Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Politiebericht Limburg-Noord

Datum nieuwsfeit: 19-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Politie Limburg-Noord
Zoek soortgelijke berichten

Politiebericht Venlo 19-12-2001
Mediaberichten 19 december (09.45 uur)

Politie extra alert op vuurwerk
VENLO - De politie Limburg-Noord zal de controle op het vervoer en afsteken van vuurwerk dit jaar uitgebreider kunnen aanpakken. Dit heeft te maken met de extra inzet die de politie zal plannen rondom de euroconversie.Ook Bureau Halt zal de laatste dagen van het jaar een post innemen in het regiobureau van de politie. Vanaf 27 december zullen politiepatrouilles die belast zijn met controle op het transport van euros tegelijkertijd projectmatig aandacht besteden aan het vuurwerk. In die periode zal er zeer omvangrijk extra politietoezicht op de been zijn. Overigens wordt aan de politie-inzet gedurende de operatie zoveel aandacht en ruchtbaarheid gegeven dat verwacht mag worden dat criminelen hiermee rekening houden. Onze overtuiging is dat er in de conversieperiode niet meer, maar juist minder criminaliteit zal zijn omdat van de extra aandacht van de politie en de grotere alertheid bij de ondernemingen een grote preventieve werking zal uitgaan.Om die reden zal er tijd voldoende zijn om in de surveillances extra aandacht te besteden aan de juiste wijze van vuurwerkverkoop, het vervoer en het afsteken van vuurwerk op de tijden dat dit toegestaan is. Verkoop De meeste mensen vragen zich nog steeds af in welke periode de verkoop en het afsteken van vuurwerk nu zijn toegestaan. Om aan alle twijfel een eind te maken nog maar eens de regels op een rijtje: In Nederland is de verkoop van vuurwerk toegestaan in de drie laatste dagen van het jaar, te weten 29, 30 en 31 december. Wanneer een van die dagen op een zondag valt, kan een dag eerder worden begonnen met de verkoop, nl. 28 december. Dat is dit jaar het geval. Dus: 28, 29 en 31 december mag vuurwerk worden verkocht. Wie in die dagen vuurwerk koopt mag dit dan ook via de kortste weg naar huis vervoeren. Afsteken Afsteken mag echter nog steeds niet in die verkoopdagen. Hoe verleidelijk het ook is om de zonet gekochte rotjes of pijlen alvast eens uit te proberen, toch is dat niet toegestaan. Afsteken van vuurwerk mag alleen op 31 december. Maar dan wel de hele dag, vanaf 10.00 uur s morgens tot en met nieuwjaarsmorgen 02.00 uur. Voorkomen De politie Limburg-Noord verzorgt door het jaar heen in het scholenproject Doe-effe-normaal preventielessen. Hierin is ook een les opgenomen die wijst op de gevaren van vuurwerk. Met het project krijgen de kinderen in de laatste klassen van het basisonderwijs van de schoolagent de regels uitgelegd die horen bij het gebruik van vuurwerk. Dit om te voorkomen dat kinderen het slachtoffer worden van ongelukken met vuurwerk. De meeste ongelukken kunnen met de nodige voorzichtigheid en kennis van zaken worden voorkomen. Ieder jaar verzorgt de politie, in samenwerking met de brandweer, de controles van vuurwerkverkooppunten. Daarbij wordt gekeken of de verkoper in het bezit is van een vergunning om vuurwerk te mogen verkopen. Er wordt gelet op de ruimten waarin het vuurwerk ligt opgeslagen voorzien zijn van veiligheidsmaatregelen. Of er niet te veel en te zwaar vuurwerk ligt opgeslagen en of er goede brandbeveiliging aanwezig is.De politie controleert in de dagen voorafgaand aan de verkoop of de detaillist zich ook aan de data houdt. Halt-procedure Bureau Halt zal dit jaar post innemen in het regiobureau van de politie Limburg-Noord aan de Rijnbeekstraat. Alle in het district Venlo aangehouden jeugdige overtreders van met name de vuurwerkregels zullen door de patrouilles worden voorgedragen voor een Halt-procedure. Dat wil zeggen: elke jongere tussen de 12 en 18 jaar, die in overtreding is en nog niet eerder voor hetzelfde vergrijp is aangehouden, zal voor een alternatieve straf in aanmerking kunnen komen. Hierbij worden de ouders van de overtreder in kennis gesteld van het gebeuren en de strafmaatregel. Halt laat de jongere in dat geval werk uitvoeren, dat uiteraard zoveel mogelijk verband houdt met het gepleegde feit. Naast de werkzaamheden moet ook de ontstane schade volledig worden vergoed door de jongere zelf. Wie zich goed aan de opdrachten van Halt houdt, zorgt voor een afhandeling zonder strafregistratie en boete. Wie minder zijn best heeft gedaan of voor een tweede maal wordt opgepakt voor hetzelfde vergrijp, wordt alsnog via de normale weg strafrechtelijk vervolgd.

REGIO Aantal overvallen in Noord- en Midden Limburg gedaald. LIMBURG-NOORD Het aantal overvallen op banken en detailhandel in Noord- en Midden-Limburg is het afgelopen jaar gedaald. Dat blijkt uit de overvalcijfers over het derde kwartaal 2001, dat door het Korps Landelijke Politiediensten is uitgebracht. In het afgelopen kwartaal werden er maar zeven overvallen geregistreerd, terwijl dat er in het derde kwartaal van 2000 nog twaalf waren. Dit is een daling van meer dan 40 %. Over negen maanden zijn er in 2001 in Noord- en Midden-Limburg 28 overvallen gepleegd. In 2000 waren dat er nog 36. Landelijk is er in het derde kwartaal een daling van 12% in het aantal overvallen ten opzichte van het derde kwartaal van 2000. Mogelijke oorzaken hiervan zijn het aanscherpen van de procedures en het trainen van de medewerkers in de detailhandel in verband met de invoering van de euro. Ook de voorlichting door de politie kan in dit verband hebben bijgedragen evenals omdat een daling zich lijkt door te zetten in het laatste kwartaal de extra inspanningen van de politie in verband met de euro.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie