Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Eerder aandacht voor veiligheid bouwwerken infrastructuur

Datum nieuwsfeit: 18-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

www.minbzk.nl

Eerder aandacht voor veiligheid bij bouwwerken infrastructuur

Er moet een verplichte veiligheidseffectrapportage (VER) komen voor grote infrastructurele projecten, zoals tunnels en spoorlijnen. Dit moet worden vastgelegd in de Wet Ruimtelijke Ordening. Ook moet de integrale veiligheid een vaste plaats krijgen binnen de milieueffectrapportage (MER). Voor elk grootschalig infrastructuurproject moeten in een vroeg stadium de veiligheidsfilosofie en algemene veiligheidsnormen worden vastgelegd in een Integraal Veiligheidsplan (IVP). Verder is het belangrijk dat de kennis van de brandweerkorpsen over veiligheid bij dit soort grote bouwwerken landelijk wordt gebundeld. Hierdoor zal de uniformiteit bij het hanteren van veiligheidseisen tussen gemeenten vergroot worden.

Dit staat in het rapport 'De bochtige weg naar beheerst risico; naar een evenwichtige besluitvorming bij grote infrastructurele projecten', dat vandaag is aangeboden aan minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat), staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het rapport is bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen adequaat invulling te geven aan zijn adviesrol waar het gaat om de fysieke veiligheid bij grote, vaak gemeentegrensoverschrijdende infrastructurele projecten.
Voor het rapport is gebruik gemaakt van praktijkervaringen bij het ontwerpen van de Betuweroute, de HSL-Zuid, de Noord-Zuid-lijn en de Westerscheldetunnel.

Staatssecretaris De Vries is het op hoofdlijnen eens met de aanbevelingen in het rapport. Over het al dan niet verplicht stellen van een veiligheidseffectrapportage (VER) heeft het kabinet nog geen besluit genomen. Het kabinet wacht daarvoor op resultaten van proeven met vrijwillige veiligheidseffectrapportages. De resultaten komen in februari 2002.

In het rapport is verder beschreven hoe in de huidige situatie de bevoegdheden en verantwoordelijkheden over veiligheid bij grote infrastructurele projecten worden gestructureerd. Ook komt de regelgeving over de planvorming en uitvoering van infrastructuurprojecten aan de orde en wordt een beknopt overzicht gegeven van de brandweerorganisatie in Nederland.

Het rapport is opgesteld in opdracht van vijf regionale brandweerkorpsen, met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Noot voor de redactie,

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie