Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Deventer zet de economische koers voor de komende jaren uit

Datum nieuwsfeit: 18-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Deventer
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Deventer

Deventer zet met 45 projecten de economische koers voor de komende jaren uit

De gemeenteraad heeft op 17 december het nieuwe economische businessplan ?Veerkracht en dynamiek, daar gaat het om? vastgesteld. Het businessplan geeft de hoofddoelstellingen en economische koers aan die Deventer de komende tien jaren voor ogen heeft. Het businessplan kent twee hoofddoelstellingen: het verbreden van de productiestructuur en het verder versterken van het productiemilieu. Kennis en kwaliteit zijn daarbij de centrale items. Deze hoofddoelstellingen zijn tot 2005 vertaald naar 45 concrete activiteiten en projecten. In 2004 wordt het activiteitenprogramma 2005-2010 opgesteld.

Verbreden productiestructuur

Verbreding van de productiestructuur is de eerste doelstelling. Dit houdt in dat de gemeente actief de bestaande werkgelegenheid en bedrijvigheid in Deventer wil versterken en verbreden. Op verschillende manieren wordt hieraan inhoud gegeven. De gemeente zal inzetten op het versterken van de relaties tussen bedrijven onderling. Primair is dit een verantwoordelijkheid van bedrijven zelf, maar de gemeente wil dit ondersteunen door in overleg met bedrijven of bedrijfssectoren netwerkbijeenkomsten en clustergesprekken te organiseren. De aandacht gaat daarbij met name uit naar de belangrijkste sectoren: de metaal, de grafische en media industrie en de agrobusiness. Door de onderlinge bedrijfscontacten ontstaat een voedingsbodem voor samenwerking waardoor bedrijven zich meer en meer blijven binden aan Deventer.

De beschikbaarheid van voldoende en juist geschoold personeel is een andere belangrijke vestigingsvoorwaarde voor bedrijven. De gemeentelijke bijdragen hierin liggen vooral in het stimuleren van her- en bijscholing van lager opgeleide werkenden en niet-werkenden, het verbeteren van de aansluiting van vraag en aanbod van lager geschoold werk en het aantrekkelijker maken van lager geschoold werk. Het Deventer Scholingsoffensief is een voorbeeld van een project waar scholing centraal staat.

Bijzondere aandacht in de productiestructuur gaat ook uit naar de zakelijke dienstverlening. Deze sector is één van de groeiers in de landelijke economie en zal de komende jaren een belangrijk aandeel hebben in de werkgelegenheid en investeringen. Deventer wil dat deze sector een groter aandeel krijgt binnen de economie in de stad.

Dat zelfde geldt ook voor de toeristische en recreatieve bedrijvigheid in de stad. Toerisme en recreatie zijn belangrijk voor de stad. Meer toeristische bedrijvigheid leidt niet alleen tot werkgelegenheidsgroei in bijvoorbeeld de horeca en hotelbranche, maar een aantrekkelijk toeristisch aanbod van voorzieningen, evenementen in combinatie met een aantrekkelijke stad en omgeving, versterkt eveneens het imago en zet Deventer daarmee op de kaart als interessante woon- en werkstad.

Specifieke aandacht is er daarnaast voor het stimuleren van innovatie en het toepassen van nieuwe technologieën. Samen met partners als de Kamer van Koophandel, de OOM, Syntens, Saxion Hogeschool IJselland en de stedendriehoek gemeenten Apeldoorn en Zutphen zijn projecten voor bedrijven en (door) starters gestart. Doel is vernieuwing te stimuleren waardoor de concurrentiepositie van bedrijven versterkt.

Verder versterken van het productiemilieu

De tweede doelstelling in het businessplan is het verder versterken van het productiemilieu. Onder productiemilieu wordt verstaan de externe factoren die invloed hebben op bedrijven. De gemeente speelt daarin een grotere rol dan bij de productiestructuur. Versterking van het productiemilieu richt zich op beschikken over voldoende en hoogwaardige bedrijventerreinen, op locaties voor kantoren, op infrastructuur en een goede bereikbaarheid van de (binnen)stad en werklocaties. Ook het voorzieningenniveau op bijvoorbeeld het gebied van cultuur, sport en gezondheidszorg en voldoende woningaanbod in de koop- en huursector in alle prijsklassen zijn aspecten die het productiemilieu bepalen.

In het economisch businessplan is onder meer vermeld dat voor versterking van het productiemilieu de gemeente de komende jaren wil inzetten op het realiseren van twee nieuwe bedrijventerreinen, Linderveld aan de noordzijde van de stad en Bedrijvenpark A1 aan de zuidkant. Het tekort aan bedrijventerreinen is nijpend. Op dit moment beschikt Deventer nog over slechts twee hectare bedrijventerrein, terwijl de afgelopen jaren gemiddeld meer dan tien hectare jaarlijks is uitgegeven. Daarnaast wordt het bedrijventerrein Bergweide geherstructureerd. De bedoeling is dit bedrijventerrein op te knappen en weer kwaliteit te geven. Waar mogelijk worden nieuwe locaties op Bergweide opnieuw uitgegeven voor bedrijven.

Onverminderd wordt ook doorgegaan met het verbeteren van de Binnenstad. Niet alleen het herstraten is daarbij van belang, maar ook de bereikbaarheid en het bieden van parkeervoorzieningen.

Wat het woningmarktaanbod betreft wil Deventer meer aanbod hebben in de hogere marktsegmenten, waaronder middeldure huurwoningen. Dit maakt de stad aantrekkelijker voor mensen met hogere inkomens.

45 projecten tot 2005

De 45 projecten en activiteiten die opgenomen zijn in het businessplan, zijn sterk uiteenlopend. Het gaat om projecten als het aanleggen van de N348, het revitaliseren van Bergweide, de leisure ontwikkeling rond De Scheg, de nieuwe bedrijventerreinen maar ook het ondersteuningsproject voor kennisintensieve doorstarters, de ondernemerskringen rond Plato en het Scholingsoffensief.

Als geheel dragen deze projecten bij aan het versterken van de Deventer economie.

Het economische businessplan is op te vragen bij de afdeling Sociaal Economische Zaken, telefoon 693379 en is ook vermeld op de internetsite van de gemeente: www.Deventer.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie