Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Capelle a/d IJssel gemeentenieuws

Datum nieuwsfeit: 19-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Capelle a/d IJssel
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Capelle a/d IJssel

Bekendmaking 19 december 2001

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

MEDEDELING VAN ONTVANGEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING (kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Meer informatie over deze aanvragen is te verkrijgen bij de Unit Handhaving en Vergunningen.

Bermweg 388, woonhuis uitbreiden.
Edelhertstraat 12, bedrijfspand veranderen.
Breedspoor 60, woning uitbreiden achterzijde. Brahmsstraat 59, woning uitbreiden.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING: VRIJSTELLINGSPROCEDURE


1. Breedspoor 60, woning uitbreiden achterzijde.
2. Brahmsstraat 59, woning uitbreiden achterzijde.
3. Bermweg 388, woonhuis uitbreiden.

Aan de genoemde aanvragen om bouwvergunning kan worden meegewerkt door vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan door toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In verband met de vrijstellingsprocedure liggen de aanvragen met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 20 december 2001, gedurende vier weken, op werkdagen ter inzage.

In verband met de collectieve sluiting van het gemeentehuis, in de periode 24 december 2001 tot en met 2 januari 2002 tot 10.00 uur, liggen deze aanvragen ter inzage tot 24 januari 2002. Gedurende de aangegeven periode is eenieder bevoegd zienswijzen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERLEENDE BOUWVERGUNNING

Verzenddatum 12 december 2001:
Chopinstraat 24, dakkapel achterzijde aanbrengen.

KAPVERGUNNINGEN

Verzenddatum 7 en 11 december 2001:

Door Woningpartners zijn kapvergunningen aangevraagd, die zijn verleend voor:
Meidoornveld 57 1 eik

Door de gemeente Capelle zijn kapvergunningen aangevraagd en verleend voor:
Roerdomplaan 86 1 plataan, 1 populier, 1 berk, 1 esdoorn en 1 robinia

De betreffende kapvergunningen liggen vanaf heden ter inzage. Meer informatie hierover is te verkrijgen via het telefoonnummer 010-2848637, mw. H. Jansen-Oranje.

Belanghebbenden die menen door een van de bovengenoemde beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij de gemeente een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

VOORBEREIDINGSBESLUIT OUDE KERN

Het college maakt ingevolge artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de gemeenteraad op 17 december 2001 heeft besloten dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de Oude Kern (voorbereidingsbesluit), een en ander zoals aangegeven op de bij dat besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening nummer
01S082V.B., gedateerd 25 oktober 2001.


Het besluit treedt met ingang van 21 december 2001 in werking.

Een exemplaar van het raadsvoorstel en van het raadsbesluit en de daarbij behorende tekening liggen voor eenieder, op werkdagen, ter inzage.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht staat voor degene wiens belang rechtstreeks bij het hiervoor genoemde besluit is betrokken, de mogelijkheid open daartegen binnen zes weken na de datum van deze bekendmaking bij de gemeenteraad een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan: de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.
Als u bezwaar indient, blijft het besluit waartegen u, en andere belanghebbenden, bezwaar instelt van kracht. Indien onverwijlde spoed dit vereist, is het mogelijk bij de president van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor moet u griffierechten betalen. De kosten zijn 241,-- ( 109,--) per verzoekschrift voor personen en 481,-- ( 218,--) per verzoekschrift voor rechtspersonen (stichting, vereniging en B.V.). U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, de kapvergunningen en de stukken inzake het voorbereidingsbesluit Oude Kern liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders (tenzij anders vermeld) van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie