Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Dranktvoorlichting bereikt te weinig jongeren

Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie


Drank maakt meer kapot dan je lief is

Persberichten

Woerden, 18 december 2001

Voorlichting over alcohol in Nederland bereikt te weinig jongeren

40% van de jongeren maakt drankpromoties mee

Het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) te Woerden constateert op basis van drie in haar opdracht uitgevoerde onderzoeken dat alcoholvoorlichting in Nederland nog te weinig jongeren bereikt. De kwaliteit van de voorlichting is goed, maar er moet fors geïnvesteerd worden om het bereik te vergroten.

NIPO: 20% van de 15-25 jarigen bereikt door NIGZ-campagne Ben jij sterker dan drank?
De zomercampagne Ben jij sterker dan drank? bereikt nu ruim 20% van alle jongeren van 15-25 jaar. Pluspunt is dat naar verhouding vooral de overmatige drinkers worden bereikt. Dit blijkt uit onderzoek naar het effect van de campagne van het NIPO (okt. 2001).

ResCon: eerstejaars studenten wel maar ouderejaars niet bereikt door NIGZ-campagne Ik ben zat en wie ben jij?
Het resultaat van de studentencampagne Ik ben zat en wie ben jij? is onderzocht door bureau ResCon (Haarlem, november 2001). Uit dit onderzoek blijkt dat eerstejaars studenten optimaal worden bereikt maar ouderejaars niet. Omdat ouderejaars studenten die lid zijn van een vereniging veel drinken moeten ook zij voorlichting krijgen, is de mening van het NIGZ.

Intraval: 50% van de scholieren wordt niet voorgelicht over alcohol Een derde onderzoek naar alcoholvoorlichting is uitgevoerd door bureau Intraval (Groningen, november 2001) dat in opdracht van het NIGZ is uitgevoerd blijkt dat slechts de helft van de middelbare scholieren alcoholvoorlichting krijgt. Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat zon 20% van de jongeren onder de 16 tijdens het stappen deelneemt aan happy hours en 10% in de horeca wordt geconfronteerd met actieve promotie van nieuwe alcoholhoudende drankjes.

NIPO: campagne Ben jij sterker dan drank? bereikt vooral de overmatige jonge drinkers
Deze zomer hebben 50 speciaal getrainde studenten ruim 30.000 jongeren van 15-25 jaar aangesproken op hun drinkgedrag. Via massamedia zijn ruim 400.000 jongeren van 15 tot 25 jaar gewezen op de gevolgen van overmatig alcoholgebruik. Dat is 20% van alle jongeren van deze leeftijd.
Uit het NIPO-onderzoek blijkt dat het gelukt is om met deze campagne vooral de overmatige jonge drinkers te bereiken. Zij zijn op muziekfestivals, campings en stranden in Nederland en Spanje door de jonge voorlichters aangesproken. Het resultaat is dat ruim 30% van de jongeren zeggen dat ze door de campagne over hun drinkgedrag zijn gaan nadenken. Van de overmatige drinkers zegt bijna 40% aan het nadenken te zijn gezet. Uit het onderzoek blijkt verder dat ruim 20% van de jongens en 10% van de meisjes van 15-25 jaar overmatig drinkt. Zij drinken gemiddeld zon 30 glazen per week. De campagne Ben jij sterker dan drank? is populair onder jongeren vanwege het gebruik van realistisch en confronterend voorlichtingsmateriaal en vanwege de inzet van leeftijdsgenoten als voorlichters.

ResCon: nieuwe leden studentenverenigingen verdubbelen in korte tijd hun alcoholgebruik
Bij het begin van de studie drinkt een mannelijke student gemiddeld zon 12 glazen alcohol per week (vrouwen 4 glazen), tijdens de studie drinken ze gemiddeld 20 glazen per week (vrouwen 8) en leden van studentenverenigingen 27 (vrouwen 12). De conclusie is dat nieuwe mannelijke studenten die zich aansluiten bij verenigingen hun alcoholgebruik in korte tijd meer dan verdubbelen. Bij vrouwen is sprake van een verdriedubbeling.

Dit jaar heeft het NIGZ in samenwerking met zijn regionale partners zon 90.000 (van de 110.000) eerstejaars HBO- en universitaire studenten (campagne Ik ben zat en wie ben jij?) voorgelicht over de risicos van alcoholgebruik. Het NIGZ heeft ook een beroep gedaan op de mentoren van eerstejaars studenten om een bijdrage te leveren; 20% van hen gaf daar gehoor aan. Het NIGZ wil in 2002 met haar campagne ook ouderejaars bereiken. Voorlichting aan ouderejaars studenten is volgens het NIGZ onvoldoende.

Intraval: middelbare scholieren willen meer alcoholvoorlichting Uit onderzoek van Bureau Intraval te Groningen blijkt dat ruim de helft (52%) van de jongeren (in de leeftijd van 13 t/m 17) voorlichting over alcohol heeft gehad. Van hen vindt ruim een derde dat de gegeven voorlichting onvoldoende was. De overigen zijn tevreden en de meerderheid vindt dat ze er wat van opgestoken heeft. De conclusie van het NIGZ op basis van het onderzoek van Intraval is dat er vooral in de lagere klassen van het middelbaar onderwijs te weinig aandacht is voor de risicos van alcoholgebruik. Jongeren willen zelf meer voorlichting: 80% van de jongeren die op school geen voorlichting over alcohol hebben gehad vindt dat dit wel had moeten gebeuren.

Intraval: ook kinderen geconfronteerd met happy hours en alcoholpromoties
Het NIGZ ondersteunt het beleid van Minister Borst dat is gericht op het terugdringen van alcoholmarketing gericht op jongeren. Uit het onderzoek van Intraval blijkt de noodzaak van dit beleid: ruim 1 op de 3 uitgaande jongeren maakt wel eens een happy hour mee; ook jongeren onder de 16 worden hiermee geconfronteerd. Van de 15-jarigen maakt een kwart wel eens een happy hour mee, bij de 13- en 14-jarigen is dit bijna 20%. Ruim de helft van alle ondervraagde jongeren zegt door een happy hour meer te gaan drinken.
Van de uitgaande jongeren (13 t/m 18 jaar) zegt bijna 40% promotieacties voor nieuwe alcoholhoudende drankjes tegen te komen; van de jongeren onder de 16 jaar zegt 10% dat ze hiermee tenminste 1x per maand worden geconfronteerd.


---

Voor informatie: (avp@nigz.nl)

NIGZ (Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie)
Ir. W.E. van Dalen, Campagneleider 'DRANK maakt meer kapot dan je lief is
tel. 0348-437 639, mobiel: 06 54601414

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie