Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Berichten van de Gemeente Hoogeveen

Datum nieuwsfeit: 18-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Hoogeveen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hoogeveen


Het Torentje Het laatste Torentje

---

19 december 2001

Inhoud


* Veeg uw straatje schoon op Nieuwjaarsmorgen! *
* Raad vergadert *

* Afdelingen van gemeente dicht *

* Geen spreekuren leden B&W *

* Oud papier *

* Afdeling BWT op 7 januari dicht *

* Wijziging huisvuilroutes ronde de jaarwisseling *
* Ruim zestig deelnemers aan vervolg project Goed Wonen *
* Buurtbeheer verstrekt zout voor bestrijding gladheid *
* Meer tijd nodig voor afhandeling bezwaren *
* Nieuwjaarsbijeenkomst *

* Zwemuurtje voor vrouwen in Dolfijn Hoogeveen *
* Mededelingen *


* Openingstijden *

* Fiets-/voetverbinding Erflanden-De Weide *
* Belastingverordeningen vastgesteld *

* Bouwaanvragen, bouw- en sloopmeldingen *
* Kapvergunningen *

* Bouw- en sloopvergunningen *

Minder ongelukken door opruimen vuurwerkresten

Veeg uw straatje schoon op Nieuwjaarsmorgen!

Bijna een kwart van alle vuurwerkongelukken gebeurt op Nieuwjaarsdag. Kinderen gaan op nieuwjaarsmorgen vaak op zoek naar nog niet geknald vuurwerk en proberen dat af te steken. Vaak knalt het onmiddellijk! Een slecht begin. Als u in de oudejaarsnacht of nieuwjaarsmorgen vuurwerkresten zelf opruimt, worden ongelukken voorkomen en daalt het aantal vuurwerkslachtoffers! Help de gemeente mee en veeg met elkaar de straat schoon!

De Stichting Consument en Veiligheid en Halt Nederland vragen elk jaar alle gemeenten in Nederland mee te doen aan de nationale Schoonmaakactie Zwerfvuurwerk. In diverse gemeenten (vorig jaar 140) rukken veegwagens op nieuwjaarsdag uit om vuurwerkresten op te ruimen. Doel hiervan is om onder meer te voorkomen dat er ongelukken gebeuren met jongeren die weigeraars van straat oppakken en het vuurwerk opnieuw proberen af te steken.

Ook Hoogeveen

Hoogeveen doet ook mee. Op nieuwjaarsmorgen worden de straten in de winkelcentra geveegd. Maar het is voor de afdeling reiniging niet mogelijk om bijvoorbeeld ook alle buurtstraten schoon te vegen. Daarom doet de gemeente een dringend beroep op u: veeg met elkaar de straten en pleintjes schoon, zodat jongeren geen 'weigeraars' kunnen vinden en opnieuw aansteken. U helpt daarmee een deel van de vuurwerkongelukken voorkomen.

Vuurwerktips

Vuurwerk afsteken kan gevaarlijk zijn. Hou het veilig en neem de volgende tips in acht!

* Bewaar vuurwerk op een droge en koele plaats, bijvoorbeeld in een blikken trommel

* Stop vuurwerk nooit in de zakken van jas of broek
* Lees voor het gebruik van vuurwerk de Nederlandse gebruiksaanwijzing

* Draag goede kleding, geen nylon en geen capuchon
* Gebruik een aansteeklont of een sigaar/sigaret om het vuurwerk mee aan te steken

* Houd brandwonden minstens tien minuten onder koel stromend water
* Zet vuurpijlen voor het aansteken in een fles die is verzwaard met zand of water

* Maak lontjes vrij

* Houd afstand: zes meter is een veilige afstand
* Houd brandend vuurwerk niet in de hand, maar leg het op de grond voordat het aangestoken wordt

* Gooi nooit in de richting van mens of dier
* Weigert vuurwerk, steek het niet voor een tweede keer aan. Het kan dan onmiddellijk ontploffen.

Verkoop

Vuurwerk mag worden verkocht op de vrijdag 28, zaterdag 29 en maandag 31 december 2001. Op zondag 30 december mag er niet worden verkocht worden. Afsteken is toegestaan op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.

Carbidschieten

Nieuwjaar wordt in Hoogeveen traditioneel ingeluid met vuurwerk en met carbid. Voor het schieten met carbid met vaten of melkbussen gelden de volgende regels:

* Er mag met carbid worden geschoten op Oudejaarsdag vanaf 10.00 uur tot Nieuwjaarsmorgen 02.00 uur.

* Het is verboden te schieten binnen 100 meter van woningen en bedrijven, tenzij de rechthebbende daar geen bezwaar tegen heeft.
* Er mag geen gevaar voor omwonenden of passanten te duchten zijn.
* De maximale inhoud van het vat of de bus waarmee geschoten wordt mag niet groter zijn dan 30 liter (melkbus).

Indien u zich niet aan de regels houdt zal de politie optreden, onder meer door inbeslagneming.

Hou het veilig en gezellig.

Raad vergadert

De gemeenteraad van Hoogeveen vergadert donderdag 20 december in het raadhuis. De vergadering, die om 19.30 uur begint is openbaar. De agenda vermeldt onder meer:

* Afleggen belofte door de heer J. Hein.

* Wijziging samenstelling raadscommissies.
* Voorziening in vacature commissie voor de bezwaar- en beroepschriften.

* Verordening voorzieningen gehandicapten 2002 en evaluatie 2001.
* Aanvullend voorbereidingskrediet Buitenvaart II.
* Wijziging overeenkomst milieuhandhaving.
* Programma 2002 en wijzigingen Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente Hoogeveen.

* Aanpassing Verordening leerlingenvervoer.
* Beleidsplan 2002 Abw.

* Verordening tijdelijke referendumwet.

* Vaststelling Treasurystatuut en delegatiebesluit.
* Tussenbericht 2001-3.

* Initiatiefvoorstel van de werkgroep financiële vernieuwing over de financiële cyclus van rekening en begroting in 2002.

Afdelingen van gemeente dicht

Alle afdelingen van de gemeente zijn donderdag 20 december vanaf 15.30 uur gesloten voor het publiek. De Milieustraat op de gemeentewerf aan De Vos van Steenwijklaan sluit die dag al om 14.30 uur.

Tussen Kerstmis en Oud en Nieuw zijn de meeste afdelingen van de gemeente dicht. Uitzonderingen zijn Burgerzaken en de Milieustraat. Voor Burgerzaken gelden ander openingstijden. Burgerzaken is op 27 en 28 december geopend van 8.30 tot 12.00 uur. In het vorige Torentje is abusievelijk gemeld dat het Voorlichtingscentrum tussen Kerst en Nieuw op dezelfde tijden als Burgerzaken zou zijn geopend. Dat is niet juist. Het Voorlichtingscentrum is in die periode gesloten.

De Milieustraat is 24, 25 en 26 december gesloten en op 27, 28 en 29 december op de normale tijden geopend.

Alle wijkkantoren zijn tussen kerst en de jaarwisseling gesloten.Vanaf 2 januari is Buurtbeheer weer voor u bereikbaar.
Geen spreekuren leden B&W

Op maandag 31 december vervallen de spreekuren van de burgemeester en de wethouders.
Oud papier

De basisscholen 't Kofschip en De Schuthoek zamelen vandaag, woensdag 19 december, oud papier in. Vanaf 18.00 uur komen de afhalers bij u langs in Schutlanden en Erflanden. Wilt u het papier gebundeld of in stevige dozen aan de straat zetten (niet in vuilnis- of andere plastic zakken)?

Basisschool De Regenboog in Noordscheschut haalt zaterdag 5 januari oud papier op. Dat gebeurt tussen 9.00 en 12.00 uur.
Afdeling BWT op 7 januari dicht

De afdeling Bouw- en Woningtoezicht is maandag 7 januari de gehele dag gesloten. De medewerkers van de afdeling hebben dan een studiebijeenkomst. Wijziging huisvuilroutes rond de jaarwisseling

In verband met de feestdagen zijn de huisvuilroutes en het routeschema van de Restgoedwagen voor de dagen rond Kerstmis en de jaarwisseling gewijzigd.

Rond Kerstmis

* Maandagroute 24 december gaat naar zaterdag 22 december
* Dinsdagroute 25 december gaat naar maandag 24 december
* Woensdagroute 26 december is gaat naar donderdag 27 december
* Donderdagroute 27 december gaat naar vrijdag 28 december
* Vrijdagroute 28 december gaat naar zaterdag 29 december
Rond Oud en Nieuw

* Maandag 31 december rijden de vuilniswagens en de Restgoedwagen hun gebruikelijke routes.

* Dinsdagroute van 1 januari gaat naar woensdag 2 januari.
* Woensdagroute van 2 januari gaat naar donderdag 3 januari.
* Donderdagroute van 3 januari gaat naar vrijdag 4 januari.
* Vrijdagroute van 4 januari gaat naar zaterdag 5 januari.
Wilt u de containers uiterlijk 7.45 uur aan de weg zetten?

Kerstbomen

In de tweede week van het nieuwe jaar (maandag 7 tot en met vrijdag 11 januari) kunt u uw kerstboom op de dag van huisvuil ophalen aan de weg zetten. Maar u kunt ook in de eerste week (woensdag 2 tot en met vrijdag 4 januari) telefonische een afspraak maken voor het ophalen van uw kerstboom (tel. 291653).
Ruim zestig deelnemers aan vervolg project Goed Wonen

Dinsdag 11 december was de vervolgavond van het project 'Goed wonen? Zeg het maar!' Zo'n zestig mensen gaven acte de présence, met vertegenwoordigers uit alle geledingen van de samenleving.

Na een terugblik op de startavond van 7 november kwam de werkgroepindeling aan de orde. De deelnemers waren het eens met het voorstel van de gemeente, op basis van een eerste analyse van de reacties. De indeling is:
* Kwantiteit (welke soorten woningen en hoeveel)
* Kwaliteit & herstructurering

* Inbreiding (binnen de kommen) & uitbreiding (buiten de kommen)
* Wonen & zorg

* Duurzaamheid & gezondheid

* Rol van de partijen

De werkgroepen gaan vanaf januari 2002 aan de slag, in elk geval met de meest gekozen stellingen van de startavond. Voorbeelden zijn: Wat doen we met de kwaliteit van de woonomgeving, naar blijkt een onderwerp dat leeft. En hoe gaan we bijvoorbeeld om met het ervaren tekort aan particuliere kavels en levensloopbestendige woningen?

De werkgroepen buigen zich daarnaast over welke acties uit dit alles zouden moeten voortvloeien.

In het algemeen geldt: de antwoorden hebben de status van advies aan de politiek.

Planning

De planning is inmiddels behoorlijk scherp gezet. 'Goed wonen? Zeg het maar!' is een project met een duidelijke start en afronding. Hieronder een globale planning. Als er nog geen exacte data staan vermeld, zijn deze nog niet bekend.

* Vanaf begin januari tot mei 2002. Werkgroepbijeenkomsten
* Vanaf 15 februari. Tweede reactieformulier beschikbaar: wat vindt u van de voorlopige conclusies van de werkgroepen?
* Maart/april. Derde reactieformulier beschikbaar: wat vindt u van de voorlopige conclusies van de werkgroepen?
* Midden februari tot eind mei. Verwerking door gemeente van inbreng deelnemers

* Eind maart. Aanvraag bij de provincie voor geld uit 'knelpuntenpot extra woningen'

* April. Gemeente maakt samenvatting en conclusies van de werkgroepuitkomsten. Werkgroepleden krijgen dit stuk toegestuurd en kunnen schriftelijk reageren. Tevens vierde reactieformulier beschikbaar: wat vindt u van de conclusies van de werkgroepen?
* Mei. Afronding: Afsluitende bijeenkomst van project 'Goed wonen? Zeg het maar!' met deelnemers

* Mei. Concept nota wonen ligt ter inzage
* Juni. Nota wonen is vastgesteld door gemeenteraad
* Vanaf de zomer. Gemeente stelt uitvoeringsprogramma op (de acties die uit de nota voortvloeien)

Buurtbeheer verstrekt zout voor bestrijding gladheid

Ook dit jaar kunt u weer bij Buurtbeheer strooizout ophalen om de gladheid te bestrijden. Het strooizout wordt beschikbaar gesteld aan mensen die in seniorencomplexen wonen en ouderen in een laagbouwwoning of flatwoning.

U kunt het strooizout afhalen bij het wijkkantoor in uw wijk of dorp. Hiervoor dient u wel vooraf contact op te nemen met de wijkbeheerder. U kunt terecht bij:

* Wijkteam Buurtbeheer Dorpen Zuid (Hollandscheveld, Noordscheschut, Nieuwlande, Elim en Nieuw-Moscou: Jan de Vries, telefoon: 341456.
* Wijkteam Krakeel en Centrum-Oost (Jan Fluit, tel. 231871).
* Wijkteam Wolfsbos en Zuid (Bart Veuger, tel. 277651)
* Wijkteam Centrum-West en Venesluis (Boy Blokzijl, tel. 274194)
* Wijkteam De Weide (Herman Bakker, tel. 278263)
* Wijkteam Dorpen Noord (Pesse, Stuifzand, Tiendeveen, Nieuweroord en Fluitenberg: Albert Stoter, tel. 291668)

Alle wijkkantoren zijn tussen kerst en de jaarwisseling gesloten.Vanaf 2 januari staat Buurtbeheer weer tot uw dienst.
Meer tijd nodig voor afhandeling bezwaren

Afgelopen jaar hebben alle eigenaren en gebruikers van een onroerende zaak een WOZ-beschikking ontvangen met hierop de nieuwe vastgestelde waarde. Dit heeft geresulteerd in een aanzienlijk aantal bezwaarschriften.

De behandeling van deze bezwaarschriften vergt meer tijd dan voorzien, waardoor het streven - alle bezwaren afgehandeld te hebben voor 1 januari 2002 - niet is gerealiseerd. Alhoewel inmiddels een groot aantal bezwaren is afgedaan heeft ook een aantal mensen nog geen uitspraak ontvangen. Getracht wordt de nog resterende bezwaarschriften zo spoedig mogelijk af te handelen.

Nieuwjaarsbijeenkomst

Het gemeentebestuur van Hoogeveen nodigt u graag uit voor een nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 2 januari 2002 van 17.00 tot 18.30 uur in het gemeentehuis.

Omstreeks 17.45 uur zal de burgemeester een korte nieuwjaarstoespraak houden.

Het gemeentebestuur van Hoogeveen wenst u fijne feestdagen en een gelukkig en voorspoedig 2002

De secretaris, K. de Vries

De burgemeester, W.P.M. Urlings.

Zwemuurtje voor vrouwen in Dolfijn Hoogeveen

Het gemeentelijk zwembad De Dolfijn in Hoogeveen begint volgend jaar met een wekelijks zwemuurtje voor vrouwen. Ook het toezicht zal uit vrouwelijk zwembadpersoneel bestaan.

Vrouwen voor wie het vanwege culturele achtergronden, religieuze overtuiging of om andere redenen bezwaarlijk is om gemengd te zwemmen, kunnen elke zondag van 16.00 tot 17.00 uur terecht in zwembad De Dolfijn. Het zwembad is dan uitsluitend toegankelijk voor vrouwen vanaf 16 jaar, ook autochtone vrouwen. Het eerste zwemuur voor vrouwen wordt 6 januari gehouden.

Het vrouwenzwemmen is onderdeel van het gemeentelijk sportbeleid, dat onder andere deelname aan sport door alle Hoogeveense burgers wil stimuleren.

Proef

Het gaat om een proef tot 1 juni 2002. Dan kijkt de gemeente hoe de belangstelling voor dit speciale zwemuur zich heeft ontwikkeld. Afhankelijk daarvan krijgt het wekelijkse zwemuur voor vrouwen al dan niet een vervolg.

Mededelingen

Openingstijden

Voor het inzien van stukken en het vragen om meer informatie kunt u bij de betreffende afdeling in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24, en de locatie De Vos van Steenwijklaan 75 op de volgende tijden terecht:

* op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 12.15 uur.
* op woensdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Verder is elke werkdag tijdens kantooruren de betreffende afdeling te bereiken via 291911.

Fiets-/voetverbinding Erflanden-De Weide

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen zijn van plan een fiets-/voetverbinding aan te leggen tussen Erflanden en De Weide. Het gaat hierbij vooralsnog om het traject tussen de Hoogeveensche Vaart en de Schuttevaer. Ook wordt een brug over de Hoogeveensche Vaart gebouwd. Naast de nieuw aan te leggen paden moeten enkele paden worden verlegd of verwijderd. Daarnaast zal het openbaar groen hier en daar worden aangepast.

Het fiets-/voetpad is gelegen binnen het 10e uitwerkingsplan Schutlanden-West. Om het aanleggen van de fiets-/voetverbinding mogelijk te maken, moet een vrijstellingsprocedure ingevolge artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijk Ordening worden gevoerd. Het plan ligt vanaf 3 januari tot en met 30 januari 2002 ter inzage voor inspraak bij de afdeling ruimtelijke ontwikkeling. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden bij Burgemeester en Wethouders schriftelijk zijn/haar inspraakreactie omtrent het plan voor de aanleg van de fiets-/voetverbinding kenbaar maken. Wanneer er behoefte bestaat aan het mondeling inbrengen van een inspraakreactie kan daarover contact worden opgenomen met mevrouw E.H. Buist, telefoonnummer 291707.

Belastingverordeningen vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de navolgende belastingverordeningen met ingang van 1 januari 2002 door de gemeenteraad zijn vastgesteld:

* Verordening parkeerbelastingen 2002 met de daarbij behorende tarieventabel

* Verordening marktgelden 2002

* Verordening onroerende-zaakbelastingen 2002
* Legesverordening 2002 met de daarbij behorende tarieventabel
* Verordening precariobelasting 2002 met de daarbij behorende tarieventabel

* Verordening lijkbezorgingsrechten 2002 met de daarbij behorende tarieventabel

* Verordening afvalstoffenheffing 2002 met de daarbij behorende tarieventabel

* Verordening rioolrecht 2002

* Verordening toeristenbelasting 2002

* Verordening forensenbelasting 2002

* Tarievenverordening 2002 met de daarbij behorende tarieventabel
De tarieven van de verordeningen zijn over het algemeen met 4,5 procent verhoogd. Vanaf het belastingjaar 2002 worden de tarieven in euro's vermeld. De tarieven voor parkeren zijn verlaagd met 12 procent, behalve de naheffingsaanslag; deze is met 5 procent verhoogd. Bij de afvalstoffenheffing vindt geen tariefswijziging plaats. De tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen zijn met 9,5 procent gestegen. Naast de algemene verhoging van 4,5 procent is het rioolrecht overeenkomstig het gemeentelijk rioleringsplan met een vast bedrag van 9,07 verhoogd.

De verordeningen zijn op 14 november 2001 door de gemeenteraad vastgesteld. Het raadsbesluit ligt ter inzage bij het voorlichtingscentrum en wordt opgenomen in de bundel gemeentelijke verordeningen. De tekst van de verordening is op verzoek verkrijgbaar.
Bouwaanvragen, bouw- en sloopmeldingen

Bouwaanvragen:

* Lip M.E., bouwen van een woning met garage, Leiendijk, kavel 10
* Haaijer D.J., tijdelijk plaatsen van een woonwagen, Gosem Engelsstraat 11

* Caat ten B.J., bouwen van een erker, De Wulp 38
* Haalen van H.O., verbouwen van een schuur tot kapschuur, Kanaal O.Z. 59

* Haalen van H.O., bouwen van een schuur/stal, Kanaal O.Z. 59
* Sikken H., uitbreiden van een woning, Warreveen 13a
* Sloten van K.J., uitbreiden van een woning, Booyenverlaat 6
* Slomp A., uitbreiden van een werktuigenberging, Wijsterseweg 14
* Neut van der W.A., wijzigen van de gevels van een woning, Algol 35
* Padding A., wijzigen van de gevels van een woning, Deneb 18
* KPN Mobile The Netherlands B.V., plaatsen van steunzenders op een hoogspanningsmast,Toldijk, mast nummer 122

* U.D. Stinne, uitbreiden van een recreatiewoning, Hendrik Reindersweg 28-86

* G.R. van der Most, uitbreiden van een woning, De Vos van Steenwijklaan 64

* D. Pieters, uitbreiden van een woning, De Schoener 6
* H.H. Kikkers, uitbreiden van een woning, De Marke 47
* K. Doorn, bouwen van een erker, Gagelstraat 15
Bouwmeldingen:

* Groenen R.M.A., uitbreiden van een woning, Noorddreef 74
* Schonewille G., uitbreiden van een woning, Draco 76
* Ymker J.F., plaatsen van een dakkapel en het wijzigen van de voorgevel, Jan Naardingweg 40

* H. Danes, uitbreiden van een woning, De Binnenhorst 8
* J.A. Barelds, bouwen van een veranda, Blankvoorn 25
* Deuring H.H., bouwen van een blokhut, Van Leeuwenhoekstraat 154
Sloopmelding:

* Groothuis Projecten, slopen van een schuur/dierenverblijf, Zuidwoldigerweg 51

Nadere informatie over bovengenoemde bouwplannen is verkrijgbaar bij de afdeling

Kapvergunningen

De gemeente Hoogeveen heeft kapvergunningen verstrekt aan:
* Fam. Koppe, Meerkoetlaan 18, Hoogeveen, voor 1 berk;
* L. Middelbos, Middenraai 58, Nieuweroord, voor 1 eik;
* Woonconcept, Het Anker 38, Hoogeveen, voor 1 kastanje en 2 berken.
Gemotiveerde bezwaren kunnen binnen 6 weken na deze publicatie worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen.

Bouw- en sloopvergunningen

Verleende bouwvergunningen

* A. Kremers, voor het bouwen van een woning aan de Leiendijk 6 te Hoogeveen

* F. Wieringa,voor het bouwen van een serre en een dakterras aan het Stoekeplein 10 te Hoogeveen

* Brummelhuis Bouwcoordinatie voor het bouwen van een woning met garage aan de Karper 3 (Erflanden 2e fase) te Hoogeveen.
* J. Schonewille, voor het uitbreiden en verbouwen van een woning aan de Carstensdijk 31 te Elim.

* P. Bikker, voor het bouwen van een brug over de waterlossing langs de Middenraai, ter hoogte van nummer 48a te Nieuweroord.
* Gemeente Hoogeveen (OSW/Bouwkunde) voor het uitbreiden van een schoolgebouw aan de Schoolweg 13 te Tiendeveen.
* W. Zwiep voor het bouwen van een vogelhok aan de Valkenlaan 64 te Hoogeveen.

* R. Poel, voor het verbouwen van twee schuren tot garages aan de Algol 34 en 36 te Hoogeveen

* K. Snippe voor het bouwen van een garage/werkplaats aan de Brugstraat 96 te Nieuwlande.

* J.H.E. Morsink voor het bouwen van een woning en garage aan de Stephenson- straat 98 te Hoogeveen.

* R. Bosma voor het bouwen van een schuilstal aan de Rauweveldweg/Jeulenwijk te Elim

* Rorke Data Europe B.V. voor het bouwen van een kantoorpand aan de Elbe te Hoogeveen

* Woonstichting Actium voor het wijzigen van de gevels aan de Kolkweg 12-14 te Stuifzand

* E. Scheffers voor het bouwen van een pompruimte en een berging t.b.v. de Stichting Kinderboerderij "De Beestenbult" aan de Korenstraat 47 te Hoogeveen.

* Charles Vögele Mode the Netherlands B.V. voor het afbouwen van een winkelruimte aan de Hoofdstraat 232 te Hoogeveen
* J. de Groot Annen voor het bouwen van een bedrijfshal in Buitenvaart I kavel AZA5 te Hoogeveen

* J. Benjamins voor het uitbreiden van een bedrijfshal aan de Abraham Niehuesstraat 14 te Hollandscheveld.
* E.J.W. Paerels, voor het bouwen van een woning met garage aan De Boeten 1 te Hollandscheveld

* G. van Essen en/of mw L.M.C. de Nas, voor het verbouwen van een woonboerderij aan de Hoofdweg 9 te Stuifzand
* W.en G. Investments, voor het bouwen van een dubbele woning aan het 1e Zandwijkje te Hollandscheveld.

* B.A. Vos voor het verbouwen en uitbreiden van een woning aan de Carstenswijk 105 te Elim.

* Reinders Ruitersport, voor het wijzigen van de gevels aan de Grote Kerkstraat 26 en 28 te Hoogeveen

* J. Bisschop, voor het bouwen van een woning (vervangende nieuwbouw) aan de Verlengde Hoogeveensche Vaart 181 te Nieuweroord.

* A.J.G.M. van Montfort, voor het uitbreiden van een woning aan de Pesserstraat 11 te Hoogeveen.

* A.J. Kroesen, voor het bouwen van een schuilstal aan de Jeulenwijk 110 te Elim

* Baptisten Gemeente Hoogeveen Bethel, voor het plaatsen van een noodgebouw bij het kerkgebouw aan de Boekweitlaan 65a te Hoogeveen.

* J. Wachtmeester, voor woningsplitsing Dorpsstraat 44 te Elim.
Verleende sloopvergunningen

* Stichting woonconcept voor het slopen van kozijnen aan de woningen De Reiger 104 t/m 270 te Hoogeveen.

* H.O. van Haalen, voor het slopen van een schuur aan het Kanaal O.Z. 59 te Tiendeveen.

* Gemeente Hoogeveen OSW/Bouwkunde voor het slopen van een woning met schuren aan de Kampiepensweg 1 te Pesse
* Gemeente Hoogeveen (OSW/Bouwkunde voor het slopen van asbestgolfplaten aan de Schoonhovenweg te Hollandscheveld
Nadere informatie over deze verleende bouwvergunningen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Tegen deze verleende bouwvergunningen kan binnen zes weken na dagtekening van de brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders.

© Copyright Gemeente Hoogeveen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...