Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Drentse GS-besluiten van 18 december 2001

Datum nieuwsfeit: 18-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Drenthe
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe

GS-besluiten van 18 december 2001

Assen, 18 december 2001
Persberichtnummer 01-130Ruim drie ton subsidie voor projecten Zorg, Welzijn en Integraal Ouderenbeleid
GS hebben 304.591 gulden (138.217 euro) beschikbaar gesteld voor instellingen die een verzoek hebben ingediend in het kader van de subsidieregelingen Zorg, Welzijn en Integraal Ouderenbeleid. Met behulp van deze subsidie worden vernieuwende projecten ondersteund die bijdragen aan het provinciaal beleid op het terrein van zorg, welzijn en ouderenbeleid.
Uit de subsidieregeling Zorg zijn gehonoreerd: Woningbouwvereniging Smilde, voor een onderzoek naar 'levensbestendige' woningen en het Regionaal Patiënten Consumenten Platform, voor het opzetten van een provinciaal steunpunt Persoons Gebonden Budget. Voor de subsidieregeling Welzijn komen in aanmerking: de Adviesraad Minimabeleid Midden-Drenthe, voor de miniconferentie 'de beste bijstand'; de provincie Drenthe, voor het Olympisch Steunpunt Noord-Nederland en de Landelijke vereniging voor Kleine Kernen, voor een werkconferentie over de huisartsenzorg in het landelijk gebied. Vanuit de subsidieregeling Ouderenbeleid worden ondersteund: GGZ Zuidwest Drenthe, voor een onderzoek naar de gezondheid van ouderen; Senioren Zomerschool Drenthe, voor cursussen voor 50-plussers; Landelijke Organisatie Cliëntenraden, voor een onderzoek naar recreatieve activiteiten in verzorgingstehuizen; de Provinciale Bibliotheekcentrale Drenthe, voor computercursussen voor 55-plussers en IVOM, voor een project om ouderen te adviseren bij het omgaan met apparatuur.

Gratis stadsvervoer op extra koopavonden voor kerst Op de extra koopavonden voor de kerstdagen kan winkelend publiek in Emmen, Hoogeveen, Assen en Meppel gratis gebruikmaken van het openbaar vervoer (OV) binnen de stadsgrenzen. De OV-promotieactie van de dagen voor 5 december krijgt hiermee een vervolg. Deze actie was evenals de actie bij de intocht van Sinterklaas in Hoogeveen redelijk geslaagd. De extra koopavonden voor 5 december vielen op maandag en dinsdag, toen veel mensen hun inkopen al in het weekend gedaan hadden. Daarom verwachten de provincie en de vervoerders met de kerstactie nog meer extra reizigers. De extra koopavonden voor kerst vallen op 20, 21 en 22 december a.s.
De provincie hoopt met de actie het openbaar vervoer als aantrekkelijk alternatief voor de auto onder de aandacht te brengen. Gebruikers kunnen hun auto aan de rand van de stad laten staan, worden tot in hartje centrum gebracht en hoeven daar geen parkeerplaats te zoeken.

Nadere studie naar vaarweg Erica-Ter Apel
Het college van gedeputeerde staten schaart zich achter de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport Varen in het Land van turf en honing. In het rapport zijn de mogelijkheden beschreven om samen met de provincies Fryslân en Groningen, de Landkreise Emsland, Leer en Aurich en Stadt Emden te komen tot een grensoverschrijdend toervaartnetwerk. In het beoogde vaarwegennet ontbreken nog een aantal schakels. Het actieplan bestrijkt een periode van 6 jaar, waarin het toervaartnetwerk moet worden voltooid.
In Drenthe bestaan nog twee belangrijke knelpunten. De vaarverbinding Zuidlaardermeer-Oost-Groningen is al in voorbereiding en wordt naar verwachting in 2002 tot en met 2006 gerealiseerd. Voor het weer bevaarbaar maken van de route Erica-Ter Apel moet een nadere studie worden uitgevoerd, toegespitst op twee varianten, het zogenaamde Oranjedorptracé en het Zwartemeertracé. In de studie moeten naast de inhoudelijke aspecten ook de planologische ontwikkeling en het effect op sociaal-economische situatie aandacht krijgen. Het projectvoorstel voor dit vervolgonderzoek zal op de Agenda voor de veenkoloniën komen.

Monumenten versneld aangepakt
GS hebben ingestemd met het door de Stichting Erfgoedhuis ingediende plan 'Monumentenzorg op Maat'. In dit plan worden restauraties van monumenten versneld aangepakt. De Rijksdienst voor Monumentenzorg verzocht de provinciën onlangs extra inspanningen te doen om de restauratie-achterstand versneld in te halen. Erfgoedhuis heeft als zelfstandig functionerende organisatie een projectplan ingediend waarbij het risico voor de uitvoering volledig bij de organisatie zelf ligt. Dat betekent dat mogelijke baten die door de uitvoering van het plan worden gerealiseerd direct terugvloeien naar de Drentse monumentenzorg.
Er is voor de financiering van restauraties in de provincie nog 10.881.700 gulden (4.937.900 euro) beschikbaar. Door de versnelde aanpak zal de komende tijd het werk intensiveren. Dit zal naar verwachting leiden tot een investeringseffect van 25 tot 30 miljoen gulden (11,3 tot 13,4 miljoen euro) voor de momentenzorg in Drenthe. Er zullen de komende tijd meer eigenaren van monumenten benaderd worden om over te gaan tot restauratie.
De Stichting Erfgoedhuis is belast met de uitvoering van het provinciale monumentenbeleid. Met de indiening van het projectplan voldoet het Erfgoedhuis aan de verwachtingen die de provincie had bij de verzelfstandiging: als nieuwe budgetinstelling kan de organisatie invulling geven aan productontwikkeling en op die manier ook onafhankelijk opereren.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: (communicatie@drenthe.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie