Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Oprichting stichting centrum voor de kunsten in Sneek

Datum nieuwsfeit: 18-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Sneek
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Sneek


Stichting Centrum voor de Kunsten

STICHTING CENTRUM VOOR DE KUNSTEN Deze maand worden in de gemeenteraden van Sneek en Wymbritseradiel besluiten genomen over het oprichten van een Stichting Centrum voor de Kunsten Sneek-Wymbritseradiel. Die Stichting betekent een zelfstandig Centrum voor de Kunsten waarin onder andere de Muziek- en Dansschool voor Sneek en Wymbritseradiel is opgenomen. Dit is nu nog een instelling die onder een gemeenschappelijke
regeling van de beide gemeenten valt. Daarnaast zullen de Stichting Ibis (creativiteitscentrum) en de Theaterstudio Sneek van Irene Martin in de stichting opgaan. Het voorstel om de stichting op te richten komt aan de orde op 18 december in de vergaderingen van beide gemeenteraden. De aanleiding tot het oprichten van een Stichting Centrum voor de Kunsten Sneek-Wymbritseradiel, is dat zich op het gebied van kunstzinnige vorming allerlei ontwikkelingen voordoen. Voor de Muziek- en Dansschool geldt bijvoorbeeld dat enerzijds de behoefte aan regulier muziek- en dansonderwijs afneemt, terwijl anderzijds het onderwijs meer en meer in dienst komt te staan van activiteiten, cursussen, projecten en workshops. In verband hiermee neemt de behoefte aan samenwerking tussen instellingen op het gebied van kunst en kunsteducatie, steeds meer toe. De gemeentebesturen van Sneek en Wymbritseradiel, die nu nog samen de Muziek- en Dansschool onder hun hoede hebben, willen daarom graag één zelfstandig instituut voor kunst en kunsteducatie. De verwachting is dat met het aanbieden van verschillende kunstvormen vanuit één instituut meer belangstellenden worden bereikt. Verder kan een Centrum voor de Kunsten dat organisatorisch los staat van de gemeenten, slagvaardiger opereren op de markt en kan het een betere partner zijn voor culturele en onderwijsinstellingen, als het gaat om cursussen, projecten en workshops. Bovendien kunnen zaken als personeelsbeleid, financieel beheer, public relations en kwaliteitszorg beter vorm krijgen in een groter organisatorisch verband. Al met al zal schaalvergroting leiden tot een meer professionele organisatie. Met het oprichten van een Stichting is er natuurlijk nog niet een echt Centrum voor de Kunsten. Om het zover te krijgen, moeten nog heel wat vervolgstappen worden genomen.
Op organisatorisch gebied moet de Muziek- en Dansschool Sneek-Wymbritseradiel eerst worden losgemaakt van de gemeenten, om als zelfstandige instelling te kunnen worden opgenomen in de Stichting. Beide gemeenten zullen ook een convenant moeten ondertekenen waarin hun gezamenlijke verantwoordelijkheid naar de Stichting wordt vastgelegd. Die verantwoordelijkheid is er, want ze zullen allebeide een budgetsubsidie verstrekken. En ook voor die budgetsubsidie moeten uitvoeringsovereenkomsten worden gesloten. Hoe interessant die formaliteiten ook mogen zijn, wat iedereen het meest interesseert is natuurlijk waar de huisvesting voor het Centrum voor de Kunsten komt en vervolgens wanneer die er komt. Daar is echter nog niets concreets over te zeggen. Wel is uit een haalbaarheidsonderzoek duidelijk geworden dat het noodzakelijk is te zorgen voor één centrale huisvesting in Sneek voor de verschillende kunstdisciplines. Het gebouw van de Muziek- en Dansschool aan de Looxmastraat is daarvoor te klein en de tijdelijke dependance aan het Kaatseland is evenmin geschikt. Er is nader onderzoek nodig om een goede plek voor de huisvesting te vinden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie