Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vaststelling natuurgebiedsplan Duivenvoorde-Leidschendam

Datum nieuwsfeit: 19-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Zuid-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Zuid-Holland

19-12-2001

Vaststelling natuurgebiedsplan Duivenvoorde-Leidschendam

De provincie heeft het natuurgebiedsplan Duivenvoorde-Leidschendam vastgesteld. Het plan ligt per 20 december 2001 zes weken lang ter visie bij het Hoogheemraadschap Rijnland, de waterschappen Oude Rijnstromen en Wilck en Wiericke en de gemeenten Wassenaar, Leidschendam, Voorschoten, Katwijk, Rijnwoude, Zoetermeer en Zoeterwoude en op het provinciehuis. Tegen het natuurgebiedsplan kan door belanghebbenden tot en met 31 januari 2002 schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift worden ingediend bij de Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage.

Het natuurgebiedsplan wordt vastgesteld in Zuid-Holland ingevolge de Subsidieregeling Natuurbeheer.

In het plan wordt per natuurdoel het aantal hectares aangegeven, waarbinnen diverse natuurdoelpakketten kunnen worden ontwikkeld en beheerd.
De natuurdoelen zijn vooral gericht op de ontwikkeling van bloemrijke graslanden en schraallanden. Vooral weidevogels en planten van natte, schrale omstandigheden zullen van de maatregelen profiteren. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden in de Wassenaarse landgoederen een omvormingsbeheer te voeren, welke gericht is op een meer natuurlijk bosecosysteem.

In het gebied worden subsidies beschikbaar gesteld voor de inrichting, ontwikkeling en beheer van (bestaande) natuur in het natuurgebied. Tevens is er geld beschikbaar voor gebieden die een functiewijziging ondergaan, bijvoorbeeld voor de omvorming van landbouwgrond naar de bestemming natuur. De waardevermindering van de grond wordt vergoed. Verder bestaat de mogelijkheid om, vooruitlopend op een toekomstige ontwikkeling als natuurgebied, voor bepaalde natuurdoelen al natuurgericht beheer te voeren (zgn. Overgangsbeheer) en daarvoor subsidie te verkrijgen. De subsidies worden verleend op basis van de Subsidieregeling Natuurbeheer (SN) en Agarisch Natuurbeheer (SAN).

Voor wie?
De subsidieregeling natuurbeheer is in het natuurgebiedsplan Duivenvoorde-Leidschendam zowel voor particulieren als natuurbeschermingsorganisaties opengesteld. Het plan biedt geen bindende richtlijnen die leiden tot een bestemmingswijziging of beperking van het grondgebruik. Natuurbeheer vindt geheel op vrijwillige basis plaats.

Voor meer informatie kunt u bellen met René Bakker, afdeling communicatie, te bereiken op 070 441 75 22.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie