Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Werkloosheid nog steeds stabiel

Datum nieuwsfeit: 19-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten
CBS

Werkloosheid nog steeds stabiel

De werkloosheid is nog steeds stabiel. In de maanden september-november kwam het aantal geregistreerde werklozen gemiddeld uit op 141 duizend. Het aantal werklozen is bijna 50 duizend lager dan in dezelfde periode van vorig jaar. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS.

Werkloosheid stabiel
In de maanden september-november waren er gemiddeld 141 duizend geregistreerde werklozen. Gecorrigeerd voor seizoeneffecten komt het werkloosheidscijfer uit op 140 duizend. Het nieuwe werkloosheidscijfer is daarmee nagenoeg gelijk aan het vorige driemaandsgemiddelde. Vanaf februari-april schommelen de seizoengecorrigeerde cijfers tussen de 140 en 150 duizend. De veranderingen zijn gering en vallen binnen de onnauwkeurigheidsmarges van de steekproefuitkomsten. De werkloosheid is dus al ruim een half jaar stabiel. Door de daling van de werkloosheid eind vorig jaar en begin dit jaar is het aantal werklozen nog 49 duizend lager dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Technische toelichting
Geregistreerde werklozen zijn mensen die bij een arbeidsbureau staan ingeschreven, direct beschikbaar zijn voor een baan van minstens twaalf uur per week en geen werk hebben of werk van minder dan twaalf uur per week. De cijfers over de geregistreerde werkloosheid zijn gebaseerd op de registratie van de arbeidsbureaus en de Enquête beroepsbevolking van het CBS, een steekproef-onderzoek dat maandelijks onder ruim tienduizend mensen in Nederland wordt gehouden.

De geregistreerde werkloosheidscijfers hebben een onnauwkeurigheidsmarge omdat ze gebaseerd zijn op een steekproefonderzoek. Alleen uit grote veranderingen of uit veranderingen die zich gedurende een langere periode aftekenen mogen conclusies worden getrokken over de tendens van de werkloosheid. Naast de maandelijkse cijfers van de geregistreerde werkloosheid, publiceert het CBS jaarlijks een breder scala van indicatoren van het onbenut arbeidsaanbod. Eén daarvan is de werkloze beroepsbevolking: mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en actief zoeken naar werk voor twaalf uur of meer. Het Centraal Planbureau gebruikt dit cijfer voor economische analyses. Een nog bredere afbakening van het onbenut arbeidsaanbod is: alle mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en betaald werk voor twaalf uur of meer zouden willen hebben (ongeacht of men direct in staat is om te werken, op zoek is naar werk, enzovoorts). Een andere indicatie van het arbeidspotentieel is het aantal mensen met een bijstands- of ww- uitkering.

PB01-287
19 december 2001
9.30 uur

Centraal Bureau voor de Statistiek
Persbericht
CBS-Persdienst

Postbus 4000
2270 JM Voorburg
tel. (070) 337 58 16
fax (070) 337 59 71
E-mail:
(persdienst@cbs.nl)

Het CBS
is een dienst van
het Ministerie van
Economische Zaken

CBS Persbericht PB01-287 pagina 1 van 4

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie