Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden op vragen inzake de kosten van de jachtakte

Datum nieuwsfeit: 17-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DN. 2001/4390
datum
17-12-2001

onderwerp
Kamervragen inzake de kosten van de jachtakte
TRC 2001/12180 doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen gesteld door de leden Passtoors (VVD), Schreijer-Pierik (CDA) en Van der Vlies (SGP).


---
Ja.


---
De prijs van de jachtakte is al geruime tijd niet aangepast aan de stijgende kosten. De werkelijke kosten die de politie maakt bij het uitgeven van de jachtakte zijn inmiddels een veelvoud van de tot op heden in rekening gebrachte kosten. Een verlaging van de prijs ligt niet in de rede.


---
De huidige prijs van de jachtakte is niet afgeleid van de wettelijke verantwoordelijkheden. Deze lijn wordt in de Flora- en Faunawet voortgezet.

4 en 5 Er is overleg geweest met de KNJV. Ook is het voorgenomen besluit voorgelegd aan het Faunafonds. Het gesprek met de KNJV evenals het advies van het Faunafonds hebben mij er toe gebracht de voorgenomen verhoging bij te stellen. De prijs van de jachtakte zal euro 85,- (circa fl. 185,-) gaan bedragen.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

datum

kenmerk

bijlage
Vragen

Vragen van de leden Passtoors (VVD), Schreijer-Pierik (CDA) en Van der Vlies (SGP) aan de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over de kosten van de jachtakte. (Ingezonden 29 november 2001)

1
Is het waar dat u het Faunafonds om advies hebt gevraagd over het substantieel verhogen van de kosten van de jachtakte?

2
Waarom overweegt u juist niet de kosten van de jachtakte te verlagen, gezien het feit dat de overheid, landelijk en provinciaal, taken van de jagers heeft overgenomen en de mogelijkheden voor jacht, qua gebieden en soorten, zijn afgenomen? Behoudens de zes wildsoorten bepaalt de overheid immers in hoeverre in diersoorten dient te worden ingegrepen; en niet de jager.

3
Deelt u de mening dat de omvang van bijdragen van de jachtaktehouders in verhouding dient te zijn met de wettelijke verantwoordelijkheden die de jager in de Flora- en faunawet heeft?

4
Deelt u de mening dat met zo´n verhoging het draagvlak onder het natuur- en soortenbeheer bij de jagers afneemt en de samenwerking met fbe-partners onder druk kan komen te staan?

5
Heeft u over dit voornemen overleg gevoerd met de organisaties in de jachtwereld en wat was daarvan het resultaat?


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie