Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Behandeling borstkanker in ziekenhuizen kan beter

Datum nieuwsfeit: 19-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
College voor zorgverzekeringen

Behandeling borstkanker in ziekenhuizen kan beter 19 december 2001
Borstkankerscreening werkt goed

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) pleit er voor om diagnose en behandeling van vrouwen met borstkanker onder te brengen in één organisatorische vorm: het mammacareteam. Het vervolgtraject na de borstkankerscreening is niet goed gestructureerd, waardoor tussen ziekenhuizen grote verschillen bestaan in diagnostiek en behandeling. Hierdoor krijgen vrouwen met borstkanker niet de optimale zorg. De praktijk wijst uit dat multidisciplinair overleg hiervoor een goede oplossing biedt. Het CVZ zal een landelijke voortrekkersrol op zich nemen om het idee van de mammacareteams verder uit te werken. Dit voorstel doet het College op 20 december 2001 in een brief aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Uit onderzoek blijkt dat de beroepsgroep over de landelijke borstkankerscreening zeer tevreden is. De winst van deze screening wordt echter tenietgedaan, doordat de verschillen in diagnostiek tussen ziekenhuizen groot zijn en er een ruime variëteit in de behandelingen bestaat. In het ene ziekenhuis krijgen vrouwen een punctie voordat een behandeling wordt gekozen, in het andere niet. Artsen handelen niet altijd conform de geactualiseerde richtlijnen. Ook komt het voor dat er in het ziekenhuis een afwijking over het hoofd wordt gezien, waardoor vrouwen te laat een behandeling krijgen. Verder stellen artsen niet altijd een goede diagnose, waardoor een vrouw meer dan één operatie moet ondergaan. Conclusie is dat het doel van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, het voorkomen van sterfte door vroege opsporing en behandeling, hierdoor niet optimaal wordt behaald.

Momenteel zijn screening, diagnostiek en behandeling nog strikt gescheiden. De dagelijkse praktijk wijst uit dat multidisciplinair overleg leidt tot minder 'doctor's delay' (een arts ziet dingen over het hoofd, onderschat iets of gaat niet direct tot actie over), meer consensus en minder problemen in het nazorgtraject. Uit een bijeenkomst met de beroepsgroepen en organisaties die bij de diagnostiek en behandeling van borstkanker betrokken zijn, bleek een duidelijke voorkeur de diagnose en behandeling in één organisatorische vorm onder te brengen: de mammacareteams.

Bij een mammacareteam moet niet gedacht worden aan een bepaald ziekenhuis of locatie. Er kunnen specialisten aan deelnemen van meerdere ziekenhuizen. Ook kunnen ziekenhuizen patiënten onderling naar elkaar doorverwijzen als in de ene instelling de benodigde diagnostische apparatuur of deskundigheid ontbreekt. Deze multidisciplinaire teams zullen laagdrempelig functioneren en onderzoek verrichten met medewerking van een mammacareverpleegkundige. Psychosociale begeleiding behoort tot de mogelijkheden.

Alle ziekenhuizen krijgen de mogelijkheid om een dergelijk multidisciplinair samenwerkingsverband op te richten. Op basis van criteria, die nog moeten worden opgesteld, zal een accreditatiesysteem worden vastgesteld. Dit zou binnen twee jaar tot stand kunnen komen. Bekeken wordt dan of een ziekenhuis of een samenwerkingsverband van ziekenhuizen aan de voorwaarden voor accreditatie (erkenning als mammacareteam) voldoet. Verwacht wordt dat gedurende deze selectie een aantal ziekenhuizen zal afvallen, omdat ze niet voldoen aan de criteria. De behandelaars zullen bijvoorbeeld een goede registratie moeten bijhouden. Menskracht en middelen die hiervoor nodig zijn zullen gefaciliteerd moeten worden. Het is daarom belangrijk dat ook zorgverzekeraars bij de uitwerking van de plannen worden betrokken.

De accreditatie wordt openbaar gemaakt, zodat patiënten zelf kunnen nagaan welk ziekenhuis of samenwerkingsverband goede zorg verleent die voldoet aan de geldende richtlijnen. Goede begeleiding en de aanwezigheid van een gespecialiseerde verpleegkundige spelen hierbij een belangrijke rol. Ook huisartsen moeten over deze informatie beschikken. Internet kan een goed instrument zijn voor het verstrekken van informatie aan patiënten. De gegevens over de kwaliteit van de ziekenhuizen worden elke twee jaar gepubliceerd. Vrouwen worden hiermee in staat gesteld om zelf een keuze te maken in welk ziekenhuis ze behandeld willen worden.

Jaarlijks laten 825.000 vrouwen uit de leeftijdscategorie 50 tot 76 jaar zich screenen op borstkanker. Circa tienduizend vrouwen krijgen te horen dat de uitslag "niet goed" is en bij vijfduizend vrouwen wordt borstkanker vastgesteld. Dit programma van vroegtijdige opsporing, dat aan strenge eisen voldoet, kan leiden tot minder kans op sterfte door borstkanker en op reductie van de schade.
Auteur: John van der Pas (020) 3475 605

Mutatiedatum 01/12/19 10:36:50

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie