Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Winstverwachting Veluwse bedrijven ook voor 2002 hoog

Datum nieuwsfeit: 18-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Kamer van Koophandel Deventer
Zoek soortgelijke berichten
Kamer van Koophandel Deventer

Koopstromenonderzoek 2000

KvK Veluwe en Twente:
(ERBO Noordwest-Veluwe)

Winstverwachting Veluwse bedrijven ook voor 2002 hoog

Het bedrijfsleven op de Noordwest-Veluwe heeft in 2001 redelijke prestaties laten zien. De omzet is gedaald, de export is fors toegenomen. De investeringsbereidheid is wederom hoog, de werkgelegenheid is toegenomen. Het aantal winstgevende bedrijven is verder toegenomen, terwijl ook het percentage bedrijven met voldoende rendement op een hoog niveau is gebleven.

Omzet daalt, export neemt toe

Investeringsbereidheid wederom hoog

Werkgelegenheid toegenomen

Resultaat en rendement hoog

Verwachtingen 2002

Meer informatie

---

Omzet daalt, export neemt toe
De omzet van het bedrijfsleven op de Noordwest Veluwe is, uitgedrukt in guldens, met 2,2% gegroeid. Indien de prijsontwikkeling daarop in mindering wordt gebracht daalt de omzet met 1,1%. Een tegenvallende resultaat in met name de sector bouwnijverheid (-6,8%) is hier debet aan. Ook de omzet in de groothandel (-1,2%) en de detailhandel (-1,5%) is gedaald. Positieve uitschieters zijn de sectoren industrie (+0,3%) en dienstverlening (+0,8). Landelijk is de omzet met 1% gedaald, de daling doet zich voor in vrijwel alle sectoren. Het hoogst is de omzetdaling in de bouwnijverheid (-2,7%), de dienstverlening ontsnapt aan de omzetdaling.

De export in de regio ontwikkelt zich gunstig. Na een forse daling in 2000 is de export in 2001 gestegen met 3,6%. De sector groothandel (+9,5%) heeft de beste resultaten geboekt, gevolgd door de sector industrie (3,2%). Met name deze sector heeft een behoorlijke inhaalslag gemaakt, in 2000 daalde de export met maar liefst 6%. Landelijk is de export met 1,8% afgenomen, de daling is het grootst in de sector dienstverlening (-5%).

terug
---

Investeringsbereidheid wederom hoog
In 2001 is door 69% van de bedrijven op de Noordwest-Veluwe geïnvesteerd, de ondernemers hebben hiermee het niveau van 2000 weten vast te houden. Landelijk is het percentage investerende bedrijven afgenomen tot 67%. Regionaal is het de sector industrie met het grootste aandeel investerende bedrijven (81%). De investeringsbereidheid in de detailhandel is gering. Investeerde in 2000 nog 66% van de bedrijven, in 2001 is dit teruggelopen tot 59%. De overige sectoren laten een fractioneel verschil zien met het voorgaande jaar. Het niveau van de investeringen is regionaal iets toegenomen. In 2000 liet 33% van het bedrijfsleven een toename van de investeringssom zien, in 2001 realiseerde 36% een toename van de investeringen. Landelijk zien we het omgekeerde. Nog maar 34% van de bedrijven heeft in 2001 een toename van de investeringen, in 2000 was dat 37%.

terug
---

Werkgelegenheid toegenomen
De werkgelegenheid op de Noordwest-Veluwe is wederom toegenomen. Het totale bedrijfsleven in deze regio laat in 2001 een groei van het personeelsbestand van 3,6% zien. Hoewel de groei minder groot is dan het voorgaande jaar (4,1%), zijn er op de Noordwest-Veluwe, procentueel gezien, beduidend meer banen gecreëerd dan gemiddeld in Nederland (+2,2%). De werkgelegenheidsgroei in de sectoren groothandel (+7,3%) en dienstverlening (+6,3) is groot en ligt ver boven de landelijke groei voor deze sectoren. De bouwnijverheid, een sector waar doorgaans veel banen worden gecreëerd, kent in 2001, een groei van 3,2%. In 2000 was deze sector goed voor een groei van het aantal arbeidsplaatsen met bijna 6%. De detailhandel in de regio scoort met een werkgelegenheidsgroei van ruim 3%, boven het landelijk gemiddelde voor deze sector (+2,2%). De banengroei in de sector industrie is met 0,3% minimaal, landelijk is dezelfde trend waarneembaar.

terug
---

Resultaat en rendement hoog
De bedrijfsresultaten van het regionale bedrijfsleven zijn positief te noemen. Het percentage winstgevende bedrijven is verder gegroeid. In 2001 heeft maar liefst 93% het jaar met winst afgesloten, een groei van 2% ten opzichte van het voorgaande jaar. Landelijk heeft 89% van de bedrijven in 2001 winst behaald. De sectoren bouwnijverheid (98%) en dienstverlening (95%) hebben regionaal de beste resultaten geboekt. De sector groothandel kent het laagste aandeel winstgevende bedrijven (89%) en ligt hiermee op het landelijk gemiddelde voor deze sector. Het percentage bedrijven met voldoende rendement over het eigen vermogen ligt met 76%, boven het landelijke gemiddelde (72%). De sector bouwnijverheid heeft regionaal de beste resultaten laten zien (90%). De detailhandel kent het laagste aandeel renderende bedrijven (69%) en ligt als enige sector onder de landelijke ontwikkeling (71%).

terug
---

Verwachtingen 2002
Voor het jaar 2002 zijn de bedrijven op de Noordwest-Veluwe minder positief. Zo verwacht 27% van de bedrijven in deze regio een omzettoename te kunnen realiseren. Landelijk is men iets positiever gestemd. Op de buitenlandse markt verwacht 42% van het bedrijfsleven op de Noordwest-Veluwe in 2002 meer omzet te kunnen realiseren. Dit is 6% hoger dan de landelijke verwachting. De grote(re) bedrijven (meer dan 50 werkzame personen) zijn zeer positief over de afzetmogelijkheden in 2002 op de buitenlandse markt.

Het dalende optimisme voor het jaar 2002 vindt ook zijn uitwerking in de investeringsbereidheid. 60% van de bedrijven in deze regio denkt in 2002 te gaan investeren, slechts 20% daarvan verwacht meer te gaan investeren dan het voorgaande jaar. Ook hier zijn de grote(re) bedrijven positiever gestemd dan de bedrijven tot 50 werkzame personen. Landelijk is het bedrijfsleven positiever over de investeringsverwachting.

De werkgelegenheid zal op de Noordwest-Veluwe in 2002 blijven groeien volgens het bedrijfsleven. 13% van de bedrijven denkt banen te kunnen aanbieden in 2002. 96% van het bedrijfsleven op de Noordwest-Veluwe verwacht in 2002 winst te kunnen behalen. Met name de bedrijven in de bouw zijn zeer positief over het bedrijfsresultaat voor 2002.

terug
---

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: de heer Ernst Geel
regiosecretaris Veluwe
tel.: 0341 - 438 363.

Vanaf 7 januari 2002 is de brochure met de kerngegevens voor de regio beschikbaar. Indien u deze toegestuurd wilt hebben, kunt u contact opnemen met:
afdeling Regiostimulering
de heer Remco Feith
tel.: 055 - 579 61 26.

18 december 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie