Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 19-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

woensdag 19 december 2001
De vergadering van de Tweede Kamer begint op woensdag 19 december om 10.15 uur.
De Kamer debatteert naar aanleiding van de volgende algemeen overleggen tussen:

- de vaste Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over diverse onderwerpen met betrekking tot de milieuwethandhaving. Er wordt onder meer gesproken over het vuurwerkbesluit, het project milieutoezicht Betuweroute en de handhaving van de bestrijdingsmiddelenwet (dit overleg had plaats op dinsdag 11 december jongstleden);

- de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat en minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de hogesnelheidslijn-zuid (dit overleg had plaats op donderdag 6 december jongstleden);

- de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat en minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over verschillende onderwerpen inzake de spoorlijn tussen Utrecht, Arnhem en de Duitse grens (HSL-Oost)(dit overleg had plaats op dinsdag 4 december jongstleden).

- de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat en minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de Hanzelijn (Lelystad-Zwolle) (dit overleg had plaats op woensdag
14 november jongstleden).

Hierna debatteert de Kamer over wijzigingen van de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het jaar 2001 (deze wijzigingen hangen samen met de Najaarsnota).

Vervolgens debatteert de Kamer over wijzigingen van de Wet verontreiniging van oppervlaktewateren. Het betreft enkele wijzigingen in verband met de zuivering van stedelijk afvalwater en toekenning van bevoegdheid aan waterschapsbesturen tot vergunningverlening voor lozingen.

Hierna heropent de Kamer het debat over de Wet op het onderwijstoezicht. Binnen het onderwijs wordt gestreefd naar een nieuw evenwicht tussen regelgeving door de overheid en zelfregulering door de onderwijsinstellingen. Om dit te kunnen realiseren wordt een taakverdeling tussen de minister en de Inspectie van het onderwijs vastgesteld.

Vervolgens debatteert de Kamer over wijzigingen van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het jaar 2001.

Hierna debatteert de Kamer over de resultaten van de Europese Top in Laken van 14 en 15 december jongstleden.

Vervolgens debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de positie van de algemene ziekenhuizen (dit overleg had plaats op donderdag 13 december jongstleden).

Ten slotte debatteert de Kamer over de wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). De wijziging betreft een maatregel waarbij sterke drang kan worden uitgeoefend op personen met een geestesstoornis om een behandeling te ondergaan buiten de inrichting, zodat een gedwongen opnamen niet nodig is (te beginnen met het antwoord van de regering in eerste termijn). · Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen stemmingen. OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN
Justitie, Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 09.45 tot ca. 12.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers Korthals (Justitie), Zalm (Financiën), Vermeend (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en de staatssecretarissen Bos (Financiën) en Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de bestrijding van financieel- economische criminaliteit over het jaar 2000.

Economische Zaken: 10.00 tot ca. 12.00 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Buitenlandse Zaken: 10.00 tot ca. 12.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) over milieu en armoedebestrijding.
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 11.00 tot ca. 12.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: gesprek met een delegatie van het Actiecomité Veehouders Mond- en Klauwzeer over het zwartboek MKZ. In het boek komen onder meer het Nederlandse en Europese mkz-beleid en het verloop van de mkz-crisis aan de orde.
Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 11.00 tot ca. 12.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over ondersteuning door Nederland bij het IMF-traject (Internationaal Monetair Fonds).

Financiën, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 11.45 tot ca. 13.15 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Bos (Financiën) over de regelingen met betrekking tot groen beleggen.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 12.00 tot ca. 15.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over onder meer de sociale zekeringen in 2000 en sturing en beheersing van het WAO-proces.
Economische Zaken en Financiën: 13.30 tot ca. 16.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) en staatssecretaris Bos (Financiën) over de import van duurzame opgewekte elektriciteit.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 14.00 tot ca. 16.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister De Vries en staatssecretaris De Vries (beiden Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de vuurwerkramp in Enschede en over informatie en communicatie bij acute rampen.

Buitenlandse Zaken en Verkeer en Waterstaat: 15.00 tot ca. 17.00 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) over de waternotitie.

Financiën: 15.15 tot ca. 15.30 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: benoeming van een voorzitter.
Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 15.30 tot ca. 17.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de schadeloosstelling van oorlogsgetroffenen.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Justitie: 15.30 tot ca. 19.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Korthals (Justitie) en de staatssecretarissen Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en Bos (Financiën) over het nieuwe pachtbeleid.
OPENBARE HOORZITTING
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 10.00 tot ca. 11.30 uur Thorbeckezaal

Agenda: het horen van vertegenwoordigers van organisaties over de bevordering van de intergemeentelijke samenwerking in stedelijke regio's met het oog op een samenhangende ontwikkeling en uitvoering van beleid op regionaal niveau.
OPENBAAR RONDETAFELGESPREK
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 11.30 tot ca. 13.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: gesprek met deskundigen over de bevordering van de intergemeentelijke samenwerking in stedelijke regio's met het oog op een samenhangende ontwikkeling en uitvoering van beleid op regionaal niveau. BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Europese Zaken, Justitie en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 10.15 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 10.45 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 11.45 uur - Wttewaall van Stoetwegenzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Justitie: 14.30 uur Aletta Jacobszaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Financiën: 15.30 Suze Groenwegzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Rijksuitgaven, Financiën, Justitie, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Verkeer en Waterstaat: 16.30 tot ca. 17.30 uur Troelstrazaal
Agenda: procedures.
De voorzitter van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties neemt om 13.45 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van de belangenvereniging slachtoffers Vuurwerkramp Enschede (hal Plein 2).

VOORZITTER

De Voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Jeltje van Nieuwenhoven, en minister Zalm (Financiën) nemen om 13.30 uur een CD van de Johan Willem Frisokapel in ontvangst. De CD wordt aangeboden ter geledenheid van de introductie van de Euro (hal Plein 2).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie