Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overeenstemming over de arbeidstijd van mobiele werknemers

Datum nieuwsfeit: 17-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Union
Zoek soortgelijke berichten
European Union

Working time for mobile road workers / Agreement Press Release: Brussels (17-12-2001) - Press: 480 - Nr: 15425/01
---
Brussel,
17 december 2001

15425/01 (Presse 480)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

BEMIDDELINGSCOMITE PARLEMENT - RAAD

Overeenstemming over de arbeidstijd van mobiele werknemers in het wegvervoer

Na een eerste vergadering op 22 november 2001 hebben de Raad en het Europees Parlement vandaag, in het kader van het Bemiddelingscomité (
1), overeenstemming bereikt over de voorgestelde richtlijn inzake de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen. De richtlijn voorziet in de vaststelling van minimumvereisten met het oog op de verbetering van de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van deze personen. Ook beoogt de richtlijn de verbetering van de verkeersveiligheid en de harmonisatie van de concurrentievoorwaarden.

Het bereikte akkoord moet door beide instellingen nog worden bevestigd, door het Parlement in een stemming in de voltallige vergadering (bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen), en door de Raad door middel van de officiële aanneming (met gekwalificeerde meerderheid), waarna de richtlijn definitief zal zijn aangenomen.

De bemiddeling had met name betrekking op de vraag of zelfstandige bestuurders opgenomen moesten worden in de werkingssfeer van de richtlijn. Als resultaat van de bemiddeling zal de richtlijn niet alleen van toepassing zijn op mobiele werknemers in dienst van een in een lidstaat gevestigde onderneming, maar ook op zelfstandige bestuurders. De opneming van zelfstandige bestuurders in de werkingssfeer van de richtlijn geschiedt vier jaar na de datum waarop de richtlijn van toepassing zal zijn (3 jaar), tenzij in een door de Commissie twee jaar voor het verstrijken van de tijdelijke uitsluiting op te stellen verslag wordt geconcludeerd dat deze bestuurders niet onder de werkingssfeer dienen te vallen.

Het verslag van de Commissie dient een analyse te bevatten van de effecten van de uitsluiting van de zelfstandige bestuurders op de verkeersveiligheid, de concurrentievoorwaarden, de beroepsstructuur en de sociale aspecten. Ook dient in het verslag rekening te worden gehouden met de situatie in de afzonderlijke lidstaten met betrekking tot de structuur van de vervoersindustrie en de arbeidsomstandigheden in het beroepsvervoer over de weg. Indien het verslag bevestigt dat zelfstandige bestuurders in de werkingssfeer van de richtlijn kunnen worden opgenomen, dient het door de Commissie op te stellen voorstel ook de modaliteiten te bevatten ten aanzien van bepaalde zelfstandige bestuurders die niet deelnemen aan wegvervoersactiviteiten in andere lidstaten en die geconfronteerd worden met plaatselijke gegevenheden zoals een perifere vestiging, lange afstanden en bijzonder scherpe concurrentie.

In het kader van de bemiddeling zijn voorts de definities van de begrippen "werktijd" en "zelfstandige bestuurder" verder verfijnd. Met name wordt een zelfstandige bestuurder gedefinieerd als iemand:
* wiens voornaamste beroepsactiviteit bestaat in het voor rekening van een ander vervoeren van personen of goederen over de weg,
* die in het bezit is van een communautaire vergunning of elke andere beroepsbevoegdheid,

* die gemachtigd is om voor eigen rekening te werken en geen arbeidsovereenkomst met een werkgever heeft of enige andere ondergeschiktheidsrelatie,

* die over de nodige vrijheid voor de organisatie van de bedoelde activiteit beschikt,

* die voor zijn inkomen rechtstreeks afhankelijk is van de gemaakte winst,

* die de vrijheid heeft om individueel of door middel van samenwerking tussen zelfstandige bestuurders commerciële betrekkingen te onderhouden met verschillende klanten.


---
Footnotes:

( 1) Het Bemiddelingscomité bestaat uit 30 leden: 15 leden van het Europees Parlement en 15 vertegenwoordigers van de Raad. De vergadering van vandaag werd voorgezeten door de heer Ingo FRIEDRICH, vice-voorzitter van het Europees Parlement en mevrouw Isabelle DURANT, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer van België en fungerend voorzitter van de Raad.

---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie