Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meldingen Wet Milieubeheer gemeente Lisse

Datum nieuwsfeit: 19-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Lisse
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Lisse

WET MILIEUBEHEER

Kennisgeving
Melding verandering inrichting
Burgemeester en wethouders hebben een melding verandering inrichting op grond van art. 8.19 van de Wet milieubeheer ontvangen van:


- Watersportvereniging Lisse te Lisse - voor een verenigingsjachthaven met schuur en fietsenstalling aan de Jachthavendam 1. Het bedrijf meldt dat de oude schuur vervangen wordt door een nieuwe schuur.

Wij verklaren dat deze veranderingen niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.

Inzage
De melding en de overige van belang zijnde stukken liggen van 21 december 2001 t/m 31 januari 2002 ter inzage bij de afdeling Milieu en Bouwkunde:


- op werkdagen van 08.30-12.30 uur en


- (na telefonische afspraak, telefoon 433182) op werkdagen van 13.00-17.00 uur en iedere donderdagavond.

Op verzoek kunt u een mondelinge toelichting op de stukken krijgen.
Bezwaar
Tegen deze beschikking kunt u binnen zes weken, gedurende de periode van terinzagelegging, bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse, Postbus 200, 2160 AE Lisse.
De beschikking wordt onmiddellijk na de beroepstermijn van kracht tenzij vóór deze datum een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening is gedaan. Een dergelijk verzoek kunt u gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift doen. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beschikking wordt in dat geval niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie