Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 19-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

woensdag 19 december 2001
De vergadering van de Tweede Kamer begint op woensdag 19 december om 10.15 uur.
De Kamer debatteert naar aanleiding van de volgende algemeen overleggen tussen:

- de vaste Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over diverse onderwerpen met betrekking tot de milieuwethandhaving. Er wordt onder meer gesproken over het vuurwerkbesluit, het project milieutoezicht Betuweroute en de handhaving van de bestrijdingsmiddelenwet (dit overleg had plaats op dinsdag 11 december jongstleden);

- de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat en minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de hogesnelheidslijn-zuid (dit overleg had plaats op donderdag 6 december jongstleden);

- de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat en minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over verschillende onderwerpen inzake de spoorlijn tussen Utrecht, Arnhem en de Duitse grens (HSL-Oost)(dit overleg had plaats op dinsdag 4 december jongstleden).

- de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat en minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de Hanzelijn (Lelystad-Zwolle) (dit overleg had plaats op woensdag
14 november jongstleden).

Hierna debatteert de Kamer over wijzigingen van de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het jaar 2001 (deze wijzigingen hangen samen met de Najaarsnota).

Vervolgens debatteert de Kamer over wijzigingen van de Wet verontreiniging van oppervlaktewateren. Het betreft enkele wijzigingen in verband met de zuivering van stedelijk afvalwater en toekenning van bevoegdheid aan waterschapsbesturen tot vergunningverlening voor lozingen.

Hierna heropent de Kamer het debat over de Wet op het onderwijstoezicht. Binnen het onderwijs wordt gestreefd naar een nieuw evenwicht tussen regelgeving door de overheid en zelfregulering door de onderwijsinstellingen. Om dit te kunnen realiseren wordt een taakverdeling tussen de minister en de Inspectie van het onderwijs vastgesteld.

Vervolgens debatteert de Kamer over wijzigingen van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het jaar 2001.

Hierna debatteert de Kamer over de resultaten van de Europese Top in Laken van 14 en 15 december jongstleden.

Vervolgens debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de positie van de algemene ziekenhuizen (dit overleg had plaats op donderdag 13 december jongstleden).

Ten slotte debatteert de Kamer over de wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). De wijziging betreft een maatregel waarbij sterke drang kan worden uitgeoefend op personen met een geestesstoornis om een behandeling te ondergaan buiten de inrichting, zodat een gedwongen opnamen niet nodig is (te beginnen met het antwoord van de regering in eerste termijn). · Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen stemmingen. OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN
Justitie, Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 09.45 tot ca. 12.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers Korthals (Justitie), Zalm (Financiën), Vermeend (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en de staatssecretarissen Bos (Financiën) en Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de bestrijding van financieel- economische criminaliteit over het jaar 2000.

Economische Zaken: 10.00 tot ca. 12.00 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Buitenlandse Zaken: 10.00 tot ca. 12.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) over milieu en armoedebestrijding.
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 11.00 tot ca. 12.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: gesprek met een delegatie van het Actiecomité Veehouders Mond- en Klauwzeer over het zwartboek MKZ. In het boek komen onder meer het Nederlandse en Europese mkz-beleid en het verloop van de mkz-crisis aan de orde.
Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 11.00 tot ca. 12.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over ondersteuning door Nederland bij het IMF-traject (Internationaal Monetair Fonds).

Financiën, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 11.45 tot ca. 13.15 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Bos (Financiën) over de regelingen met betrekking tot groen beleggen.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 12.00 tot ca. 15.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over onder meer de sociale zekeringen in 2000 en sturing en beheersing van het WAO-proces.
Economische Zaken en Financiën: 13.30 tot ca. 16.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) en staatssecretaris Bos (Financiën) over de import van duurzame opgewekte elektriciteit.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 14.00 tot ca. 16.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister De Vries en staatssecretaris De Vries (beiden Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de vuurwerkramp in Enschede en over informatie en communicatie bij acute rampen.

Buitenlandse Zaken en Verkeer en Waterstaat: 15.00 tot ca. 17.00 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) over de waternotitie.

Financiën: 15.15 tot ca. 15.30 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: benoeming van een voorzitter.
Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 15.30 tot ca. 17.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de schadeloosstelling van oorlogsgetroffenen.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Justitie: 15.30 tot ca. 19.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Korthals (Justitie) en de staatssecretarissen Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en Bos (Financiën) over het nieuwe pachtbeleid.
OPENBARE HOORZITTING
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 10.00 tot ca. 11.30 uur Thorbeckezaal

Agenda: het horen van vertegenwoordigers van organisaties over de bevordering van de intergemeentelijke samenwerking in stedelijke regio's met het oog op een samenhangende ontwikkeling en uitvoering van beleid op regionaal niveau.
OPENBAAR RONDETAFELGESPREK
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 11.30 tot ca. 13.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: gesprek met deskundigen over de bevordering van de intergemeentelijke samenwerking in stedelijke regio's met het oog op een samenhangende ontwikkeling en uitvoering van beleid op regionaal niveau. BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Europese Zaken, Justitie en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 10.15 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 10.45 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 11.45 uur - Wttewaall van Stoetwegenzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Justitie: 14.30 uur Aletta Jacobszaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Financiën: 15.30 Suze Groenwegzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Rijksuitgaven, Financiën, Justitie, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Verkeer en Waterstaat: 16.30 tot ca. 17.30 uur Troelstrazaal
Agenda: procedures.
De voorzitter van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties neemt om 13.45 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van de belangenvereniging slachtoffers Vuurwerkramp Enschede (hal Plein 2).

VOORZITTER

De Voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Jeltje van Nieuwenhoven, en minister Zalm (Financiën) nemen om 13.30 uur een CD van de Johan Willem Frisokapel in ontvangst. De CD wordt aangeboden ter geledenheid van de introductie van de Euro (hal Plein 2).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...

GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening
GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening BRUSSEL -(BUSINESS WIRE)- De GSMA maakt zich ernstige zorgen om de herziene...