Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Prognose: resultaat schadeverzekeraars 2001 nul procent

Datum nieuwsfeit: 19-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Verbond van verzekeraars

Prognose: resultaat schadeverzekeraars komt in 2001 uit op nul procent.

Het gezamenlijke resultaat¹ van de Nederlandse schadeverzekeraars zal dit jaar naar verwachting uitkomen op 0%. Geen uitkomst om tevreden over te zijn, maar niettemin een lichte verbetering vergeleken met vorig jaar, toen het resultaat nog -1¹% bedroeg. Belangrijkste oorzaak is de betere uitkomst bij brandverzekeringen, waarvan de resultaten vorig jaar sterk negatief werden beïnvloed door de vuurwerkramp in Enschede. Het totale premievolume groeit van 9 miljard euro in 2000 tot 9,5 miljard euro dit jaar. Bij particuliere zorgverzekeringen wordt eveneens een kleine verbetering van het resultaat¹ verwacht: van 0% in 2000 naar 1% over 2001. Binnen deze branche blijft het resultaat van ziektekostenverzekeringen echter duidelijk negatief. Het premievolume zal dit jaar uitkomen op 8,4 miljard euro (7,6 miljard euro in 2000). Dit blijkt uit prognoses van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS), onderdeel van het Verbond van Verzekeraars.

¹Het resultaat betreft het technisch resultaat, uitgedrukt in een percentage van de bruto verdiende premie, behaald in het binnenlands bedrijf, na rente en na herverzekering, maar voor afdracht van vennootschapsbelasting.

Premievolume

Technisch resultaat

2001*
2001* 2000 1999 1998
Mld. euro % t.o.v. 2000 % verdiende premie
Schade 9,5 6,3 0 -1 1 3
Motorrijtuigen 4,0 6,3 -1 -1 -2 1
Transport 0,5 6,0 3 1 0 8
Brand 2,8 6,3 2 -2 5 5
Overige 2,1 6,1 1 0 1 1
Zorg 8,4 11,3 1 0 0 -1
Ziektekosten 4,9 10,0 -3 -3 -4 -5
Medische varia 3,6 13,0 7 4 7 5


*prognose

Schadeverzekeringen algemeen
De verbetering van het overall resultaat, voor de eerste keer sinds 1995, wordt veroorzaakt door een daling van zowel de schadelast (-2%) als het kostenpercentage (-0,5%). De schadelast daalt met ruim 6% het sterkst bij de branche brand. Bij transport en bij overige verzekeringen is de daling van de schadelast 1 tot 2% en bij motorrijtuigen is sprake van een lichte schadelaststijging. De kosten stijgen weliswaar met bijna 4%, maar doordat de premies sterker zijn gestegen daalt het kostenpercentage per saldo licht. De totale premie-inkomsten bij schadeverzekeringen stijgen met ruim 6% tot 9,5 miljard euro.

Bij motorrijtuigenverzekeringen blijft het resultaat in 2001 met -1% stabiel negatief. De premie-inkomsten stijgen met ruim 6%. De helft daarvan wordt veroorzaakt door premieverhogingen en de andere helft door volumegroei. Het aantal schaden zal vergeleken met 2000 toenemen met 2%.
Bij personenautos zakt het resultaat van 2% in 2000 naar 0% dit jaar. Dit komt vooral door de cascoverzekeringen, waar het resultaat scherp is gedaald: van 0% in 2000 naar -11% over 2001. Oorzaak is de sterke toename van de schadelast door hogere BTW, hogere reparatiekosten en een dit jaar weer gestegen schadefrequentie. Bij WA-verzekeringen is het beeld omgekeerd. Hier stijgt het resultaat van 2% naar 9%. De schade daalt met ongeveer 7%. De premie per auto groeit dit jaar met bijna 4%, resulterend uit een totale premiegroei van 6% bij een toename van het verzekerde autopark van 2%. Het lijkt erop dat het aantal autodiefstallen dit jaar zal afnemen. De eerste helft van dit jaar werden 9,5% minder autos gestolen dan in dezelfde periode van 2000.

Bij transportverzekeringen wordt een resultaat van 3% verwacht; beter dan vorig jaar toen het resultaat uitkwam op 1%. Voor het eerst sinds 1995 is hier sprake van een forse stijging van het premie-inkomen, vooral door hogere premieniveaus en het accepteren van zwaardere risicos.

Bij brandverzekeringen zal het resultaat dit jaar uitkomen op 2%, duidelijk beter dan de -2% in 2000. Het slechte resultaat van vorig jaar werd vooral veroorzaakt door de vuurwerkramp in Enschede, die toen zorgde voor een 10%-punt hogere schadelast. Dat het resultaat dit jaar toch slechts beperkt is gestegen komt door de toegenomen schade door grote branden. Het CVS verwacht in deze branche dit jaar een premiegroei van 7%. In de bedrijvensector is deze groei met 9% het sterkst. Bij particuliere brandverzekeringen (inboedel en opstal) daalde het resultaat in 2000 door Enschede met 4,5%-punt. Dit jaar zullen de resultaten zich herstellen. In de bedrijvenmarkt zal het resultaat dit jaar ook verbeteren, maar nog wel sterk negatief blijven: van -30% naar -20%. Het CVS verwacht dat de resultaatsverbetering het komend jaar zal doorzetten. Met name in het beurssegment zijn inmiddels de nodige premiemaatregelen in gang gezet.

De branche overige verzekeringen bestaat vooral uit aansprakelijkheids-, rechtsbijstand- en reis- en kredietverzekeringen. Het resultaat zal hier naar verwachting licht stijgen, van 0% in 2000 naar ruim 1% over 2001.

Zorgverzekeringen
De branche zorgverzekeringen bestaat uit ziektekosten en medische varia. De branche ziektekosten zal in 2001 naar verwachting opnieuw een resultaat behalen van -3% en blijft daarmee voor het vijfde achtereenvolgende jaar in de rode cijfers. Dit jaar wordt weliswaar een premiestijging van 10% verwacht, maar de schadestijging ligt op een vergelijkbaar niveau, bij een stabiel kostenpercentage. Het resultaat blijft daarom op hetzelfde niveau als in 2000, waardoor nieuwe premieverhogingen waarschijnlijk onvermijdelijk zullen zijn.

Bij medische varia (arbeidsongeschiktheids- en
ongevallenverzekeringen) is sprake van een sterke premiegroei met 13%. Hier staat een stijging van de schade met ruim 9% tegenover. Het resultaat in deze branche zal dit jaar naar verwachting uitkomen op 7%, vergeleken met 4% in 2000. De resultaatsverbetering is met name toe te schrijven aan ziekteverzuimproducten, die als gevolg van sterk gestegen premieniveaus dit jaar eindelijk een positief resultaat zullen opleveren na jaren van zeer slechte resultaten. Bij de WAO-gatproducten wordt daarentegen een duidelijk lager resultaat verwacht.


Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie