Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen en antwoorden trek de Groene Grens (2001)

Datum nieuwsfeit: 13-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Milieudefensie
Zoek soortgelijke berichten
Milieudefensie

Vragen en antwoorden

1. De Groene Grens, wat is dat? 2. Waarom is de open ruimte eigenlijk zo belangrijk? 3. Mag er nooit buiten de rode contour gebouwd worden? 4. Wie moet de Groene Grens trekken? 5. Hoe werkt een open-ruimteheffing? 6. Mogen er volgens jullie geen nieuwe wegen en spoorlijnen worden aangelegd?
7. Ik wil, nu ik kinderen heb, een huis met een tuin. Willen jullie dat tegenhouden?
8. Gaat onze economie en welvaart niet achteruit als er geen plek is voor bedrijven?
9. Blijven er nog wel parken over als je de stad verder gaat verdichten?
10. Het grootste deel van Nederland is onbebouwd, daar kan toch nog best een stukje van bebouwd worden?

1. De Groene Grens, wat is dat? Met de Groene Grens bedoelt Milieudefensie een aantal maatregelen om de open ruimte tegen verdere bebouwing en asfaltering te beschermen en intensief grondgebruik binnen de bebouwde kom te stimuleren. De belangrijkste drie maatregelen die Milieudefensie voor ogen staan, zijn: de rode contour, de open-ruimteheffing en de groene buffergebieden.
- De rode contour is een lijn om de bebouwde kom, waarbuiten in principe niet mag worden gebouwd. De rode contour moet worden vastgelegd in streek- en bestemmingsplannen.
- Een open-ruimteheffing is een heffing die betaald moet worden als er bij uitzondering gebouwd wordt in het open groene gebied (na het verleggen van de rode contour). Bedoeling van de heffing is om bouwen in de open ruimte minimaal even duur te maken als in de bestaande stad.

- Buiten de bebouwde kom moeten groene buffergebieden worden aangelegd. Zij versterken het daar aanwezige landschap en de natuurwaarden en bieden mogelijkheden voor recreatie, zo mogelijk in combinatie met agrarisch gebruik. Deze groengebieden vormen een natuurlijke buffer tegen oprukkende bebouwing.

2. Waarom is de open ruimte eigenlijk zo belangrijk? Voor stedelingen is open ruimte in hun nabije woonomgeving belangrijk om er te ontspannen, een frisse neus te halen, de horizon te zien. Voor de plattelandsbewoners is het belangrijk dat hun woon- en werkgebied intact blijft; zij willen immers liever niet leven in de drukke stad. De open ruimte verbindt ons ook met het verleden. In het landschap zijn vaak interessante cultuurhistorische elementen te zien: een oude dijk, een waterloop, een verkavelingpatroon. Het grootste deel van het open gebied is boerenlandschap en onderstreept het belang voor zorgvuldige omgang met natuur en milieu voor onze voedselvoorziening.

3. Mag er nooit buiten de rode contour gebouwd worden? Er mag nooit buiten de rode contour worden gebouwd. De bedoeling van de rode contour is immers om de open ruimte te beschermen en de bebouwde ruimte binnen stad en dorp intensiever te benutten. Milieudefensie wil dat de rode contouren voor lange tijd worden vastgelegd, bijvoorbeeld voor twintig jaar. Als het in een bepaald geval niet mogelijk blijkt binnen de bebouwde kom ruimte te vinden voor nieuwe woningen of bedrijfslocaties, dan kan door middel van een zware procedure het bestemmings- en streekplan worden gewijzigd en de rode contour worden verlegd. Zo'n verlegging van de rode contour wordt pas goed gekeurd, als is aangetoond dat de behoefte aan bedrijventerrein en/of woningen nodig is en dat intensiever ruimtegebruik binnen de bebouwde kom niet mogelijk is. Milieudefensie vindt dat de regering in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening het verleggen van de rode contouren te gemakkelijk maakt.

4. Wie moet de Groene Grens trekken? Het is de taak en verantwoordelijkheid van de overheid om de groene grens te trekken. Rust en ruimte zijn namelijk collectieve goederen die de overheid moet beschermen. Provincies moeten de rode contouren vastleggen in streekplannen en gemeenten in bestemmingsplannen. Milieudefensie vindt dat de rijksoverheid duidelijke richtlijnen aan deze lagere overheden moet geven over hoe zij die rode contouren moeten trekken. De rijksoverheid moet de streekplannen daar ook op toetsen. De open-ruimteheffing moet worden ingevoerd door de landelijke overheid. Milieudefensie heeft kritiek op de traagheid van de regering die alleen maar een studie naar de open-ruimteheffing aankondigt.

5. Hoe werkt een open-ruimteheffing? Er zijn op dit moment grote verschillen in de prijs van grond met een groene bestemming (bv. agrarisch, natuur) en een rode bestemming (woningbouw, bedrijventerrein). Omdat "groene grond" veel goedkoper is, is het financieel aantrekkelijker om in onbebouwd gebied te bouwen dan in bebouwd gebied. De open-ruimteheffing wordt geheven wanneer middels een zware planologische procedure de bestemming van grond verandert van groen in rood. De hoogte van de heffing moet worden vastgesteld door een overheid die geen financieel belang heeft bij bestemmingswijziging: het rijk of de provincie. Om effectief te zijn moet de heffing tenminste zo groot zijn als het prijsverschil tussen groene en rode grond (dus een paar honderd gulden per vierkante meter, afhankelijk van de lokale markt). De open-ruimteheffing moet betaald worden door degene die de grond gaat bebouwen. De heffing leidt ertoe dat het bouwen in de open ruimte minstens even duur is als het bouwen in de bebouwde kom. De financiële prikkel om te bouwen in de open ruimte is daarmee weggenomen.
Milieudefensie vindt dat de opbrengst van de open-ruimteheffing in een fonds gestort moet worden, dat door de provincie wordt beheerd. Uit het fonds worden investeringen in het landelijk gebied (bv. natuurontwikkeling) en in de bebouwde kom (bv. stedelijke verdichting) bekostigd.

6. Mogen er volgens jullie geen nieuwe wegen en spoorlijnen worden aangelegd?
Milieudefensie wil dat om bestaande wegen en spoorlijnen een rode contour wordt getrokken. Voor de verbreding van bestaande wegen en spoorlijnen en de aanleg van nieuwe moet een zware planologische procedure gevolgd worden. Als er nieuwe infrastructuur nodig is, geeft Milieudefensie de voorkeur aan openbaar vervoer omdat dat per reiziger veel minder ruimte in beslag neemt dan het autoverkeer.

7. Ik wil, nu ik kinderen heb, een huis met een tuin. Willen jullie dat tegenhouden?
Wij vinden het prima dat mensen in een huis met tuin wonen of willen wonen. Dat wil Milieudefensie helemaal niet tegenhouden. Milieudefensie vindt wel dat we zuinig moeten omgaan met de schaarse ruimte die we hebben in ons kleine land. Nieuwe woningbouw moet plaatsvinden binnen de bebouwde kom van steden en dorpen. Liefst zoveel mogelijk woningen op een beperkt oppervlak. Dat kun je op allerlei manieren bereiken, terwijl de kwaliteit van het wonen hoog blijft. Bijvoorbeeld door hoog te bouwen en weinig openbare ruimte te bestemmen voor autoverkeer. Dan is er ook meer ruimte voor veilige speelplekken voor kinderen. Met slimme oplossingen zijn daarin ook nog huizen met tuin te verwerken. Amsterdam-Zuid bijvoorbeeld is een zeer gewilde woonwijk met tuinen op de benedenverdieping, maar wel met een dichtheid van 60 woningen per hectare. Ter vergelijking: in een gemiddelde Vinex-locatie staan 25 tot 30 woningen per hectare.

8. Gaat onze economie en welvaart niet achteruit als er geen plek is voor bedrijven?
De economie komt absoluut niet in gevaar als we een halt toeroepen aan de ongebreidelde uitbreiding van bedrijventerreinen. Bestaande bedrijventerreinen kunnen veel intensiever gebruikt worden dan nu het geval is. Veel grond wordt op dit moment niet gebruikt omdat bedrijven die hebben gereserveerd voor mogelijke uitbreidingen in de toekomst. Dat moet veranderen. Bovendien moet er veel meer in de hoogte gebouwd worden. De lelijke "platte dozen" langs de snelweg zijn een absurd voorbeeld van dat verspillende ruimtegebruik. Ook kunnen bedrijven veel meer gebruik maken van gemeenschappelijke voorzieningen, zoals parkeerplaatsen, kinderopvang, kantines en groenvoorzieningen. Kortom, herstructurering en intensiever gebruik van bestaande bedrijventerreinen is de boodschap. Bedrijven en economie kunnen daarbij uitstekend blijven functioneren.

9. Blijven er nog wel parken over als je de stad verder gaat verdichten?
Ja. Het is voor de leefbaarheid in de stad een absolute voorwaarde dat er voldoende groen en parken zijn. Dat groen om de hoek en in de buurt hebben mensen nodig om een luchtje te scheppen, de hond uit te laten, op een bankje te zitten, te spelen. Dat is erg belangrijk. Niettemin is intensiever gebruik van het stedelijk grondgebied mogelijk. Dat kan bijvoorbeeld door hoger te bouwen of door in onbruik geraakte terrein opnieuw in te richten.

10. Het grootste deel van Nederland is onbebouwd, daar kan toch nog best een stukje van bebouwd worden? Het klopt dat het grootste deel van het Nederlandse grondgebied onbebouwd is. Hoewel de bebouwing de laatste jaren wel snel toeneemt. Tussen 1989 en 1996 is het verstedelijkte gebied in Nederland toegenomen met een oppervlakte zo groot als de Noordoostpolder.
Steeds meer mensen hebben echter het gevoel dat Nederland steeds voller wordt en dat de open ruimte verdwijnt. Dat komt omdat de indirecte effecten van de toegenomen bebouwing en asfaltering zo groot zijn. Neem bijvoorbeeld een autoweg. Een weg neemt fysiek niet zoveel ruimte in, maar het effect van een weg in een open landschap is enorm. Zij vormt een fysieke belemmering voor mensen en dieren, je moet omrijden als je hem wil passeren. Het open karakter van het gebied is aangetast, het gebied is "kleiner" geworden. Ook het lawaai van de auto's draagt ver. Je moet vele kilometers verder gaan om stilte te horen.

Meer vragen?
Mail of bel de Milieudefensie Servicelijn, 020-6262620 (werkdagen 9.30-16.30 uur)


---

Service & contact | Word lid of donateur | Home

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...