Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kabinet akkoord met wetsvoorstel archeologische monumentzorg

Datum nieuwsfeit: 14-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Algemene Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Persbericht ministerraad
14 december 2001

KABINET AKKOORD MET WETSVOORSTEL VOOR ARCHEOLOGISCHE

MONUMENTZORG

Planologen, bouwers, projectontwikkelaars en andere bodemverstoorders worden wettelijk verplicht om voorafgaand aan bodemingrepen onderzoek te verrichten naar de mogelijke aanwezigheid van archeologisch erfgoed. Als dit inderdaad aanwezig is, moeten zij hun plannen daar zoveel mogelijk op aanpassen. Zo kan er rekening worden gehouden met de aanwezige archeologische waarden in de grond. Dit is de essentie van het wetsvoorstel archeologische monumentenzorg, waarmee het kabinet op voorstel van staatssecretaris Van der Ploeg van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft ingestemd. Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan het in 1992 door Nederland ondertekende Verdrag van Valletta (Malta) alsmede aan het nader regelen van het Nederlandse archeologiebestel.

Het wetsvoorstel behelst onder andere de introductie van archeologische attentiegebieden, een archeologievergunning, een archeologisch informatiesysteem en de liberalisering van de opgravingsmarkt. Daarnaast vloeit uit het voorstel voort dat de Monumentenwet, de Wet milieubeheer en de Ontgrondingenwet worden gewijzigd.

Het kabinet wil de archeologie beter zichtbaar maken en een duidelijker plaats geven in de samenleving. Het Europese verdrag van Valletta beoogt een beter behoud van het archeologische erfgoed in de bodem en de inbedding ervan in de ruimtelijke ontwikkeling.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 14.12.01reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie