Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Visserijraad 2001 te Brussel

Datum nieuwsfeit: 17-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

en

De Voorzitter van de algemene commissie voor Europese Zaken Postbus 20018 2500 EA Den Haag

uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
Viss. 2001/8608
datum
11-12-2001

onderwerp
Agenda Visserijraad 17 en 18 december 2001 te Brussel TRC 2001/12469 doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Op 17 en 18 december zal de Raad van Visserijministers te Brussel bijeenkomen. De volgende onderwerpen zijn geagendeerd.

datum
11-12-2001

kenmerk
Viss. 2001/8608

bijlage

1. Vaststelling van de toegestane vangsthoeveelheden (TAC's) en quota voor het jaar 2002
De Visserijraad zal de toegestane vangsthoeveelheden vaststellen voor zowel de autonome als voor de met Noorwegen gedeelde bestanden. De vangstadviezen van de internationale biologen, waarmee tevens invulling wordt gegeven aan de voorzorgsbenadering, zijn hiervoor de basis. Voor Nederland zijn de belangrijkste bestanden haring, makreel, schol, kabeljauw (in gezamenlijk beheer met Noorwegen) en tong en horsmakreel (autonome Gemeenschapsbestanden). In zijn algemeenheid adviseren de biologen een reductie van de visserijsterfte, wat veelal leidt tot TACdalingen.
De onderhandelingen met Noorwegen zijn nog niet afgerond. Op 12 december vindt de derde ronde plaats. In het TAC/quotum-voorstel, dat op 5 december aan de Raad werd aangeboden, zijn de met Noorwegen gedeelde bestanden derhalve nog niet opgenomen. In het voorliggende TAC/quotum-voorstel heeft de Commissie naast de bestaande herstelbestanden kabeljauw en heek ook een twaalftal andere bestanden, met name ten westen van Ierland en in de Golf van Biskaje, geïdentificeerd als herstelbestanden. Voor deze bestanden worden TAC-dalingen tot maximaal 50% voorgesteld. Daarnaast heeft de Commissie TAC-reducties tot maximaal 25% voorgesteld voor bestanden die met deze herstelbestanden geassocieerd zijn (bestanden waar als bijvangst herstelbestanden worden gevangen, zoals de voor Nederland belangrijke tongschar, witje, tarbot, griet en Noorse kreeft).
De Commissie heeft voorts een aantal bestanden geïdentificeerd waar sprake is van een lage benuttinggraad (zogenoemde 'paper fish'). Voor deze bestanden, zoals de voor Nederland belangrijke schar, bot en rog, stelt de Commissie een TAC-reductie van 20% voor.
Ten slotte wordt voor de overige bestanden in zijn algemeenheid het ICES-advies gevolgd met dien verstande dat de Commissie geen grotere TAC-reducties dan 40% voorstelt.
Ten aanzien van het autonome tongbestand wordt in overeenstemming met het wetenschappelijke advies een TAC van 14.300 ton (19.000 ton in 2001) voorgesteld. Deze verlaging komt overeen met een vermindering van de visserijsterfte met 19%. Over het horsmakreelbestand in de westelijke wateren zijn weliswaar weinig wetenschappelijke gegevens bekend, maar nieuwe inzichten wijzen erop dat het paaibestand sneller afneemt dat vorig jaar nog werd aangenomen. De Europese Commissie stelt een TAC van 137.000 ton voor (240.000 ton in 2001).
Gezien de nog lopende onderhandelingen met Noorwegen over de gedeelde bestanden moet ik mijn opstelling met betrekking tot de TAC's voor 2002 beperken tot de autonome EU-bestanden. Ten algemene kan ik instemmen met de lijn die de Commissie in haar voorstel voor de herstelbestanden uitzet.
De voorstellen met betrekking tot de met de herstelbestanden geassocieerde (autonome) bestanden gaan mijns inziens te ver. Maatregelen ten aanzien van deze bestanden moeten naar mijn oordeel zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd zijn en proportioneel zijn aan de geleverde visserijdruk op de herstelbestanden. Aangezien voor het merendeel van deze bestanden geen inzicht bestaat in de mate waarin zij met de herstelbestanden worden gevangen, acht ik toepassing van een generieke 25% maatregel niet op zijn plaats. In de huidige situatie zal ik aandringen op een status-quo-TAC (zgn. roll over) voor deze bestanden, tenzij op grond van wetenschappelijke advisering voor het bestand zelf een wijziging in de TAC noodzakelijk is. Ten aanzien van de voorgestelde TAC-reducties in verband met onderbenutting van visbestanden acht ik nadere informatie van de Commissie noodzakelijk, alvorens ik hiermee kan instemmen. Specifiek voor de voor Nederland belangrijke autonome TAC voor tong in de Noordzee ben ik van oordeel dat ook hier de besluitvorming zoveel mogelijk recht moet doen aan de wetenschappelijke advisering. Ik acht echter een iets hogere tong TAC verantwoord. Met het voorstel van de Commissie inzake de TAC voor horsmakreel in de westelijke wateren kan ik, in het licht van de onzekerheid waarmee het wetenschappelijk advies is omgeven, instemmen.
2. (Eventueel) Voorstel tot vaststelling van maatregelen om met uitsterven bedreigde visbestanden te redden De Commissie zal de Raad een meerjarig herstelplan presenteren voor met uitsterven bedreigde bestanden. Dit meerjarig herstelplan heeft niet alleen betrekking op kabeljauw en heek maar ook op de additionele 12 herstelbestanden. In haar TAC/quotumvoorstel heeft de Commissie voor deze herstelbestanden al TAC-reducties van maximaal 50% voorgesteld.
In de Raad zal geen besluitvorming plaatsvinden over de meerjarige herstelplannen. Het voorstel van de Europese Commissie is nog niet beschikbaar.
3. Voorstel tot vaststelling van vangstmogelijkheden voor bepaalde diepzeesoorten
De Raad zal een presentatie ontvangen van de Commissie van een voorstel met vangstmogelijkheden voor bepaalde diepzeevisbestanden.
Momenteel zijn voor een aantal diepzeesoorten geen TAC's en quota vastgesteld. Gelet op de toenemende visserijdruk op deze soorten en de kwetsbaarheid van deze bestanden zijn beheersmaatregelen noodzakelijk. De Commissie heeft in 2000 reeds een voorstel terzake gedaan, maar dat voorstel was naar de mening van de Raad kwalitatief onvoldoende. Het nieuwe voorstel is nog niet beschikbaar. Alhoewel de agenda besluitvorming indiceert, lijkt mij dat niet waarschijnlijk.
4. (Eventueel) Voorstel tot vaststelling van beheersmaatregelen voor bepaalde diepzeesoorten
Naast het in het vorige agendapunt vermelde voorstel, dat de vangstmogelijkheden vaststelt, zal de Commissie ook een voorstel presenteren met beheersmaatregelen voor betrokken diepzeevisbestanden. Naar verwachting zal het hier handelen om regulering van de visserij-inspanning. Besluitvorming is niet voorzien.
5. (Eventueel) Voorstel wijziging Raadsbeschikking 97/413 inzake verlenging Meerjarig Oriëntatie Programma IV alsmede wijziging verordening 2792/1999 inzake het FIOV (COM(2001)322) Het betreft hier een voortzetting van het debat in de Raad van november. Tot nu toe hebben noch de lidstaten noch de Commissie hun standpunten gewijzigd.
6. Eventueel) Voorstel voor sluiting van het Protocol tot vaststelling van vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie als bedoeld in de Overeenkomst tussen de EG en de Islamitische Republiek Mauritanië tot samenwerking op het gebied van de visserij (COM(2001)588 def)
Nu het advies van het Europees Parlement beschikbaar komt, kan de Raad een besluit nemen over het nieuwe visserijprotocol met Mauritanië. Zoals reeds aangegeven in de novemberraad, kan ik akkoord gaan met dit protocol.
7. Verslag van de bijeenkomst van directeuren Visserij in Oostende 30 september jl. inzake mogelijkheden tot voorkoming van discards Het voorzitterschap zal de Raad een verslag presenteren over de informele bijeenkomst van directeuren Visserij, die van 30 september tot en met 2 oktober 2001 bijeen waren in Oostende. Tijdens deze bijeenkomst stond het onderwerp 'discards' op de agenda. Discards zijn hoeveelheden vis die om verschillende redenen na de vangst weer overboord gezet worden. Vanuit het oogpunt van verantwoord bestandsbeheer moeten discards, zeker in het licht van de huidige slechte situatie waarin meerdere visbestanden verkeren, zoveel mogelijk worden voorkomen. Begin volgend jaar zal de Commissie een workshop over discards organiseren. Ik ben van mening dat het probleem serieuze aandacht verdient en meegenomen moet worden in de discussies over de herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. 8. Diversen
Onder dit punt zijn nog geen onderwerpen aangemeld.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...