Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitbreiding schuldhulpverlening in Rotterdam

Datum nieuwsfeit: 14-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Rotterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rotterdam

Uitbreiding schuldhulpverlening

Rotterdammers kunnen vanaf 2003 rechtstreeks terecht bij de vier meldpunten voor schuldhulpverlening. Wie met minder complexe schulden kampt of in een crisissituatie verkeert, krijgt dan direct hulp. Er komt een telefoonlijn voor hulp en advies bij financiële problemen. Dit alles op voorwaarde dat er voldoende personeel is en de huisvestingsproblemen structureel zijn opgelost. Het aantal medewerkers wordt met eenderde uitgebreid. Zij gaan op termijn 5000 klanten per jaar helpen. Dat staat in het Plan van Aanpak Schuldhulpverlening van wethouder Sjaak van der Tak.

Rotterdam heeft vier meldpunten voor schuldhulpverlening. Klanten kunnen daar nu alleen terecht na verwijzing door de sociale dienst, het maatschappelijk werk of de kredietbank. Meestal zijn dat mensen die al zijn vastgelopen door ernstige schulden. Vanaf 2003 kan iedere Rotterdammer met (dreigende) schuldproblemen rechtstreeks contact opnemen met één van de meldpunten. De gemeente hoopt op die manier dat meer mensen hulp zoeken voordat hun problemen uit de hand lopen.

Ook vanaf 2003 begint de gemeente met 'instant-schuldhulpverlening'. Deze dienstverlening is bedoeld voor mensen die met relatief eenvoudige schulden kampen én voor mensen die in een crisissituatie zitten. Deze mensen hebben snel hulp nodig om verergering van hun situatie te voorkomen. Zij worden voortaan direct geholpen. Bij elk van de vier meldpunten wordt bovendien een balie ingericht waar mensen terecht kunnen voor voorlichting, assistentie bij het invullen van formulieren en het maken van afspraken voor intakegesprekken. Ook het opzetten van een telefonische informatielijn past in de wens van Gemeenteraad en College om de drempel te verlagen voor financiële hulp en advies.

Dit voorjaar leverde de Rotterdamse Rekenkamer kritiek op de aanpak van de schuldhulpverlening. De Gemeenteraad verlaagde toen tijdelijk de doelstelling m.b.t. het aantal geholpen klanten. Dit jaar moesten 3000 klanten hulp krijgen, volgend jaar 3500 om toe te werken naar de oorspronkelijk beoogde 5000 klanten in 2003.
Met dit Plan van Aanpak geeft de gemeente gevolg aan de belangrijkste aanbevelingen van de Rekenkamer.

In het begin van dit jaar kampten de meldpunten voor schuldhulpverlening nog met grote achterstanden. Deze achterstanden zijn nu grotendeels weggewerkt. De gemiddelde wachttijd voor een intakegesprek bedraagt nu twee weken. De afhandeling van klanten die in behandeling zijn genomen, blijft nu binnen acht weken. De doelstelling om dit jaar 3000 klanten te helpen, wordt gehaald.

Om in 2003 5000 klanten per jaar te kunnen helpen met hun schulden en tegelijkertijd veel aandacht te besteden aan voorlichting en preventie, wordt het aantal medewerkers bij de meldpunten sterk uitgebreid. Ondanks de krappe arbeidsmarkt voor HBO-ers verwacht de gemeente voldoende nieuwe medewerkers te kunnen aantrekken. Zij worden zonodig bijgeschoold in specifieke kennis en vaardigheden die ze voor de functie van schuldhulpverlener nodig hebben. Dat is niet ongebruikelijk. Schuldhulpverleners hebben vaak een achtergrond in het maatschappelijk werk en leren het vak in de praktijk. Om op de langere termijn voldoende aanbod van geschoolde schuldhulpverleners te krijgen, gaat de gemeente samenwerken met de Ichtus Hogeschool. Afgesproken is dat in de 4-jarige HBO-opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening een module over schuldhulpverlening wordt opgenomen.

De vier meldpunten voor schuldhulpverlening moeten in 2003 gevestigd zijn in
zgn. bedrijfsverzamelgebouwen. Op dit moment zijn ze nog ondergebracht bij de districten van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daar is echter onvoldoende ruimte, zeker niet nu de formatie sterk wordt uitgebreid.
In bedrijfsverzamelgebouwen krijgen de Centra voor Werk en Inkomen onderdak, samen met reïntegratiebedrijven en andere organisaties die actief zijn op het gebied van werk en inkomen.

Het Plan van Aanpak gaat ook in op de moties Geluk-Van Muijen en Van Houts. De eerste motie betreft het handhaven van de ambitie om jaarlijks 5000 mensen te helpen en daarnaast aandacht te besteden aan preventie. Het Plan van Aanpak geeft hieraan uitvoering. De motie Van Houts inzake het deelnemen aan het Landelijk Platform Integrale Schuldhulpverlening wordt niet naar de letter maar wel naar de strekking uitgevoerd.

Het Plan van Aanpak Schuldhulpverlening wordt op donderdag 20 december besproken in de raadscommissie Sociale Zaken, Arbeidsmarkt, Deelgemeenten en Regionale Samenwerking (SAR).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie