Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vaststelling subsidieplafonds provincie Drenthe 2002

Datum nieuwsfeit: 18-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Drenthe
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe

BEKENDMAKING

Onderwerp: Vaststelling subsidieplafonds 2002

Gedeputeerde staten van Drenthe maken bekend dat op grond van onder meer artikel 31 van de Algemene subsidieverordening Drenthe en artikel 4:27 van de Algemene wet bestuursrecht voor de navolgende regelingen en verordeningen onderstaande subsidieplafonds voor 2002 zijn vastgesteld.

Indien bij de regeling hieronder niet anders is vermeld, geldt als verdelingsmaatstaf voor de subsidie altijd de volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Cultuur en Welzijn

Subsidieregeling Bedrag subsidieplafond
- Subsidieregeling welzijn * 182.000,--
- Subsidieregeling provinciaal onderwijs * 13.600,--
- Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers * 45.000,--
- Subsidieregeling culturele infrastructuur * 86.000,--
- Subsidieregeling Drentse musea * 20.400,--
- Subsidieregeling provinciale monumenten * 23.000,--
- Subsidieregeling restauratie monumenten * 43.000,--
- Subsidieregeling rieten daken * 135.400,--
- Subsidieregeling zorg * 136.000,--
- Subsidieregeling integraal ouderenbeleid * 91.000,--
Verdeling uit vorenstaande subsidieregelingen geschiedt volgens het Tendersysteem, hetgeen wil zeggen dat alle aanvragen voor een in de regeling genoemd tijdstip moeten worden ingediend, waarna vervolgens op grond van kwalitatieve criteria een rangorde in de aanvragen wordt bepaald.


- Subsidieregeling activiteiten internationale en ontwikkelings- samenwerking * 23.000,--
- Subsidieregeling sportstimulering * 23.000,--
- Subsidieregeling bevordering beeldende kunst en vormgeving * 289.240,--
- Subsidieregeling theater, muziek en voordrachtskunst * 18.200,--
- Subsidieregeling Drentse publicaties * 11.300,--
- Subsidieregeling activiteiten op het gebied van kunst en cultuur * 68.000,--
- Draaipremieregeling molens Drenthe * 9.100,--
- Subsidieregeling activiteiten zorg * 41.000,--
- Subsidieregeling jeugdhulpverlening * 24.958,--
- Subsidieregeling jeugd en samenleving * 13.600,--
- Subsidieregeling vrouwenemancipatie * 22.700,--
- Subsidieregeling kinderopvang provinciale instellingen * 43.100,--
- Subsidieregeling minderheden * 11.300,--Verkeer en Vervoer
Bedrag subsidieplafond
- Regeling gelden stimulering regionaal en
lokaal verkeersveiligheidsbeleid Drenthe * 40.000,-- Verdeling geschiedt op basis van de regeling zelf, waarin de verdelingsmaatstaf voor de subsidie is opgenomen.
- Subsidieregeling PPS-2 Beleggen in verkeersveiligheid * 0,--
Natuur en milieu

Subsidieregeling Bedrag subsidieplafond
- Stimuleringsregeling bos * 22.700,--
- Subsidieregeling leren voor duurzaamheid * 146.344,-- Verdeling uit bovenstaande subsidieregelingen geschiedt volgens het Tendersysteem, hetgeen wil zeggen dat alle aanvragen voor een in de regeling genoemd tijdstip dienen te worden ingediend waarna vervolgens op grond van kwalitatieve criteria een rangorde in de aanvragen wordt bepaald.

- Subsidieregeling natuur- en milieueducatie Drenthe * 13.600,--
- Stimuleringsverordening natuur en landschap * 68.000,--
- Regeling subsidiecriteria en -voorwaarden natuurgebiedaankopen c.a.

* Traditionele natuurterreinen voorlopig * 0,--
* Relatienota 1e fase * 816.800,-- Relatienota 2e fase/Natuurontwikkeling * 782.771,--
- Subsidieregeling Stimuleringsfonds
milieubeschermingsgebieden * 204.201,--

Economie

Subsidieregeling Bedrag subsidieplafond
- Subsidieregeling Economisch structuurfonds * 680.000,--
- Subsidieregeling Werkgelegenheidsfonds * 0,--
- Subsidieregeling ontwikkeling recreatie en toerisme * 34.000,--
- Subsidieregeling ten behoeve van projecten ter stimulering van de tuinbouw in de provincie Drenthe * 0,--
- Subsidieregeling duurzame landbouw * 49.000,--
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Subsidieregeling Bedrag subsidieplafond
- Subsidieregeling grondkosten Vierde nota ruimtelijke ordening extra (VINEX)-locaties Emmen * 450.000,-- Indien de aanvraag om subsidie betrekking heeft op een bedrag dat hoger is dan het subsidieplafond, kan de verdeling van een gedeelte van de subsidie worden opgeschort tot een tijdstip dat in het Fonds grondkosten (VINEX)-locaties gemeente Emmen voldoende middelen beschikbaar zijn; verdeling geschiedt op basis van de regeling zelf, waarin de verdelingsmaatstaf van de subsidie is opgenomen.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie