Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 18-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


dinsdag 18 december 2001

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering begint om 14.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering heeft het wekelijkse mondelinge vragenuur plaats. Hierbij komen achtereenvolgens de volgende vragen aan de orde (onder voorbehoud):

-van de heer Wijn (CDA) aan staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) over de suggestie van het Nederlands Centrum Buitenlanders zoals gedaan in de uitzending van Zembla van 14 december jl. betreffende de (inburgerings-)voorwaarden voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor huwelijkskandidaten van allochtone afkomst;
-van mevrouw Kant (SP) aan ministers Korthals (Justitie) en Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de schikking in de glycerinezaak in de zaak tegen het bedrijf Vos;
-van mevrouw Barth (PVDA) aan minister Hermans (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over het vertrek van de Onderwijsbonden CNV uit het bestuur van het Vervangingsfonds.(Trouw, 15 december jl.);
-van de heer Stellingwerf (ChristenUnie) aan minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over het Duits alternatieven-onderzoek naar de IJzeren Rijn.
(diverse kranten, o.m. GPD-bladen en Trouw, 17 december jl.);
-van mevrouw Verburg (CDA) aan minister Korthals (Justitie) over een rapport van de gemeente Den Haag waaruit onder andere blijkt dat maffia-organisaties illegale vreemdelingen in Den Haag op vele manieren uitbuiten en dat de aanpak van deze bendes niet hoog op de agenda van de politie staat.

Vervolgens stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen stemmingen.

Ten slotte behandelt de Kamer de Najaarsnota. De Najaarsnota geeft een geactualiseerd beeld van de begrotingsuitvoering voor het jaar 2001.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 15.30 tot ca. 17.30 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over de verlaging van de tegemoetkoming bij aangewezen dierziekten.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 16.00 tot ca. 18.00 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) en Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Verkeer en Waterstaat: 13.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: procedures.

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 16.00 tot ca. 17.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: gesprek met een delegatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de ledenrelatie tussen de VNG en de Nederlandse Antillen en Aruba.

Economische Zaken en Justitie: 16.30 uur - Klompézaal
Agenda: procedures.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 16.30 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: procedures.

Europese Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie:16.45 tot 17.45 uur Groen van Prinstererzaal Agenda: procedures.

Buitenlandse Zaken: 17.30 tot 18.30 uur Van Someren-Downerzaal
Agenda: gesprek met de heer B.J. van Eenennaam, de nieuw benoemde Nederlandse ambassadeur te Washington.

Tijdelijke commissie biotechnologie: 18.15 tot 19.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: gesprek met een delegatie van de Commissie Biotechnologie en Voedsel (Commissie Terlouw) over de resultaten van de brede maatschappelijke discussie over eten en genen.

AANBIEDING

De voorzitter van de vaste Commissie voor Economische Zaken neemt om 13.45 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van de gezamenlijke aan Wärtsilä Nederland toeleverende bedrijven. De petitie heeft betrekking op de zorg die de toeleverende bedrijven hebben over de sluiting van Wärtsilä te Zwolle (hal Plein 2).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie