Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mededelingen van de gemeente Hengelo

Datum nieuwsfeit: 17-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente HengeloCollecte


Tot en met 29 december 2001 wordt er niet gecollecteerd.

Koopzondag en koopavonden


Op woensdag 19, donderdag 20 en vrijdag 21 december 2001 zijn er koopavonden in de binnenstad.

Gemeenteraad


Vergadering dinsdag 18 december

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 18 december vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* Vaststellen referendumverordening

* Evaluatie klachten 2000 en externe klachtenvoorziening
* Vaststelling Verordening gemeentelijke basisadministratie basisgegevens

* Vaststellen verordening verzamelbesluit aanpassing Euro
* Verzoek tot vergoeden planschade ex art. 49 WRO i.v.m. bestemmingsplan Roershoek 4

* Aanpassing belastingverordeningen 2002

* Verzamelwijziging begrotingsjaar 2001

* Samenwerkingsovereenkomst met Amstelland Ontwikkeling inzake Westermaat Campus

* Intentieovereenkomst Regionaal Bedrijventerrein
* Toepassen artikel 19/19a WRO en artikel 50, lid 4 WW t.b.v. het veranderen en vergroten van een woonhuis aan de Rougoorweg
* Toepassen artikel 19/19a WRO en artikel 50, lid 4 WW t.b.v. het oprichten van een schuilgelegenheid aan de Wolfkaterweg
* Toepassen artikel 19/19a WRO en artikel 50, lid 4 WW t.b.v. het oprichten van een kapschuur aan de Nieuwe Grensweg
* Toepassen artikel 19/19a WRO en artikel 50, lid 4 WW t.b.v. het oprichten van een woonhuis aan de Krabbenbosweg
* Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 2000
* Nemen voorbereidingsbesluit en toepassen artikel 19/19a WRO en artikel 50, lid 4 WW t.b.v. uitbreiding woonhuis aan de Deldenerstraat

* Nemen voorbereidingsbesluit voor het gebied Hart van Zuid
* Nemen voorbereidingsbesluit en toepassen artikel 19/19a WRO en artikel 50, lid 4 WW t.b.v. de bouw van een autostalling met de daarbij behorende technische-, infrastructurele en overige voorzieningen op een perceel gelegen aan de Beckumerkerkweg te Beckum

* Bestemmingsplan Binnenstad, deelplan parkeergarage B.P. Hofstedestraat

* Toepassen artikel 19/19a WRO en artikel 50, lid 4 WW t.b.v. de bouw van een inrijhal op perceel aan de Deldenerdijk
* Bezwaarschriften tegen het besluit van de gemeenteraad van 3 juli 2001 tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor winkelcentrum Hasselo en omgeving

* Totstandkoming AZC aan de Sportlaan Driene
* Garantstelling voor projecten en activiteiten Onderwijs en Arbeidsmarkt

* Verantwoordingsverslag Abw, Ioaw en Ioaz (single audit) en Beleidsverslag 2000 en 1e helft 2001 en Beleidsplan 2002 Abw, Ioaw, Ioaz

* Programma en overzicht voorzieningen onderwijshuisvesting 2002
* Vaststellen Educatieonderzoek in Hengelo
* Klokkenluiderregeling t.b.v. medewerkers in dienst bij de gemeente Hengelo

* Bezwaarschrift tegen besluit van de raad tot weigering subsidie
* Kredietaanvraag Stad & Milieuproject Zuidelijke Spoorzone
* Kredietaanvraag boombeschermers Binnenstad
* Bebouwing terrein voormalige Tuindorpschool
* Reconstructie Bornsestraat/Oldenzaalsestraat
De stukken liggen ter inzage bij De Gemeentewinkel, de bibliotheek en het "Hasselerhoes".

Vergadering woensdag 19 december

De gemeenteraad vergadert op woensdag 19 december vanaf 20.00 uur in Hotel Hengelo (Van der Valk). Gelijktijdig (maar wel afzonderlijk) vergadert ook de gemeenteraad van Borne in Hotel Hengelo.

Op de agenda staat:

* aangaan overeenkomst samenwerkingsafspraken Borne-Hengelo m.b.t. de ontwikkeling van woon- en werklocaties en de daarvoor benodigde infrastructuur

Een van de raadsleden spreken?

Wilt u een van de raadsleden spreken? Op pagina 20 in de Gemeentegids staan de adressen en telefoonnummers van alle raadsleden vermeld. Weet u niet precies wie u moet hebben? U kunt dan contact opnemen met het centrale nummer van de fractie van de politieke partij van uw keuze. Voor meer informatie kunt u ook De Gemeentewinkel bellen, telefoon 2459 555.


Let op!

In de gemeentegids van 2002 staat per abuis het verkeerde secretariaat bij het CDA genoemd. De secretaris van het CDA is mw. G.M. Weenink-Poorthuis, Paul Pellastraat 37, 7558 HN Hengelo, telefoon 277 18 12.

Openingstijden gemeentelijke instellingen rond feestdagen

Rond de feestdagen zijn er aangepaste openingstijden.

Van 22 december 2000 tot en met 1 januari 2001 zijn gesloten:
* De sector Onderwijs, Cultuur en Jeugdzaken
* De balie van de sector Sport en Recreatie
* De balies van Wonen, Grondzaken, Economische Zaken en Bestuurlijk Juridische Zaken

* De balies van Bouwen, Bodem, Milieu en Vastgoed
* De balie van de afdeling Belastingen en de Kassier
* De Gemeentewinkel

Burgerzaken

De balie van de afdeling Burgerzaken is op maandag 24 december en maandag 31 december tot 13.00 uur geopend. Tussen Kerst en Oud en Nieuw (27 en 28 december) is de balie op de normale openingstijden geopend.

Sociale Zaken

Van 22 december 2001 tot en met 1 januari 2002 is Sociale Zaken gesloten. Op 2 januari 2002 is Sociale Zaken vanaf 09.00 uur geopend.

Maand- en weekbetaling

De maandbetaling per kas is op woensdag 19 december van 10.00 uur tot 12.45 uur.

De weekbetaling per kas van 26 december vervalt. Op woensdag 19 december ontvangen cliënten met een weekbetaling voor twee weken een kasbetaling.

Sociale Zaken sluit op donderdag 20 december 2001 al om 14.00 uur. Afspraken gaan wel gewoon door.

Informatiecentrum Het Broek

Informatiecentrum Het Broek is gesloten tijdens de Kerstdagen en op 29 en 30 december en 5 en 6 januari. Vanaf zaterdag 12 januari 2002 is het Informatiecentrum weer geopend.

Kinderboerderij en Centrum Natuur en Milieu Educatie

De kinderboerderij en het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie zijn gesloten van maandag 24 december tot en met dinsdag 2 januari 2002.

Opening gemeentelijke sportaccommodaties

Sporthallen

De sporthallen zijn gesloten op:

* maandag 24 december 2001 na 16.00 uur

* 25 en 26 december 2001 de gehele dag (1e en 2e kerstdag)
* 31 december 2001 na 16.00 uur

* 1 januari 2001 de gehele dag (nieuwjaarsdag)
Twentebad

Het Twentebad is op maandag 24 december 2001 geopend van 07.00 tot 17.00 uur. Op 31 december 2001 (oudejaarsdag) is het Twentebad geopend van 07.00-13.00 uur.

Het Twentebad is gesloten op:

* 25 en 26 december 2001 (1e en 2e kerstdag)
* 1 januari 2002 (nieuwjaarsdag)

Woensdag 2 januari


Alle balies van het stadhuis en het stadskantoor zijn vanaf 10.00 uur geopend. De balies van de Reitzstraat zijn vanaf 10.30 uur geopend.

Nieuwjaarsreceptie op 1 januari 2002


Ter gelegenheid van het nieuwe jaar nodigt het College van Burgemeester en Wethouder u van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie op dinsdag 1 januari 2002 van 18.30 tot 20.00 uur in de Burgerzaal.

Nieuwjaarsconcert


De gemeente Hengelo biedt u aansluitend aan de receptie op 1 januari, een concert aan uitgevoerd door het Orkest van het Oosten. Deze avond staat het orkest onder leiding van Steward Robertson. Tussen 20.15 en 22.15 uur brengt het orkest, in samenwerking met hoornist Rene Pagen, de volgende werken ten gehore:

* F. Schubert - Marche Militaire nr. 1

* W.A. Mozart - Les Petits Riens

* W.A. Mozart - Hoornconcert nr. 2 in Es

Pauze

* O. Nicolaï - Ouv. Die lustigen Weiber von Windsor
* B. Smetana - Drie dansen uit Die verkaufte Braut
* F. Léhar - Ballsirenenwalzer

* Joh. Strauss jr - Champagnerpolka

* Joh. Strauss jr - Kaiserwalzer.

Uitgifte gratis kaarten

Dinsdag 18 december 2001 kunt u - zolang de voorraad strekt - kaarten voor dit concert gratis ophalen in de hal van het stadhuis (eerste verdieping) tussen 17.30 en 19.00 uur. Omdat er voor het concert maar een beperkt aantal plaatsen is, kunt u maximaal twee kaarten per persoon krijgen.

Garderobe

Tijdens de bijeenkomsten kunt u uw jas of mantel afgeven bij de bewaakte (gratis) garderobe bij de entree van het stadhuis.

Koffie en thee

In de pauze van het concert is er voor iedereen (gratis) koffie of thee. Op uw programmaboekje leest u waar u de koffie kunt verkrijgen.

Carillon

Stadsbeiaardier Roel Smit bespeelt op 1 januari het carillon van 19.00 20.00 uur.

Parkeergelegenheid

Zowel de bezoekers van de nieuwjaarsreceptie als van het concert kunnen dinsdag 1 januari gratis parkeren in parkeergarage Thiemsbrug. Deze garage is voor deze gelegenheid open van 18.00 tot 23.00 uur.

Voorstel koopzondagen 2002


De Commissie Commerciële Voorzieningen heeft haar advies aan het College van B en W inzake koopzondagen 2002 besproken. De volgende koopzondagen worden voorgesteld:

Centrum

17 maart

Voorjaar Modespektakel

30 juni

Straattheater

15 september

Najaar Modespektakel


1 december


Sinterklaas

22 december

Kerstmis

De zesde koopzondag staat op 15 december gepland, tenzij uit de ledenvergadering van VSH op 14 januari a.s. blijkt dat de ondernemers niet opnieuw 3 koopzondagen in december wensen. Dan zal een andere zondag worden gekozen.

Buiten het centrum


1 april (2e Paasdag)


Meubelzaken, Autodealers

21 april

Braderie Esrein

9 mei

Meubelzaken, Bouwmarkten


1 september


Wijkkoopzondag Hengelose Es

22 september

Autodealers


1 december
Per zondag is aangegeven voor welke (branche)evenementen de koopzondag is aangevraagd. Ook de overige winkels in het betreffende gebied kunnen dan geopend zijn.

Reageren?

Reacties op dit voorstel kunt u tot en met 15 januari 2002 schriftelijk indienen bij de afdeling Economische Zaken, Postbus 18,
7550 AA Hengelo


Afvalstrips tot en met januari geldig


De afvalstrips voor dit jaar kunt u tot en met januari 2002 gebruiken om afval weg te brengen of te laten ophalen. In de loop van januari
2002 ontvangt u per post tegelijk met de afvalwijzer een nieuwe strippenkaart.

Tarieven huishoudelijk afval in 2002


De tarieven in 2002, voor het zelf wegbrengen naar het afvalbrengpunt en het laten ophalen van groot huishoudelijk afval, zijn:
* groot restafval, hout, puin: 1 euro per 10 kilo
* voorrijtarief tijdens kantooruren: 5.00 euro
* voorrijtarief na 17.00 uur: 7.00 euro.


Horeca oudejaarsnacht open


In de nacht van 31 december 2001 op 1 januari 2002 is door de burgemeester voor alle commerciële horecagelegenheden een integrale ontheffing van het sluitingsuur verleend. Zij mogen de hele nacht geopend zijn.
Lambertuskermis in Hengelo


De Lambertuskermis wordt volgend jaar gehouden van woensdag 18 september tot en met zondag 22 september 2002.

Openbare verpachting

Maandag 14 januari 2002 om 17.00 uur worden in het stadhuis van Hengelo in het openbaar voorgelezen de inschrijvingen voor de verpachting van standplaatsen van de Lambertuskermis.

De kermis wordt gehouden op de volgende straten en pleinen;


- Marktplein en aangrenzende Brinkstraat en Brinkplein

- Brinkstraat geen marktterrein

* Burgemeester Jansenplein, Burgemeester Jansenstraat, Enschedesestraat,

* Telgen, Molenstraat, Nieuwstraat en Stationsplein
Inschrijving

Inschrijving kan uitsluitend geschieden op formulieren uitgegeven door de gemeente Hengelo. Op het inschrijfformulier moeten de maten van de inrichtingen alsmede de maten van de kassa's, luifels en dergelijke duidelijk worden aangegeven. Bij het inschrijfformulier moet een recente foto/tekening van de attractie worden meegestuurd.

Op aanvraag worden u inschrijvingsformulier(en), een exemplaar van de Kermisverhuurvoorwaarden 2002 en een locatietekening gratis toegezonden. U kunt deze formulieren aanvragen bij de sector Wijkbeheer, afdeling Kermiszaken, Postbus 18, 7550 AA in Hengelo, telefoon: 074 - 2459459.

Het gemeentehuis is in de week tussen kerst en oud en nieuw gesloten.

Promotie

Door de gemeente wordt uitvoerig reclame gemaakt. Naast het plaatsen van reclameborden langs de wegen, reclame op een stadsbus, persberichten en dergelijke zorgt de gemeente voor een financiële en personele ondersteuning bij de overige promotieactiviteiten.

Boven de inschrijfsom wordt 3% in rekening gebracht voor publiciteitscampagne.

Let op: zondag 22 september 2002 is er geen koopzondag.

Ritprijzen

* Tot 19.00 uur is de maximale ritprijs voor kinderzaken vastgesteld op 0,80 en voor de overige vermaakzaken 1,50.
* Na 19.00 uur geldt een maximale ritprijs voor kinderzaken van 1,00 en voor de overige vermaakzaken 2,00.

Betaling

Betaling moet geschieden in twee termijnen, te weten 25% binnen dertig dagen na dat het bericht van de gunning is verzonden en het resterende bedrag moet dertig dagen voor aanvang van de kermis door de gemeente zijn ontvangen.

Reeds gegund

Euro Coaster, Tango, Spookhuis, Big Apple, Megadrop, Autoscooter, oliebollen, snacks, poffertjes,

nougat en suikerwerken, paling.

Bouwplannen


Melding

Een melding is ingediend voor:

* Van Ostadestraat 41, veranderen en vergroten woonhuis
Bouwaanvragen

Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

* C T Storkstraat 33, veranderen woning (intern)
* Deurningerstraat 250, oprichten kantoor (tijdelijk)
* Eduard Flipsestraat 31, veranderen en vergroten woonhuis
* Else Mauhsstraat 65, plaatsen dakkapel

* Gerdastraat 2 t/m 80, oprichten 2 appartementencomplexen (40 woningen)

* Liverpoolstraat 52, veranderen en vergroten woonhuis
* Marijkestraat 4, 6, 10, 3, 11 en 13,Breemarsweg 434, veranderen en vergroten 7 woonhuizen

* Oldenzaalsestraat 39, plaatsen geluidsscherm op volière
* Oude Postweg 132, oprichten woonhuis

* Pastoor Geertmanstraat 16, oprichten woonhuis met garage
* Straatsburg 160 t/m 168, veranderen 4 woonhuizen (intern)
* Straatsburg 68, inrichten restaurant chinees(afhaal)
* Tunisstraat 16, veranderen en vergroten woonhuis
* Twekkelerweg 231 A, veranderen en vergroten woonhuis
* Waalstraat 8, veranderen en vergroten woonhuis en oprichten erker
* Ziekenhuisstraat 23, oprichten schuur en een carport
Ter inzage

Nadat het College van B en W over deze meldingen en bouwaanvragen een besluit heeft genomen, worden deze gepubliceerd. Daarna kunt u desgewenst bezwaar indienen.

Instemming meldingen

In de week van 3 tot en met 7 december is ingestemd met:
* Berfloweg 75, oprichten tuinhuisje

* Gronaustraat 9, oprichten tuinhuisje

* Rumkehof 29, veranderen en vergroten woonhuis
* Torenlaan 76, veranderen en vergroten woonhuis
Bouwvergunningen

In de week van 3 tot en met 7 december is vergunning verleend voor:
* Andreastraat, Luciastraat en Marijkestraat, veranderen van 55 woningen (gedeeltelijke wijziging vergunning 1999/1457)
* Anthony v Leeuwenhoeklaan 9, vergroten woonhuis met een atelier
* Berfloweg 260, plaatsen 2 dakkapellen

* Bornsestraat 400, veranderen en vergroten hotel
* Deurningerstraat 16, veranderen en vergroten woonhuis
* Deurningerstraat 55, oprichten garage annex berging
* Diamantstraat 9, veranderen gevel + inrichten verdieping bedrijfspand

* Dinant Dijkhuisstraat 124, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker

* Dr A Kuyperstraat 30, veranderen en vergroten woonhuisen oprichten houten berging

* Europalaan 202, veranderen gevel van een kantoorgebouw
* Markt 5, veranderen winkelpand

* Oldenzaalsestraat 549, veranderen en vergroten woonhuis
* Otterstraat 4, veranderen en vergroten woonhuis
* Pastoor Eppinkstraat 56, oprichten tuinhuisje
* Toermalijnstraat 6 - 2, oprichten bedrijfspand
* Wessex 33, veranderen woonhuis d.m.v. achtergevelwijziging
* Wessex 39, veranderen woonhuis d.m.v. achtergevelwijziging
* Wessex 41, veranderen woonhuis d.m.v. achtergevelwijziging
Reclamevergunningen

In de week van 3 tot en met 7 december is vergunning verleend voor:
* Diamantstraat 14, aanbrengen 3 opschriften
* Industrieplein 3, plaatsen 4 reclame-objecten
* Straatsburg 26, plaatsen lichtbak 1 opschrift en 2 uithangborden
* Straatsburg 62, plaatsen lichtbak

Ter inzage en bezwaar

De instemming meldingen, verleende bouw- en reclamevergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, Telgenflat, Markt 203, 2e verdieping. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming meldingen, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Informatie

De besluiten zijn genomen in de week van 3 tot en met 7 december 2001. Informatie over de exacte data kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, telefoon 2459 647.

Benoeming straten

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend dat, gelet op artikel 2, lid 2 van de verordening op het benoemen van openbare ruimte ca. bij besluit van 4 december 2001 nr. 606, onderstaande straten door hen zijn benoemd, of gewijzigd:

* voor het winkelplein op Bedrijventerrein Westermaat Noordwest uitkomend op de Amerikalaan is de naam "Het Plein" vastgesteld
* de bestaande Twekkelerveldweg is gewijzigd in "Twekkelermarkeweg".
Ter inzage

Dit besluit is met ingang van 5 december 2001 in werking getreden en ligt vanaf deze datum met bijbehorende tekeningen ter inzage bij de afdeling Bouwen, telefoon 2459 647.

Artikel 19 lid 3 WRO

Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

* Sloetsweg 17, veranderen en vergroten woning
* Vechtlaan 62, veranderen en vergroten woning
* Weideweg 9-11, veranderen woning in woning met kantoor
* Bantingstraat 13, veranderen woning met erker
* Genselerweg 24, oprichten berging

Deze bouwplannen zijn in strijd met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 19 lid 3 van de Wet op de ruimtelijke ordening bevoegd om voor bouwwerken als bedoeld in artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplannen. Zij zijn in principe bereid de procedure te starten die ertoe kan leiden dat de vrijstellingen worden verleend, omdat de bouwplannen passen binnen het daarvoor gehanteerde beleid.

Ter inzage en zienswijzen

Het voornemen om de vrijstellingen te verlenen ligt van 19 december
2001 tot 23 januari 2002 ter inzage bij de afdeling Bouwen, telefoon
2459 647. Eventuele zienswijzen tegen dit voornemen kunt u van 19 december 2001 tot 23 januari 2002 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Wet milieubeheer


Besluiten tot intrekking vergunningen

Op grond van artikel 8.26 Wet milieubeheer en paragraaf 3.5.6. Algemene wet bestuursrecht is besloten tot het geheel of gedeeltelijk intrekken van de vergunningen, die eerder op grond van de Hinderwet (nu Wet milieubeheer) zijn verleend voor het houden van vee in stallen aan:

* J.H. Altena, Deldernerdijk 71

* G.J. Beltman, Oelerschoolpad 14

Tot intrekking wordt overgegaan met het oog op het betrekken van de bij intrekking vrijvallende ammoniakproductieruimte, bij het verlenen van milieuvergunningen voor het houden van vee in de gemeenten Hof van Twente, Deventer en Haaksbergen.

Ter inzage en beroep

De intrekkingbesluiten liggen vanaf woensdag 19 december 2001 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon
2459655. Aangezien de besluiten niet zijn gewijzigd ten opzichte van het ontwerp daarvan en er geen bedenkingen zijn ingebracht tegen het ontwerp, staat tijdens deze termijn van zes weken in beginsel nog slechts voor belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen bedenkingen hebben ingebracht tegen een of meer van de ontwerpbesluiten beroep open op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te Den Haag. Een belanghebbende is degene wiens belang rechtstreeks betrokken is bij een of meer van de intrekkingbesluiten.

Het gedateerde, ondertekende en gemotiveerde beroepschrift moet een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht bevatten en tevens naam en adres van de indiener. Indien een beroepschrift wordt ingediend dan bestaat tijdens de beroepstermijn van zes weken tevens de mogelijkheid om de Voorzitter van de Afdeling schriftelijk te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Zowel bij indiening van een beroepschrift als bij het doen van een verzoek om voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd van f. 225,- ( 101,25) (f. 450,- of 202,50 voor rechtspersonen). Meer informatie over het instellen van beroep en het doen van een verzoek om voorlopige voorziening kunt u krijgen bij de afdeling Milieu.

Beschikkingen

Burgemeester en wethouders hebben een veranderingsvergunning, ingevolge de Wet milieubeheer, verleend aan:

* Maatschap Lansink, Deldenerdijk 61, voor een varkenshouderij. De veranderingen betreffen gewijzigde dieraantallen van en stalsystemen voor zeugen en gespeende biggen. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.
* Maatschap Ragbourn, Wolfkaterweg 76, voor een veehouderijbedrijf. De verandering betreft het omschakelen van fokvarkens naar vleesvarkens. De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

Ter inzage, beroep en verzoek om voorlopige voorziening
De vergunningen bevatten voorschriften, welke ten doel hebben nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken. De beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen van 19 december 2001 tot en met 8 februari 2002 ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.

Tegen de ontwerpbeschikkingen zijn geen bedenkingen ingebracht. In beginsel kan daarom alleen beroep worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van een besluit. Een beroepschrift moet tenminste de naam en het adres van de indiener, een datering, een ondertekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Het beroepschrift moet voor het einde van bovengenoemde inzagetermijn zijn verzonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor het einde van bovengenoemde inzagetermijn beroep is ingesteld en bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek wordt gedaan om een voorlopige voorziening. De beschikking wordt dan niet van kracht voor op dit verzoek is beslist. Het griffierecht bedraagt 109,- voor het in behandeling nemen van het beroepschrift en eveneens 109,- voor een verzoek om een voorlopige voorziening (voor rechtspersonen geldt voor beide gevallen een bedrag van 218,-.

Melding artikel 8.41

Bij de afdeling Milieu liggen ter inzage de meldingen als bedoeld in de hieronder vermelde, op artikel 8.41 Wet milieubeheer gebaseerde uitvoeringsbesluiten, die ontvangen zijn van:

* Maatschap B.H. & G.B.H. & M.J.W. Nijhof, in verband met het van toepassing worden van het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer op een melkrundveehouderijbedrijf, Brinkhuisweg 24.
* B.T.S. in verband met het van toepassing worden van het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer op een bedrijf voor het repareren, onderhouden en verkopen van motoren voor vaartuigen, Esrein 31.

De inrichtingen dienen te voldoen aan de voorschriften opgenomen in de bijlage bij de daarbij genoemde besluiten.

Ter inzage

Tegen bovenstaande meldingen op grond van de Wet milieubeheer staat geen bezwaar en/of beroep open.

De meldingen met bijbehorende stukken liggen vanaf 19 december 2001 ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.
Kapvergunningen


In de week van 5 december tot en met 11 december 2001 zijn kapvergunningen verleend voor:

* 2 eiken (diam. 90 en 115 cm), 1 es (diam. 35 cm), 10 elzen ( diam.
25 50 cm ), 3206 m² bos met populier, els, wilg, es, kers en eik (diam. 10 90 cm ) en 540 m² houtwal ten noorden van de A1 op Westermaat Plein deelgebied oost in Hengelo.
Ter inzage en bezwaar

De besluiten liggen gedurende 6 weken ter inzage bij de balie van de sector Wijkbeheer, stadskantoor kamer 407. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen een termijn van 6 weken na de verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Informatie

De besluiten zijn genomen in de week van 5 december tot en met 11 december 2001. Informatie over de exacte data kunt u krijgen bij de sector Wijkbeheer, telefoon 245 9459.

Euro


Betalen bij de gemeente na 1 januari 2002

De invoering van de euro heeft gevolgen voor de vele loketfuncties bij de gemeente. Binnen de gemeente zijn naast de kassier verschillende kassas aanwezig, onder andere bij de afdeling Burgerzaken en de Gemeentewinkel. Daarnaast ontvangen de marktmeester en de havenmeester contant geld. En niet te vergeten de kassa van het Twentebad. Al deze grote en kleine kassen moeten worden aangepast voor de euro.

Wachttijden

Overal in het land worden problemen verwacht in de eerste dagen/ weken dat de euro zijn intrede doet bij de kassa's. Met name zullen er wachttijden optreden omdat sommige mensen in euro's willen betalen en anderen nog hun laatste guldens kwijt willen. Dat vergt omrekenen. Bovendien moet ook het baliepersoneel wennen aan de nieuwe munt.

Een eurowisselpunt

De gemeente Hengelo wil er alles aan doen om de problemen te minimaliseren. Daarom is er voor gekozen om in het stadhuis één centraal punt in te richten, waar guldens kunnen worden omgewisseld in euros. Betalingen bij de overige loketten kunnen vervolgens uitsluitend in euro, of elektronisch plaatsvinden.

De hoogte van het wisselbedrag wordt gerelateerd aan de kosten van de gemeentelijke diensten. In verreweg de meeste gevallen betekent dit dat u maximaal 100,- ( 45,38) bij het eurowisselpunt kunt omwisselen.

U vindt het centrale eurowisselpunt op de eerste verdieping van het stadhuis, in de periode 2 januari tot 28 januari 2002.

Voor- en nadelen

Voordeel van deze aanpak is dat wachttijden bij de diverse kassas tot een minimum kunnen worden teruggebracht, aangezien daar alleen de euro en/of pin en chip geaccepteerd wordt. Verder wordt het personeel van het centrale eurowisselpunt goed geïnstrueerd, ten behoeve van de omrekeningsvaardigheden en het herkennen van vals geld.

Nadeel voor de mensen die alleen guldens in hun bezit hebben, is dat zij zich bij twee verschillende kassas moeten melden. Dit kunt u voorkomen door hier op voorhand rekening mee te houden.

Uitzonderingen

Bij de kleinere gemeentelijke kassas buiten het stadhuis blijft het mogelijk om tot 28 januari met beide munten te betalen. Dit omdat de afstand naar het centrale omwisselpunt te groot is. Dit geldt voor onder andere het zwembad, de kinderboerderij, de brandweerkazerne en de kleine kas voor het opzoeken van kadastrale gegevens. Aantekening hierbij is dat er wel guldens worden geaccepteerd, maar dat er euros worden teruggegeven als wisselgeld. Dit vereist een goede instructie van het personeel en iets langere wachttijden voor het publiek.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie