Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vaststelling verordeningen belastingen/heffingen Wassenaar

Datum nieuwsfeit: 18-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Wassenaar
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Wassenaar

Vaststelling verordeningen belastingen/heffingen
18-12-2001

Op 17 december 2001 stelde de gemeenteraad een aantal belastingverordeningen vast. Ook de verwerking van de lokale lastenverlichting (zalmsnip) kwam tijdens deze vergadering ter sprake. Afschriften van de verordeningen liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum.


- de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2002;
- de Verordening rioolrecht 2002;

- de Verordening reinigingsheffingen 2002;

- de Verordening hondenbelasting 2002;

- de Verordening toeristenbelasting 2002;

- de Legesverordening 2002;

- de Precario- en retributieverordening 2002;
- de Verordening rechten algemene begraafplaats Persijnhof 2002;
- de Verordening liggeld 2002;

- de Verordening marktgeld 2002;

- de Verordening staangeld 2002;

- de (wijzigings)Verordening tarief bijzondere dienstverlening Brandweer;

- de (wijzigings)Dienstverleningsverordening gemeentereiniging.
Daarnaast stelde de gemeenteraad het verzamelbesluit baatbelastingverordeningen 2002 vast en een besluit over maximum kostenverhaal bij in 2002 te nemen bekostigingsbesluiten ten behoeve van het heffen van baatbelasting.

Enerzijds is de vaststelling van genoemde verordeningen het gevolg van een aantal kleine mutaties zoals veranderingen van de omschrijving van enkele belastbare feiten in sommige tarieventabellen. Anderzijds zijn in de nieuw vastgestelde verordeningen de tarieven voor 2002 opgenomen. De zogenaamde uurloongebonden tarieven werden voorts aangepast aan de stijging met 5,82% van het uurloontarief 2002 ten opzichte van dat van het jaar 2001. Bij het verzamelbesluit baatbelastingverordeningen 2002 zijn uitsluitend de in de diverse baatbelastingverordeningen opgenomen tarieven gewijzigd in euro-bedragen.

Tarieven in euro-bedragen
Als gevolg van de invoering van de euro per 1 januari 2002 zijn alle tarieven vastgesteld in euro´s. Daar waar bij de herrekening van guldenbedragen naar euro-bedragen afrondingen aan de orde kwamen werd er in alle gevallen voor gekozen dat naar beneden te doen.

Verwerking lokale lastenverlichting (de Zalmsnip) in de verordening onroerende-zaakbelastingen
In de afgelopen jaren werd de Zalmsnip via de eindafrekeningsnota van het energiebedrijf uitbetaald. Ingaande het jaar 2002 zal de Zalmsnip worden uitbetaald in de vorm van een korting op de gebruikersaanslag onroerende-zaakbelastingen. Om dat te kunnen bewerkstelligen is een aantal nieuwe bepalingen aan de verordening onroerende-zaakbelastingen toegevoegd. Als gevolg van deze keuze wordt de uitbetaling van de lokale lastenverlichting voor de burger beter zichtbaar dan het geval was bij uitbetaling door middel van de energienota. Te zijner tijd zult u in deze rubriek uitgebreidere informatie krijgen over de andere wijze van uitbetaling van de Zalmsnip.

Inwerkingtreding verordeningen
De verordeningen treden in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking. De datum van ingang van de heffing is bepaald op 1 januari 2002. afschriften van de verordeningen liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum, Johan de Wittstraat 45. Op de afdeling burgerzaken en belastingen van de sector Middelen en Burgerzaken wordt een verzameling van belastingverordeningen bijgehouden. Tegen betaling van de verschuldigde leges kunnen afschriften van de verordeningen worden verkregen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie