Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gebiedsgerichte aanpak in de Belgische regio Roeselare-Tielt

Datum nieuwsfeit: 17-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Provinciaal Woonbeleid: Gebiedsgerichte aanpak in de regio Roeselare-Tielt
Brugge, 17/12/2001
Goed leven begint met goed en betaalbaar wonen ! Een uitdaging, werd het in de werkgroep ter voorbereiding van deze workshop genoemd.
Is ook hier het tragische verhaal van de 2 koningskinderen van toepassing en blijkt het water echt te diep tussen de (harde) sector van ruimtelijke ordening en de huisvestingssector ? Ligt het niet voor de hand dat de woonfunctie een maximale en doordachte plaats krijgt in ieder ruimtelijk structuurplan ??! Met het decreet op de ruimtelijke ordening heeft de Vlaamse overheid duidelijk gekozen voor een structuurplanning op drie niveaus. De op te maken structuurplannen zijn beleidsdocumenten en bevatten de essentiële keuzes voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gebieden waarop ze betrekking hebben.

De essentiële beleidskeuzes uit de structuurplannen hebben betrekking op het voorzien van mogelijkheden voor verscheidene functies: wonen, werken, economie, landbouw, recreatie, .
Met de workshop wil de provincie ten volle focussen op de woonfunctie binnen het gemeentelijk structuurplan. Waar kunnen gemeenten best rekening mee houden indien zij dit hoofdstuk moeten schrijven ? Of simpelweg, wie tijdens het proces van plannen in de gemeente, geen rekening houdt met de instrumenten van de Wooncode om aan de woonbehoeften van de inwoners te werken, zet toekomstige ontwikkelingen en mogelijkheden op de helling.

De boodschap die de provincie samen met de organiserende partners wil geven is dat dit niet kan en mag gebeuren. Daar zijn drie redenen voor.
(1) De specifieke problematiek in vele gemeenten van deze regio: verouderd woningpatrimonium, slechte woningkwaliteit: 22% woningen zonder comfort in beide arrondissementen en sociale drempels op de woningmarkt : huurprijzen private woningmarkt, toegankelijkheid prioritaire doelgroepen.

Er is een tweede reden waarom we deze problematiek niet links kunnen laten liggen. De ervaringen uit de praktijk van OCMWs, svks, huisvestingsdiensten, welzijnsdiensten leren dat prioritaire doelgroepen hun recht op wonen vaak moeilijk kunnen realiseren. Zowel de financiële als sociale toegankelijkheid van de woningmarkt is ook in deze regio een wezenlijke problematiek. Het is niet alleen een kwestie van vraag en aanbod, maar vooral van toeleiding naar .en begeleiding in. Hoe bekom ik een provinciale, gemeentelijke of gewestelijke premie. Welke documenten heb ik nodig ? Wat zijn mijn rechten en plichten als eigenaar en als huurder ? Hoe kan ik mijn woning renoveren ? Goede dienstverlening naar burgers combineert zowel de sociale als de technische aspecten van het wonen ! Ook hier worden stappen gezet in de regio: svks, dienstverleningen binnen het OCMW, de Roeselaarse woonwinkel,en in de pijplijn een intergemeentelijke huisvestingsdienst voor Izegem en buurgemeenten.

De derde reden situeert zich op het financiële vlak. Er zijn op Vlaams niveau middelen beschikbaar om werk te maken van een geïntegreerd woonbeleid.

De Provincie stelt in haar Algemene Beleidsnota 2001-2006 Respect voor West-Vlaanderen duidelijk dat zij bereid is de beleidsacties van de lokale besturen te ondersteunen voor zover deze kaderen in een globale visie op wonen in de gemeente. Het provinciebestuur zal hierbij steeds volle aandacht hebben voor verhoging van de dienstverlening, met specifieke aandacht voor de zwakkere bewoners en het strategisch omgaan met de instrumenten van de Vlaamse Wooncode. Ook het stimuleren van de gemeenten voor het ontwikkelen van een lokaal grond-en pandenbeleid verdient ruime aandacht. De reeds ondernomen acties met een provinciale inslag en de concrete situatie in bepaalde regios in West-Vlaanderen verantwoorden een gebiedsspecifieke aanpak. Er kan een vernieuwende campagne en een vernieuw subsidiebeleid toegespitst worden op bepaalde regios waar zich specifieke noden voordoen. Naast de regio RT wordt hier ook in de Westhoek aan gewerkt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie