Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Goede cijfers Friese economie

Datum nieuwsfeit: 18-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Kamer van Koophandel Leeuwarden
Zoek soortgelijke berichten
Kamer van Koophandel Leeuwarden

Goede cijfers Friese economie

De economie van Friesland heeft in 2001 goed gedraaid, ondanks de MKZ crisis en de gebeurtenissen van 11 september. Dat blijkt uit de Enquête Regionale Bedrijfs Ontwikkeling (ERBO) van de Kamer van Koophandel Friesland. De groei van de omzet, werkgelegenheid en export liggen in Fryslân zelfs hoger dan in de rest van Nederland. Bedrijven die gevoelig zijn voor ontwikkelingen in de landbouw hebben wel de gevolgen van de MKZ crisis gemerkt. Deze bedrijven zijn met name in Leeuwarden gevestigd.

Omzet
De totale economie van Fryslân kende een omzetstijging van 2,5 %. Eén op de drie bedrijven zag de omzet toenemen en één op de acht constateerde een daling van de omzet. Landelijk groeide de omzet met 2,1%.

Export
Was er landelijk sprake van een teruglopend exportvolume, Fryslân scoorde wat dat betreft, met een gelijk blijvend resultaat beter. In Fryslân hebben meer bedrijven geëxporteerd en redelijk veel bedrijven zagen hun export stijgen.

Werkgelegenheid
Ook qua werkgelegenheid deed Fryslân het in 2001 iets beter dan landelijk. Steeg de werkgelegenheid landelijk met 2,2%, in Fryslân lag deze groei op 2,3%. Bij 20% van de bedrijven groeide de personeelsomvang.

Investeringen
Vorig jaar bleek uit de ERBO dat ondernemers in Fryslân erg veel vertrouwen hadden in de economische ontwikelingen. Toen waren uiteraard de MKZ crisis en de gebeurtenissen van 11 september nog niet te voorzien. Een groot vertrouwen vertaalt zich vaak in een toename van investeringen. Dat Friese ondernemers veel vertrouwen hadden blijkt dan ook wel uit de investeringen die in 2001 gepleegd zijn. Ruim 70% van de ondernemers heeft geïnvesteerd. Landelijk ligt dit cijfer op 67%. Ook voor 2002 blijven ondernemers een groot vertrouwen hebben in de economie.

Gevolgen MKZ
Concluderend mag gesteld worden dat de verschillen in het totaalbeeld gering zijn. Gelet op de MKZ crisis en de gebeurtenissen van 11 september heeft de Friese economie boven verwachting gepresteerd. Een nuancering is echter op zijn plaats. Met name die branches die gevoelig zijn voor ontwikkelingen in de landbouw hebben behoorlijke schade ondervonden. In eerste instantie betreft dit de landbouwsector zelf. Omdat boeren niet ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel wordt deze sector ook niet in de ERBO cijfers meegenomen. Bovendien zijn individuele schadegevallen in statistieken niet zichtbaar. Ondernemers werkzaam als dienstverlener aan de landbouw, zuivelindustrie, vleesverwerkende industrie en groothandel in landbouw en levende dieren hebben wel de gevolgen van de MKZ crisis ervaren. Hier bleef de omzet meer dan 1% achter ten opzichte van het landelijke gemiddelde, daalde de export fors (met 13%) en was de werkgelegenheidsgroei 1,5% lager dan landelijk. Bedrijven die toeleveren aan- en dus meer afhankelijk zijn van de landbouwsector bevinden zich met name in Leeuwarden en directe omgeving. Qua omzet scoorde het totale bedrijfsleven in Noord-Oost Fryslân verrassenderwijs juist hoger (+ 5,4%) dan het landelijke én het Friese gemiddelde.

Zones
Leeuwarden is dit jaar de grote winnaar qua werkgelegenheidsgroei. Hier is een toename te zien van 3,1%. Ook de A-7 zone presteert bovengemiddeld met een groei van 2,8%. Het gebied buiten de zones blijft met een werkgelegenheidsgroei van 1,9% iets onder het landelijk gemiddelde. De Westergozone (exclusief Leeuwarden) liet een kleine daling van de werkgelegenheid zien. Totaal kwamen er 2400 banen bij in Fryslân, waarvan 600 in Leeuwarden, ruim 900 in de A-7 zone en bijna 900 buiten de zones. Vergeleken met andere stedelijke gebieden in Nederland presteert Leeuwarden met een zesde plaats achter Breda, Zoetermeer, Den Haag, Bergen op Zoom en Groningen erg goed. Hiermee laat zij steden als Amsterdam, Utrecht, Zwolle en Maastricht achter zich.

Over de enquête
Jaarlijks informeert de Kamer van Koophandel bij zo'n 4000 ondernemers in Fryslân over de gang van zaken in hun bedrijf. Deze gegevens worden in de eerste plaats gebruikt door bestuur en medewerkers van de Kamer die het economisch klimaat in Fryslân probeert te verbeteren met eigen initiatieven zoals bijvoorbeeld exportstimulering en startersvoorlichting. Daarnaast worden de gegevens gebruikt met als doel het overheidsbeleid te beïnvloeden ten faveure van het bedrijfsleven. Tenslotte worden de gegevens aan bedrijven verstrekt die informatie wensen bij het nemen van strategische beslissingen.

De enquête wordt verspreid onder het bestaande bedrijfsleven. Starters of nieuwe bedrijven worden niet in de gegevens meegenomen. Tevens vallen een aantal sectoren buiten het cijfermateriaal, eenvoudigweg omdat deze sectoren niet bij de Kamer staan ingeschreven. Hierbij moet gedacht worden aan de landbouw, onderwijs, overheid en gezondheidszorg. Al met al geeft de enquête een goed beeld over 60% van de totale Friese economie. Omdat de enquête ieder jaar herhaald en landelijk uitgezet wordt geven de cijfers een betrouwbaar beeld van de ontwikkelingen.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Piet Boomsma, beleidsmedewerker van de Kamer van Koophandel Friesland, telefoon (058) 2954321, email: (pboomsma@leeuwarden.kvk.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie