Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuw stelsel voor de monumentenzorg

Datum nieuwsfeit: 18-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

persbericht

Nummer:
171

Directie:
voorlichting

19-12-2001

Status:
informatie

Nieuw stelsel voor restauratie en onderhoud monumenten

Er komt een nieuw stelsel voor de monumentenzorg, waarin het monument en zijn eigenaar centraal staan. Het accent verschuift van restauratie naar planmatig onderhoud van monumenten. Om de eigenaar tot onderhoud aan te zetten, moeten de regelingen voor subsidie zo eenvoudig mogelijk zijn. Dit betekent heldere en snellere procedures en zo veel mogelijk één overheidsloket. De overheid zal zich meer klantgericht opstellen door eigenaren meer te adviseren en te begeleiden. Daarbij moet de kwaliteit van restauraties en onderhoud gewaarborgd blijven. Een landelijke inspectie zal hierop toezicht gaan houden. Dit heeft staatssecretaris Van der Ploeg vandaag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.
Vereenvoudiging financiering
Van der Ploeg vindt het huidige stelsel te ingewikkeld en te traag voor eigenaren, waardoor sommigen voortijdig afhaken. Om eigenaren te stimuleren tot planmatig onderhoud wil hij onderhoud ten opzichte van restauratie aantrekkelijker maken door de financiële ondersteuning van restauratie en onderhoud zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Subsidieregelingen moeten daarbij beter op elkaar aansluiten en waar mogelijk geïntegreerd worden. Eén en dezelfde instantie (één loket) helpt de eigenaren bij restauratie en onderhoud.

Eigenaren zonder de mogelijkheid van fiscale aftrek hebben in het huidige stelsel recht op subsidie voor restauratie en onderhoud. Het gaat hierbij vooral om kerkbesturen, stichtingen en verenigingen die een algemeen nut beogen. De aanvraag voor subsidie is complex en bovendien zijn de regelingen niet op elkaar afgestemd. Restauratie is daarnaast voor de eigenaar financieel aantrekkelijker dan onderhoud. Onderhoud wordt daardoor niet gestimuleerd.
In de toekomst wordt de verlening van subsidie voor restauratie en onderhoud opgenomen in één regeling. De subsidieplafonds voor onderhoud verdwijnen en ook interieurs komen in aanmerking voor onderhoudssubsidie. De subsidies worden verleend op basis van een meerjarenplan.

Eigenaren mét fiscale aftrekmogelijkheden, voornamelijk particulieren met woonhuismonumenten en ondernemingen, hebben in het huidige stelsel recht op fiscale aftrek van de kosten van onderhoud. Daarnaast kunnen zij voor een deel van de restauratiekosten een goedkope lening krijgen in combinatie met subsidie en de voorfinanciering daarvan. Dit alles loopt via de Belastingdienst, gemeente, eventueel provincie, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) en het Nationaal Restauratie Fonds (NRF).
In het nieuwe stelsel kan het grootste deel van de restauratiekosten worden gefinancierd door een goedkope lening. De Belastingdienst bepaalt de fiscale aftrek en bij het NRF kan de eigenaar de goedkope lening krijgen. De nieuwe regeling is voor de eigenaar financieel gezien in veel gevallen gunstiger dan de huidige regeling. De grote winst zit in de veel snellere afhandeling van de aanvraag: van vele maanden naar enkele weken. Verder zullen enkele fiscale maatregelen onderzocht worden om planmatig onderhoud te stimuleren.

Begeleiding werkzaamheden en kennisnetwerk
Voor de ondersteuning van de eigenaar bij het maken en uitvoeren van plannen voor restauratie en onderhoud maakt Van der Ploeg een onderscheid tussen woonhuizen en overige monumenten. De gemeente zorgt voor de ondersteuning van woonhuizen, het Rijk, in casu de RDMZ, voor de overige monumenten. Op deze manier moet de aanwezige kennis optimaal kunnen worden ingezet. Hiervoor is een goede uitwisseling van kennis nodig tussen bijvoorbeeld de rijksoverheid, lokale overheden, gespecialiseerde instituten en bedrijven. Van der Ploeg heeft een onderzoeksbureau gevraagd te adviseren over het ontwikkelen en opzetten van een 'kennisnetwerk', waarin de betrokken partijen en benodigde kennis zijn vertegenwoordigd. Naar verwachting is het resultaat daarvan in het voorjaar 2002 bekend.

Invoering
Het nieuwe stelsel kan op zijn vroegst per 1 januari 2004 worden ingevoerd. Eigenaren met fiscale aftrekmogelijkheden krijgen al vanaf medio 2002 de mogelijkheid om met een goedkope lening hun restauratie snel en eenvoudig te financieren. Hiervoor wil Van der Ploeg de 75 miljoen gulden (34 miljoen euro) inzetten die het Kabinet bij de najaarsnota 2001 beschikbaar heeft gesteld voor de monumentenzorg. Dit bedrag komt bovenop het extra geld dat de laatste twee kabinetten hebben uitgetrokken om de restauratieachterstand in de monumentenzorg weg te werken. Paars I reserveerde hiervoor eerder 275 miljoen gulden (125 miljoen euro), Paars II 620 miljoen gulden (280 miljoen euro).

19-12-2001
Ministerie van OCenW
Europaweg 4
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer
T: 079 323 23 23
F: 079 323 23 20
E: (info@minocw.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie