Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Staatssecretaris aan Vereniginig Stop Awacs overlast

Datum nieuwsfeit: 18-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten


Brieven aan de Kamer
Navo vliegbasis Geilenkirchen

18-12-2001

In reactie op uw brief van 28 november jongstleden bied ik u hierbij aan een afschrift van mijn brief van heden aan de Vereniging Stop AWACS Overlast.

De Staatssecretaris van Defensie,

H.A.L. van Hoof

Brief Staatssecretaris aan Vereniginig Stop Awacs overlast

Aan: Vereniging Stop Awacs Overlast Oelovenstraat 29 6442 BJ Brunssum

Zeer geachte heer Fijnaut,

Van uw brief van 12 november 2001 inzake de Navo vliegbasis Geilenkirchen heb ik kennis genomen.

In antwoord op uw brief van 7 september 2001 waarin u schreef dat er op 31 januari een incident met een AWACS-toestel zou hebben plaatsgevonden, heb ik u met mijn brief van 2 oktober 2001 bericht dat uit navraag is gebleken dat bedoeld AWACS-toestel vervroegd is teruggekeerd omdat de missieradar niet goed functioneerde. Er is geenszins sprake geweest van een incident.

In uw brief van 12 november spreekt u over een KC-135 tankervliegtuig dat op 31 januari met storing aan het navigatiesysteem een noodlanding moest maken op de vliegbasis Geilenkirchen. Navraag heeft uitgewezen dat er inderdaad op die dag sprake is geweest van navigatieproblemen bij een KC-135 tankervliegtuig. Van een noodlanding zoals u schrijft is evenwel geenszins sprake geweest.

Het maken van een vergelijking zoals u doet met het ongeval met het KC-135 tankervliegtuig op 13 januari 1999 is naar mijn mening misplaatst en onjuist. Bij genoemd tankervliegtuig was tot en met de nadering geen sprake van enig probleem, pas met het initiëren van de doorstart zijn problemen ontstaan die hebben geresulteerd in de crash van het vliegtuig.

In tegenstelling tot hetgeen u schrijft was er ook op 20 februari 2001 geen sprake van een noodlanding door een AWACS-toestel. Zoals ik desgevraagd op 13 april 2001 aan het College van Burgemeester en Wethouders van Onderbanken heb geschreven is een AWACS-toestel uit voorzorg geland op het vliegveld van Trondheim in Noorwegen. De bemanning van het vliegtuig had een vreemde schroei-/brandlucht waargenomen, had vastgesteld dat het om een apparaat ging dat deel uitmaakt van het missieradarsysteem en had vervolgens het betreffende apparaat uitgezet. Uit voorzorg is geland op het vliegveld van Trondheim. Normaal zou zijn teruggekeerd naar de Navo Forward Operating Base Oerland, maar daar was het weer op dat moment ongeschikt. Onderzoek heeft uitgewezen dat een relais is doorgebrand hetgeen de schroei-/brandlucht heeft veroorzaakt in het vliegtuig. Het vliegtuig is vervolgens teruggevlogen naar Geilenkirchen en gerepareerd.

Naar aanleiding van uw opmerking onderaan de eerste pagina van uw brief merk ik het volgende op. Het is niet zo dat bij elk voorval dat zich in een vliegtuig voordoet of bij elke situatie waarbij een (gedeelte van een) instrument niet (volledig) functioneert of (gedeeltelijk) uitvalt moet worden gesproken over een incident of een situatie waarvoor het nodig is om noodmaatregelen te treffen en de omgeving te waarschuwen. Ik deel niet de gedachte dat elk voorval moet wordt bestempeld als incident. Graag laat ik het aan de commandant van de vliegbasis Geilenkirchen over om te beoordelen in welke gevallen de omgeving moet worden geïnformeerd. Zonodig kan achteraf de omgeving worden geïnformeerd. Zoals ik bijvoorbeeld heb gedaan met mijn brief van 13 april 2001 aan het college van Burgemeester en Wethouders van Onderbanken met betrekking tot de landing van een AWACS-vliegtuig op het vliegveld van Trondheim Of er hierbij sprake is van een verschil in optreden tussen de lokale autoriteiten in Duitsland en in Nederland kan ik niet beoordelen.

In uw brief verwijst u vervolgens naar het gesprek dat ik op 15 maart 2001 heb gevoerd met de Secretaris-Generaal van de Navo. Zoals u bekend is betrof dit gesprek de invulling van een van de vervolgactiviteiten zoals die door de Minister van VROM en mij zijn geformuleerd naar aanleiding van het advies dat de heer Van der Linden heeft uitgebracht in het kader van de problematiek van bomen in de Schinveldse Bossen in relatie tot het obstakelvrije vlak van de vliegbasis Geilenkirchen. Een van de andere vervolgactiviteiten betrof een onderzoek naar de ingreep in de Schinveldse Bossen in relatie tot de ligging van de start-/landingsbaan van de vliegbasis Geilenkirchen. Ik hoop dat op korte termijn de resultaten van de verschillende activiteiten bekend kunnen worden gemaakt.

Met de meeste hoogachting,

De Staatssecretaris van Defensie,

H.A.L. van Hoof

Nieuws Ministerie van Defensie


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie