Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raad stemt in met maatregelen doorstroming a4-corridor

Datum nieuwsfeit: 14-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Algemene Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Persbericht ministerraad
14 december 2001

MINISTERRAAD STEMT IN MET MAATREGELEN DOORSTROMING A4-CORRIDOR

De ministerraad stemt op voorstel van minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat in met de conclusies en aanbevelingen uit het rapport van de commissie Blankert. Blankert heeft in opdracht van de minister en VNO­NCW een advies uitgebracht over de verbetering van de doorstroming op de totale A4-corridor, de noordzuid wegverbinding van Zaandam tot aan de Belgische grens. Blankert concludeert dat files op de A4 corridor ontstaan door een combinatie van oorzaken: een minder goede ontsluiting van het stedelijk wegennet, pieken in de instroom tijdens de spits, op enkele punten capaciteitstekorten op het hoofdwegennet en verkeersongevallen. Een mix van maatregelen is nodig om de doorstroming op de A4 corridor te bevorderen. Daarbij gaat het om maatregelen in het kader van dynamisch verkeersmanagement, de introductie van beprijzen, het aanleggen van nieuwe infrastructuur en op termijn het instellen van een mobiliteitsmarkt. Het advies is besproken met VNO-NCW.

In lijn met het advies van de commissie worden de procedures van de publiek-private samenwerkingsprojecten Tweede Coentunnel, Westrandweg, A4 Delft ­ Schiedam en A4 Dinteloord Bergen op Zoom voortgezet. Het Rijk heeft voor deze projecten 1,05 miljard euro gereserveerd. Het Rijk overlegt met de regionale partners om de beschikbare financieringsmogelijkheden van de projecten in kaart te brengen. Daarnaast maakt het Rijk tolheffing op deze trajecten mogelijk om de projecten te kunnen financieren.

De problematiek rond de grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam wordt aangepakt. Het Rijk zal het initiatief nemen om samen met de regio's en private partijen de problematiek en duurzame oplossingen in kaart te brengen. Ook hier wordt verkeersmanagement ingezet om beter gebruik van onderliggende wegen te realiseren.

De commissie Blankert ziet mogelijkheden voor een mobiliteitsmarkt. Hiervoor wordt in lijn met het advies van de commissie Blankert een publiek private taskforce opgericht. Dit platform waarin Rijk, lagere overheden en het bedrijfsleven zitting nemen zal studies maken om tot nieuwe en andere mogelijkheden voor optimalisatie van het weggebruik te komen.

RVD, 14.12.2001reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie