringen. 2) Voor 1996 zijn alleen kwartaalgegevens beschikbaar.

Statistisch bulletin 49 (CBS) 13/12/2001 7Maandplanning sociaal-economische kerncijfers

Het CBS publiceert een jaarplanning en een halfjaarplanning van zijn persberichten. Deze geven een indicatie van het moment waarop nieuwe cijfers beschikbaar komen. De weekplanning geeft nauwkeurig weer op welke dag een persbericht gepubliceerd zal worden. Als een uitbreiding van de dienstverlening publiceert het CBS voortaan ook maandelijks de publicatiedata van een aantal sociaal-economische kern- cijfers voor de komende vijf maanden.
Nieuwe cijfers over lonen en bevolking worden gepubliceerd in het Statistisch Bulletin. Nieuwe cijfers over werkgelegeheid worden gepubliceerd op de internet-site van het CBS (www.cbs.nl). De overige sociaal-economische kerncijfers worden als persbericht uitgebracht.

Onderwerp Publicatiedatum

2001 2002

december januari februari maart april Kwartaalrekeningen 18 (3e kw 01) 2) 14 (4e kw 01) 1) 11 (4e kw 01) 2) Industriële productie 11 (10­01) 14 (11­01) 07 (12­01) 11 (01­02­ 02­02) Werkgelegenheid 21 (3e kw 01) 29 (4e kw 01) Werkloosheid 19 (09­01­ 11­01) 18 (10­01­ 12­01) 19 (11­01­ 01­02) 19 (12­01­ 02­02) 18 (01­02­ 03­02) Lonen * 20 (11­01) 31 (12­01) 28 (01­02) 28 (02­02) 25 (03­02) Consumentenprijzen 07 (11­01) 11 (12­01) 08 (01­02) 08 (02­02) 05 (03­02) Producentenprijzen 21 (11­01)* 31 (4e kw 01) 28 (01­02)* 29 (02­02)* 26 (1e kw 02) Internationale handel 21 (10­01) 25 (11­01) 22 (12­01) 22 (01­02) 19 (02­02) Bevolking * 24 (11­01) 28 (12­01) 28 (01­02)

Tussen haakjes staat de verslagperiode.

* gepubliceerd in het Statistisch Bulletin, beschikbaar op het Internet (www.cbs.nl). 1) eerste raming.
2) definitieve cijfers.

Aardoliegrondstoffen en­producten (43)

2000 2001 2000 2001

jaar augustus juni juli augustus jaar augustus juni juli augustus

mln kg

Grondstoffen Winning Verwerking raffinaderijen

Ruwe aardolie 1 443 119 90 90 88 55 078 4 932 4 182 4 320 4 700 Overige grondstoffen 957 56 71 74 64 6 760 539 564 655 811

Totaal grondstoffen 2 401 174 161 164 152 61 838 5 471 4 746 4 975 5 511

Chemisch restgas 1 868 172 175 186 189 703 66 64 68 67 Raffinaderijgas 1 816 159 150 153 145 ­ ­ ­ ­ ­ Vloeibaar gas 3 720 358 345 346 356 2 099 211 153 175 160 Nafta's 4 983 446 356 373 451 387 37 20 14 22 Aromaten 7 161 644 676 636 664 1 594 174 186 142 168

Motorbenzine 9 646 804 889 858 816 4 030 333 340 325 339 Speciale benzine en min. terpentijn 389 31 60 64 27 110 10 7 9 11 Overige lichte olien 6 398 406 474 510 541 1 003 74 73 130 83 Vliegtuigbenzine 51 6 12 7 7 3 0 0 0 0 Jet fuel benzine basis ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

Jet fuel petroleum basis 7 121 688 534 546 577 86 8 5 7 4 Petroleum 440 24 65 30 27 83 15 6 3 2 Gas-/diesel- en lichte stookolie
< 15 cSt 22 711 1 996 1 729 1 801 2 006 6 663 514 558 512 516 Stookolie 15 cSt 12 215 1 068 815 795 1 041 51 5 3 3 9 Minerale smeerolien en­vetten 654 54 53 54 52 183 16 12 17 15

Bitumen 740 76 75 74 73 287 20 45 25 50 Minerale wassen 127 11 15 12 10 97 8 7 7 8 Overige producten 4 822 465 405 481 429 2 289 182 165 213 265

Totaal producten 84 863 7 408 6 827 6 925 7 411 19 669 1 674 1 646 1 649 1 720


*) Exclusief het verbruik als grondstof en/of brandstof voor de in deze tabel genoemde producten.
8 Centraal Bureau voor de StatistiekOmzet (excl. BTW) in delfstoffenwinning, industrie en openbare nutsbedrijven 1), oktober 2001 (45)

SBI 1993 Uitkomsten van bedrijven die zowel in de populatie van oktober 2001 als in de populatie van oktober 2000 voorkomen

Omzetaandeel in oktober 2000 Omzetontwikkeling 2) oktober 2001 t.o.v. oktober 2000

binnenland buitenland totaal binnenland buitenland totaal


---

10/11/14 Delfstoffenwinning . . . . . .

15­37 Industrie 97 99 98 ­1 ­4 ­3

15/16 Voedings- en genotmiddelenindustrie 96 98 97 8 9 8 17­19 Textiel-, kleding-, leder-, schoen- e.a. lederwarenindustrie 94 98 96 ­1 ­1 ­1 20/26 Hout-, bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie 97 99 97 10 5 9 21/22 Papier- en papierwaren-, grafische industrie, uitgeverijen 95 99 96 2 ­1 1 23/24/25 Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofverwerkende industrie 99 99 99 ­19 ­11 ­14 27­36 Basismetaal-, metaalproducten-, machine-, elektrotechnische, optische en instrumenten-, transportmiddelen-, meubel- en overige industrie 97 98 98 0 ­5 ­3

40/41 Openbare Nutsbedrijven . . . . . .

1) Over het algemeen bedrijven met 20 en meer werknemers. 2) Voorlopige cijfers.

Omzet (excl. BTW) in delfstoffenwinning, industrie en openbare nutsbedrijven 1), januari­oktober 2001 (45)

Uitkomsten van bedrijven die zowel in de populatie van januari­oktober 2001 als in de populatie van januari­oktober 2000 voorkomen

Omzetaandeel in januari­oktober 2000 Omzetontwikkeling 2) januari­oktober 2001 t.o.v. januari­oktober 2000

SBI 1993 binnenland buitenland totaal binnenland buitenland totaal


---

10/11/14 Delfstoffenwinning . . . . . .

15­37 Industrie 96 98 97 1 2 1

15/16 Voedings- en genotmiddelenindustrie 95 98 96 5 6 6 17/18/19 Textiel-, kleding-, leder-, schoen- e.a. lederwarenindustrie 94 97 96 ­1 1 0 20/26 Hout-, bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie 97 99 97 3 ­3 2 21/22 Papier- en papierwaren-, grafische industrie, uitgeverijen 94 99 96 2 3 2 23/24/25 Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofverwerkende industrie 98 99 98 ­6 1 ­1 27­36 Basismetaal-, metaalproducten-, machine-, elektrotechnische, optische en instrumenten-, transportmiddelen-, meubel- en overige industrie 95 97 96 1 0 0

40/41 Openbare Nutsbedrijven . . . . . .

1) Over het algemeen bedrijven met 20 en meer werknemers. 2) Voorlopige cijfers.

Statistisch bulletin 49 (CBS) 13/12/2001 9Consumentenprijsindex alle huishoudens (1995= 100) (45)

Wegings- 1998 1999 2000 2000 2001 coefficiënt nov. mei juni juli aug. sept. okt. nov.*

0 Totaal bestedingen 100 000 106,3 108,6 111,4 112,9 116,7 116,2 116,4 116,8 117,9 117,8 117,6

1 Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken 13 726 103,7 105,0 105,9 107,5 114,7 114,1 113,9 113,9 114,7 115,0 114,3

Voedingsmiddelen 12 414 103,8 105,5 106,3 107,9 115,9 115,2 114,9 114,9 115,7 116,1 115,3

Brood en granen 2 324 102,3 104,0 105,5 107,2 109,9 109,7 110,3 110,6 110,8 110,9 110,7 Vlees 2 911 103,9 103,9 105,2 107,8 117,3 117,2 116,9 116,8 117,1 116,7 116,5 Vis 313 105,9 113,1 118,4 122,1 129,3 135,4 133,9 133,9 133,1 133,5 133,7 Melk, kaas en eieren 2 120 102,1 101,9 102,2 103,9 108,4 108,4 110,4 111,6 111,7 113,1 113,9 Olien en vetten 361 101,4 102,4 106,6 107,7 113,1 113,4 113,9 114,0 113,9 113,8 113,7 Fruit 986 111,0 112,5 115,2 113,6 131,7 130,9 132,0 132,6 136,3 133,5 123,1 Groenten incl. Aardappelen ed 1 446 103,9 110,7 106,5 108,5 126,3 119,3 112,5 109,4 113,0 116,9 117,1 Suiker en andere zoetwaren 881 100,9 101,7 101,9 102,5 106,3 106,6 106,9 107,2 106,9 107,1 107,3 Voedingsmiddelen n.e.g. 1 072 105,5 108,5 110,5 111,7 116,1 117,1 117,4 117,5 117,6 117,4 117,4

Alcoholvrije dranken 1 312 103,7 100,9 102,1 103,7 103,8 103,7 104,7 105,1 105,0 105,4 104,7

Koffie, thee en cacao 568 104,4 92,9 95,8 97,7 94,2 94,3 94,6 94,9 94,4 95,0 92,6 Mineraalwater, frisdranken ed 744 103,1 107,1 107,0 108,4 111,1 110,9 112,5 112,9 113,1 113,3 114,0

2 Alcoholhoudende dranken en tabak 3 980 108,1 111,3 114,4 116,1 121,6 121,5 121,7 123,0 123,7 124,1 124,1

Alcoholhoudende dranken 1 923 101,5 103,2 104,3 105,4 110,3 110,2 110,5 110,6 110,6 111,0 110,9 Tabak 2 057 114,3 118,9 123,9 126,1 132,1 132,1 132,1 134,5 135,8 136,4 136,5

3 Kleding en schoeisel 6 121 104,0 105,2 104,2 109,2 112,2 107,8 95,3 98,9 112,0 113,3 112,8

Kleding en kledingstoffen 4 995 103,9 104,7 103,3 108,0 110,7 105,8 92,7 96,1 109,3 110,8 110,2 Schoeisel en schoenreparaties 1 126 104,4 107,3 108,3 114,5 118,9 116,7 106,8 111,2 124,0 124,6 124,7

4 Huisvesting, water, elektriciteit, gas 26 832 112,7 116,1 121,2 122,9 125,2 125,3 128,8 128,9 128,9 128,8 128,8

Huisvesting 20 422 112,2 115,8 119,0 120,5 120,5 120,5 123,8 123,8 123,8 123,8 123,8 Normaal onderhoud en reparatie Woning 1 623 106,4 108,2 111,1 112,7 117,4 117,8 118,1 118,5 119,0 119,2 119,4 Overige diensten i.v.m. de woning, w.o. water 839 111,2 124,0 127,0 127,3 132,3 132,3 132,1 132,1 132,1 132,1 132,5 Elektriciteit, gas e.a. brandstoffen 3 948 118,1 119,0 135,5 138,7 151,6 151,6 158,6 158,6 158,6 157,6 157,6

5 Stoffering, huishoudelijke apparaten 7 959 101,4 103,9 105,8 107,2 111,0 111,4 111,7 111,8 112,1 112,3 112,5

Meubelen, stoffering en decoratie, 3 368 101,6 105,0 107,7 110,0 113,3 113,9 114,3 114,2 114,7 114,9 114,9 Huishoudtextiel 931 101,2 103,2 105,3 106,7 112,3 113,0 113,3 113,3 113,7 114,0 114,5 Verwarmingsapp., Kookapp., Koelkast. 904 94,9 95,1 92,9 92,8 94,1 94,0 93,9 93,8 93,7 93,5 93,7 Vaat- en glaswerk en huishoudelijke 470 102,6 104,4 105,9 105,8 109,7 109,8 110,2 110,5 110,8 111,1 111,2 Gereedschappen, werktuigen voor huis 430 100,7 101,9 103,4 103,6 106,6 107,2 107,3 107,8 108,0 107,9 108,2 Dagelijks woningonderhoud 1 856 104,1 107,0 109,3 110,6 115,7 116,1 116,4 116,7 116,7 117,2 117,6

6 Gezondheid 544 104,2 105,5 107,2 108,0 110,5 110,5 110,5 110,6 110,4 110,5 110,5

7 Vervoer 10 707 103,5 106,2 113,8 115,9 119,2 117,9 116,5 116,3 116,7 115,3 114,4

Aankoop voertuigen 4 211 98,6 99,3 101,3 102,4 103,9 104,1 103,8 103,8 103,8 104,1 104,2 Gebruik van privevoertuigen 4 784 106,9 111,5 125,7 129,3 134,0 130,7 127,5 127,2 128,3 124,7 122,8 Vervoersdiensten 1 712 106,1 108,3 111,4 111,9 115,7 115,9 116,8 116,8 115,9 116,4 115,9

8 Communicatie 1 862 110,1 104,6 98,5 96,7 96,8 96,8 97,5 97,6 97,6 95,2 94,9

9 Recreatie en cultuur 11 329 102,1 103,5 105,9 106,7 111,1 110,7 110,7 111,0 111,6 111,8 112,0

App. En toebehoren incl reparatie 4 744 94,0 92,9 93,1 94,0 96,8 95,9 95,4 95,8 96,7 96,1 96,7 Diensten op gebied van recr. , cultuur 3 092 109,7 113,2 117,8 118,6 123,7 123,8 124,0 124,1 125,0 125,9 125,6 Kranten, boeken en schrijfwaren 2 150 108,4 111,9 115,4 116,1 120,7 120,8 121,5 121,8 121,9 122,9 122,9 Pakketreizen 1 343 102,9 104,8 108,3 109,2 117,0 117,0 117,1 117,1 117,2 117,2 117,1

10 Onderwijs 376 107,8 110,7 114,6 117,3 118,2 118,2 119,4 119,4 122,0 122,2 122,2

11 Hotel, café's en restaurants 5 521 106,8 110,1 113,5 113,9 119,4 119,7 121,4 122,0 121,9 121,2 120,1

Restaurants, café's en kantines 4 387 106,6 110,2 113,3 114,6 119,3 119,5 120,0 120,3 120,5 120,9 121,1 Accommodatie 1 134 107,6 109,6 113,9 111,1 119,7 120,2 126,8 128,8 127,2 122,2 116,3

12 Diverse goederen en diensten 6 293 102,4 104,3 106,4 107,1 110,8 110,7 111,3 111,4 111,6 112,0 112,5

Lichaamsverzorging 1 980 105,0 109,5 110,6 111,8 115,6 115,7 116,1 116,2 116,5 116,7 116,8 Art. Voor persoonlijk gebruik n.e.g. 891 98,6 98,3 98,3 99,2 102,8 103,2 103,4 103,7 104,1 104,4 104,6 Verzekering 2 486 100,9 101,8 104,3 104,6 108,6 108,1 108,7 108,7 108,8 109,3 110,4 Bankdiensten n.e.g. 31 99,1 102,0 104,5 104,5 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 116,4 116,4 Andere diensten n.e.g. 905 104,3 105,9 111,0 111,3 114,3 114,3 116,1 116,1 116,1 116,3 116,3

13 Consumptie geb. bel., en overheidsdiensten 4 750 106,8 110,7 105,0 105,4 106,8 106,8 106,8 106,8 107,4 107,3 107,3

Consumptie gebonden belastingen 3 785 105,6 108,9 100,0 100,0 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 Overheidsdiensten 965 111,8 117,7 124,6 126,3 125,3 125,3 125,3 125,3 128,1 127,5 127,5

10 Centraal Bureau voor de StatistiekConsumentenprijsindex, alle huishoudens (1995=100)

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar

1996 100,6 101,0 102,0 102,3 102,0 101,6 101,9 101,7 102,7 102,9 102,8 102,7 102,0 1997 102,8 103,0 103,8 103,9 104,2 103,6 104,0 104,3 105,2 105,3 105,4 105,1 104,2 1998 104,7 105,3 106,2 106,4 106,3 105,9 106,1 106,1 107,0 107,3 107,2 106,9 106,3 1999 107,0 107,5 108,5 108,7 108,7 108,3 108,3 108,9 109,4 109,5 109,6 109,2 108,6 2000 109,1 109,6 110,6 111,0 111,3 111,2 111,3 111,6 112,6 112,9 112,9 112,4 111,4 2001 113,7 114,5 115,7 116,4 116,7 116,2 116,4 116,8 117,9 117,8 117,6*

Consumentenprijsindex, alle huishoudens, afgeleid 1) (1995=100)

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar

1996 99,9 100,3 101,2 101,5 101,3 100,9 101,2 101,0 102,0 102,2 102,1 102,0 101,3 1997 101,9 102,1 102,8 102,9 103,1 102,6 103,0 103,3 104,3 104,4 104,4 104,1 103,3 1998 103,5 104,1 105,0 105,2 105,1 104,7 104,9 104,9 105,8 106,1 106,0 105,7 105,1 1999 105,3 105,8 106,7 107,0 107,0 106,6 106,5 107,1 107,6 107,7 107,8 107,5 106,9 2000 106,9 107,5 108,5 108,8 109,1 109,1 109,1 109,4 110,4 110,8 110,8 110,2 109,2 2001 110,4 111,1 112,3 113,0 113,4 112,9 113,1 113,4 114,5 114,5 114,2*

1) De afgeleide CPI is berekend als de gewone prijsindex exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en de consumptie-gebonden belastingen.

Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met laag inkomen (1995=100)

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar

1996 100,6 100,9 101,9 102,2 101,9 101,5 101,8 101,6 102,5 102,8 102,6 102,5 101,9 1997 102,7 102,9 103,7 103,8 104,0 103,5 103,9 104,1 105,0 105,1 105,2 104,9 104,1 1998 104,6 105,2 106,0 106,3 106,2 105,7 105,9 105,9 106,8 107,0 107,0 106,7 106,1 1999 106,8 107,4 108,3 108,5 108,5 108,1 108,0 108,6 109,1 109,2 109,4 109,0 108,4 2000 108,8 109,4 110,4 110,6 111,0 110,9 110,9 111,3 112,3 112,6 112,7 112,1 111,1 2001 113,4 114,3 115,4 116,1 116,5 116,0 116,2 116,5 117,6 117,6 117,4*

Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met laag inkomen, afgeleid (1995=100)

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar

1996 99,9 100,2 101,2 101,5 101,2 100,8 101,1 100,9 101,8 102,1 101,9 101,9 101,2 1997 101,8 102,0 102,7 102,8 103,0 102,5 102,9 103,2 104,1 104,2 104,3 104,0 103,1 1998 103,4 104,0 104,8 105,1 105,0 104,5 104,7 104,7 105,6 105,9 105,8 105,5 104,9 1999 105,1 105,6 106,5 106,8 106,8 106,4 106,3 106,9 107,3 107,4 107,6 107,2 106,7 2000 106,7 107,2 108,2 108,5 108,8 108,8 108,8 109,1 110,1 110,5 110,5 110,0 108,9 2001 110,1 110,9 112,1 112,8 113,1 112,6 112,8 113,2 114,2 114,2 114,0*

Totaal consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met hoog inkomen (1995=100)

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar

1996 100,3 100,8 101,8 102,1 101,9 101,4 101,3 101,2 102,3 102,5 102,4 102,3 101,7 1997 102,2 102,5 103,4 103,5 103,7 103,1 103,1 103,5 104,6 104,7 104,7 104,3 103,6 1998 103,8 104,5 105,5 105,7 105,6 105,1 105,1 105,1 106,1 106,4 106,3 106,0 105,4 1999 105,9 106,5 107,6 107,8 107,9 107,4 107,2 107,9 108,5 108,6 108,7 108,3 107,7 2000 108,0 108,7 109,9 110,2 110,6 110,5 110,2 110,6 111,8 112,1 112,1 111,5 110,5 2001 112,5 113,4 114,7 115,5 115,9 115,3 115,1 115,5 116,8 116,8 116,5*

Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met hoog inkomen, afgeleid (1995=100)

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar

1996 99,8 100,2 101,2 101,6 101,3 100,8 100,8 100,7 101,8 102,0 101,9 101,8 101,2 1997 101,5 101,7 102,6 102,7 102,9 102,3 102,4 102,7 103,8 103,9 104,0 103,6 102,8 1998 102,9 103,5 104,5 104,8 104,7 104,2 104,2 104,2 105,2 105,5 105,4 105,0 104,5 1999 104,5 105,1 106,2 106,5 106,5 106,1 105,9 106,5 107,1 107,2 107,4 107,0 106,3 2000 106,4 107,1 108,3 108,6 108,9 108,9 108,6 109,0 110,2 110,5 110,5 109,8 108,9 2001 109,8 110,7 112,0 112,8 113,1 112,6 112,4 112,8 114,1 114,0 113,8*

Statistisch bulletin 49 (CBS) 13/12/2001 11Valutakoersen (gemiddelden) (45)

2000 2001

jaar nov. juni juli aug. sept. okt. nov. nov.

euro 1) gld 2)

Amerikaanse dollar 0,92 0,86 0,85 0,86 0,90 0,91 0,91 0,89 0,40 Australische dollar 1,59 1,64 1,65 1,69 1,72 1,80 1,80 1,72 0,78 Canadese dollar 1,37 1,32 1,30 1,32 1,39 1,43 1,42 1,42 0,64

Deense kroon 7,45 7,46 7,45 7,44 7,45 7,44 7,44 7,45 3,38 Engelse pond 0,61 0,60 0,61 0,61 0,63 0,62 0,62 0,62 0,28 Hongkong dollar 718,21 667,99 665,46 670,78 702,35 705,60 706,56 693,13 314,53

Japanse yen 99,32 93,21 104,42 107,11 109,34 108,21 109,86 108,74 49,34 Nieuw-Zeelandse dollar 2,02 2,14 2,06 2,11 2,09 2,18 2,18 2,14 0,97 Noorse kroon 8,11 8,00 7,93 7,97 8,05 8,00 8,00 7,93 3,60

Zuid-Afrikaanse rand 6,39 6,58 6,88 7,05 7,48 7,89 8,41 8,65 3,92 Zweedse kroon 8,44 8,63 9,21 9,26 9,31 9,67 9,59 9,42 4,27 Zwitserse frank 1,56 1,52 1,52 1,51 1,51 1,49 1,48 1,47 0,67

1) Notering per 1 Euro.
2) Notering per 1 gulden

Rentevoeten op de geld- en kapitaalmarkt 1) (45)

2000 2001

jaar nov. mei juni juli aug. sept. okt. nov.


---
Geldmarkt

Reporente ECB (ultimo) 4,75 4,75 4,50 4,50 4,50 4,50 3,75 3,75 3,25 Marginale beleningsrente ECB (ultimo) 5,75 5,75 5,50 5,50 5,50 5,25 4,75 4,75 4,25 Depositorente ECB (ultimo) 3,75 3,75 3,50 3,50 3,50 3,25 2,75 2,75 2,25

Daggeldmarktrente (zonder onderpand) 4,12 4,83 4,65 4,54 4,51 4,49 3,99 3,97 3,51

Termijngelden zonder onderpand
eenmaands Euribor 4,24 4,92 4,66 4,53 4,52 4,46 4,05 3,72 3,43 driemaands Euribor 4,40 5,09 4,64 4,45 4,47 4,35 3,98 3,60 3,39 driemaands kasgeldleningen aan de lagere overheid 4,36 5,05 4,60 4,41 4,43 4,32 3,94 3,56 3,35 driemaands Euro-dollardeposito's 6,40 6,60 3,98 3,71 3,71 3,57 2,97 2,37 2,08

Wettelijke rente (ultimo) 2) 6,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 Heffings- en invorderingsrente bij belastingen 3) 4,50 4,50 4,10 4,10 4,45 4,45 4,45 4,25 4,25

Kapitaalmarkt

Hypotheekrente van eerste hypotheken (ultimo)
laagste 6,00 6,10 5,70 5,70 5,70 5,40 5,40 5,20 4,90 hoogste 6,95 6,95 6,30 6,20 6,20 6,20 6,20 5,90 5,50

Bron: De Nederlandsche Bank NV en de Officiële Prijscourant van de Vereniging voor de Effectenhandel, m.u.v. hypotheekrente, wettelijke rente en heffings- en invorde- ringsrente bij belastingen.

1) Jaar- c.q. maandgemiddelden, tenzij anders vermeld. 2) Vastgesteld door het Ministerie van Justitie.
3) Vastgesteld door het Ministerie van Financiën m.i.v. 1 oktober 1992.

12 Centraal Bureau voor de StatistiekKoerswaarde van aandelen (45)

Koerswaarde

2000 2001 2001

nov. aug. sept. okt. nov. nov.

mln euro mln gulden

Officiele Markt

Internationale concerns 253 887 225 296 193 202 199 666 205 732 453 374

Lokale fondsen 418 404 319 329 280 083 279 720 295 892 652 060 w.v.
financiele instellingen 205 179 165 692 142 856 136 983 144 511 318 460 niet-financiele instellingen 213 225 153 637 137 226 142 737 151 381 333 600

Totaal 672 292 544 625 473 284 479 386 501 624 1 105 434 Totaal, excl. Koninklijke Olie 524 550 410 756 354 876 359 230 386 785 852 362

Beleggingsmaatschappijen 117 272 72 797 67 089 70 420 13 409 29 550 Vastgoedfondsen 13 492 13 624 12 930 13 114 74 246 163 617 Overige fondsen 1) 30 851 19 303 18 728 18 987 18 691 41 190

Alle genoteerde ondernemingen 833 907 650 349 572 031 581 907 607 970 1 339 790

NMAX

Alle genoteerde ondernemingen 919 305 248 286 268 591

1) Maatschappijen die als nagenoeg enig actief aandelen van een andere ter beurze genoteerde onderneming bezitten of aandelen van een onderneming die in het buiten- land is gevestigd en parallelmarktfondsen

Indexcijfers van de omzet in de bouwnijverheid 1998=100 1) (43)

SBI'93 1999 2000* 2000* 2001* Wijzigingen in %

okt. nov. dec. jan. febr. maart april mei juni juli aug. sept. sept. `01 jan.'01­ t.o.v. sept'01 sept. `00 t.o.v. jan.'00­ sept'00

Bouwrijp maken van terreinen (SBI 451) 117 133 147 145 148 84 124 144 137 . . . . . . . Burgerlijke en utiliteitsbouw; grond-, water-
en wegenbouw excl.grondverzet (SBI 452) 110 120 132 141 160 66 108 127 128 . . . . . . . Burgerlijke en utiliteitsbouw 2) 111 121 130 141 161 67 112 123 126 133 134 119 88 135 6 2 Grond-, water- en wegenbouw 2) 110 122 141 145 161 63 101 127 127 139 156 139 117 156 19 12 Bouwinstallatie (SBI 453) 111 118 127 139 151 85 109 132 122 127 134 123 104 137 11 7 Afwerken van gebouwen (SBI 454) 104 111 125 130 132 70 99 119 117 . . . . . . . Verhuur van bouw- en sloopmachines
met bedienend personeel (SBI 455) 115 127 138 149 154 75 104 136 130 . . . . . . .

Totaal bouwnijverheid (SBI 45) 110 119 131 140 156 71 108 126 124 132 138 123 98 139 10 6 w.v. bedrijven met
10 tot 100 werknemers 109 118 127 137 149 70 108 127 124 . . . . . . . 100 en meer werknemers 112 121 136 144 164 72 107 129 125 . . . . . . .

N.B. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. E. Knapper, tel. (070) 337 42 80.

1) Door bedrijven met 10 of meer werknemers gefactureerde en/of gedeclareerde bedragen. Basis is het 1/12 deel van het totaal gefactureerde en/of gedeclareerde bedrag in 1998.
2) Zie voor de samenstelling van deze bedrijfsgroepen de Maandstatistiek Bouwnijverheid, augustus 1993 pag. 9 e.v.

Statistisch bulletin 49 (CBS) 13/12/2001 13Indexcijfers voor de herbouwkosten van woningen, incl. BTW (1995=100). (45)

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

1996 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 1997 102 102 102 102 102 103 103 103 104 104 104 104 1998 105 105 105 106 106 106 106 106 106 106 106 106 1999 107 107 107 107 107 108 108 108 108 108 109 109 2000 111 111 111 111 112 111 112 112 113 113 112 112 2001 115 117 117 118 119 120 121 121 121 121

Met ingang van 2000 wordt de reeks berekend en gepubliceerd op basis van 1995=100. De nieuwe cijfers kunnen aan de oude reeks worden gekoppeld met de factor 1.134. Deze indexcijfers zijn speciaal ontwikkeld voor het indexeren van de verzekerde waarde van woningen in opstalverzekeringen. Zie voor een toelichting op de cijfers het artikel `Een samengesteld gewogen indexcijfer voor de herbouwkosten van woningen' in de Maandstatistiek bouwnijverheid van ok- tober 1993.

Inputindexcijfers voor de bouwkosten van woningen (1995=100) (excl. BTW) 1) (45)

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar

totaal
1998 104,9 104,9 104,9 105,2 105,3 105,4 105,3 105,3 105,2 105,7 105,7 105,6 105,3 1999 106,0 106,0 106,1 106,7 106,7 106,8 107,7 107,7 107,8 107,9 108,0 108,4 107,1 2000* 109,8 109,9 110,0 110,4 110,4 110,6 112,0 112,0 112,2 112,4 112,4 112,4 111,2 2001* 114,9 115,1 115,0 116,7 117,2 117,8 118,2 118,2 118,3 118,3

waarvan

loon
1998 108,2 108,2 108,2 108,6 108,6 108,6 108,8 108,8 108,8 110,1 109,9 109,9 108,9 1999 110,4 110,4 110,5 111,6 111,6 111,6 113,4 113,4 113,4 113,6 113,6 113,6 112,3 2000* 114,6 114,6 114,6 114,7 114,7 114,9 116,3 116,3 116,3 116,3 116,3 116,3 115,5 2001* 118,0 118,0 118,0 121,6 122,7 123,9 124,6 124,6 124,6 124,6

materiaal
1998 102,3 102,4 102,4 102,6 102,7 102,8 102,5 102,5 102,4 102,2 102,3 102,2 102,4 1999 102,5 102,5 102,6 102,9 102,9 103,0 103,2 103,2 103,3 103,5 103,6 104,4 103,2 2000 106,1 106,2 106,3 107,1 107,1 107,2 108,6 108,6 108,9 109,3 109,3 109,3 107,8 2001 112,4 112,8 112,7 112,9 112,9 113,0* 113,1* 113,2* 113,3* 113,3*

1) Een inputindexcijfer volgt de prijsontwikkeling van de kostenbestanddelen, zoals materiaal, materieel en loon. Deze reeks is berekend als een gewogen gemiddelde uit de ontwikkeling van de loonkosten in de bouwnijverheid en een pakket bouwmaterialen dat in de woningbouw wordt toegepast. Voor de weging van de lonen en materialen is gebruik gemaakt van de uitkomsten van de Produktiestatistiek bouwnijverheid 1995. Mutaties in de kosten van materieel, algemene kosten en winst & risico zijn in deze cijfers niet opgenomen. Zie voor een toelichting op de tabel het artikel "Inputindexcijfers voor de bouwkosten van woningen" in de Maandstatistiek bouwnijverheid van juli 1999.

14 Centraal Bureau voor de StatistiekGemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aandelenindexcijfers (48)

Gemiddelden Week 49 per dag

2001 3-12 4-12 5-12 6-12 7-12

okt. nov. week 47 week 48 week 49


---
Gemiddeld effectief rendement

Staatsleningen, algemeen 4,51 4,36 4,49 4,55 4,52 4,43 4,42 4,45 4,64 4,66 w.v. met gemiddeld resterende looptijd van
3­<5 jaar 4,03 3,92 4,10 4,16 4,12 4,03 3,98 4,05 4,27 4,27 5­<8 jaar 4,41 4,29 4,42 4,49 4,46 4,37 4,38 4,39 4,57 4,62 3­<8 jaar 4,26 4,14 4,29 4,36 4,33 4,23 4,22 4,25 4,45 4,48 Vijf langstlopende staatsleningen 5,00 4,78 4,86 4,93 4,90 4,84 4,76 4,85 5,03 5,04 Nieuwste 10-jarige staatslening 4,76 4,60 4,70 4,77 4,75 4,65 4,65 4,67 4,87 4,90

CBS-koersindex voor staatsobligaties ultimo 1983=100

Gemiddeld resterende looptijd
3­<5 jaar 117,2 117,7 116,9 116,6 116,8 117,2 117,4 117,1 116,2 116,2 5­<8 jaar 126,1 127,0 126,1 125,6 125,8 126,4 126,3 126,3 125,1 124,7 8­<10 jaar 130,1 131,5 130,6 130,0 130,2 131,0 131,1 130,9 128,9 128,8

ultimo 1993=100

CBS-index voor converteerbare obligaties 274,9 291,3 296,2 296,7 297,5 295,6 294,1 297,8 299,4 300,5

ultimo 1983=100 CBS-herbeleggingsindex voor obligaties

Staatsleningen 379,0 383,0 381,1 380,7 381,3 382,8 383,3 381,7 379,8 379,0 Financiele instellingen
gewone obligaties 362,8 366,1 365,4 364,8 365,1 365,6 365,8 365,5 364,4 364,2 achtergestelde obligaties 444,2 448,8 447,3 446,5 446,6 448,3 448,6 446,8 445,0 444,2

Algemeen 376,8 381,1 379,8 379,6 380,1 381,3 381,6 380,5 378,9 378,3

jaar

Duration van staatsleningen met een vaste looptijd 4,70 4,67 4,66 4,63 4,62 4,64 4,65 4,63 4,60 4,58

CBS-koersindex voor aandelen ultimo 1983=100 Officiele Markt

Algemeen 654,5 690,3 703,0 690,0 695,6 682,7 686,3 704,7 704,5 699,9 Algemeen excl. Kon. Olie 627,9 678,1 693,6 682,0 687,2 672,5 675,2 694,7 697,4 696,2

Internationals 698,9 728,9 742,5 728,9 738,7 726,0 732,7 753,8 747,7 733,3

Lokale fondsen 647,9 688,7 701,3 688,2 691,3 677,9 679,5 696,7 700,4 702,1 Financiele instellingen 823,1 863,5 877,5 853,8 851,2 833,2 831,5 855,7 868,9 866,5 Niet-financiele instellingen 566,1 609,7 622,0 615,5 622,7 611,6 615,6 629,1 626,4 631,0

ultimo 1993=100 CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen

Algemeen 146,0 153,0 155,0 154,2 154,5 152,3 152,8 155,5 156,3 155,5 aandelenfondsen 186,2 198,5 202,9 201,9 202,7 198,2 199,2 204,5 206,4 205,3 obligatiefondsen 133,8 135,8 134,7 134,0 133,7 133,9 134,1 134,0 133,5 132,9 geldmarktfondsen 119,3 119,7 119,7 119,8 119,9 119,9 119,9 119,9 119,9 120,0

CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 261,4 270,7 275,3 273,5 276,9 272,1 271,9 278,8 281,2 280,4 CBS MIT-index 248,6 307,6 321,6 315,9 327,0 305,0 312,9 339,5 338,6 339,2 CBS MIT Small-index 275,6 321,2 334,8 326,9 336,0 316,3 321,0 346,9 349,2 346,4 CBS/SBV Vastgoedindex algemeen 89,5 90,8 91,8 91,8 91,2 91,2 91,1 91,4 91,0 91,1

CBS-herbeleggingsindex voor aandelen ultimo 1983=100 Officiele Markt

Algemeen 1 259,6 1 329,4 1 353,9 1 328,9 1 339,7 1 314,9 1 321,8 1 357,2 1 356,8 1 348,0 Algemeen excl. Kon. Olie 1 110,2 1 199,9 1 227,5 1 207,0 1 216,2 1 190,1 1 194,9 1 229,5 1 234,3 1 232,1

Internationals 1 439,6 1 503,8 1 532,1 1 504,0 1 524,1 1 497,9 1 511,8 1 555,3 1 542,7 1 513,0 Lokale fondsen 1 150,1 1 222,6 1 245,0 1 221,8 1 227,3 1 203,4 1 206,2 1 236,9 1 243,4 1 246,4 Financiele instellingen 1 745,2 1 830,8 1 860,5 1 810,3 1 804,7 1 766,6 1 763,1 1 814,4 1 842,3 1 837,2 Niet-financiele instellingen 908,8 978,8 998,6 988,2 999,8 981,9 988,2 1 010,0 1 005,7 1 013,2

ultimo 1993=100 CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen

Algemeen 160,8 168,7 171,0 170,2 170,6 168,2 168,7 171,7 172,6 171,7 aandelenfondsen 206,1 219,9 224,8 223,7 224,6 219,6 220,7 226,6 228,8 227,5 obligatiefondsen 145,7 148,4 147,7 147,1 146,7 146,9 147,2 147,1 146,5 145,8 geldmarktfondsen 123,8 124,2 124,2 124,3 124,4 124,3 124,3 124,4 124,4 124,5

CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 311,2 322,3 327,8 325,6 329,7 323,9 323,7 332,0 334,9 333,9 CBS MIT-index 286,0 353,9 370,0 363,5 376,3 350,9 360,0 390,6 389,5 390,2 CBS MIT Small-index 299,4 349,1 363,8 355,2 365,1 343,7 348,8 377,0 379,5 376,5 CBS/SBV Vastgoedindex algemeen 147,6 150,1 151,9 151,8 150,8 150,9 150,7 151,1 150,5 150,7

Statistisch bulletin 49 (CBS) 13/12/2001 1516

De persberichten van het CBS elke morgen al om 9.30 uur op

INTERNET

www.cbs.nl Centraal Bureau voor de Statistiekreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...