Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer

Datum nieuwsfeit: 19-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Haarlemmermeer
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlemmermeer


* Besluiten B&W


+ 19 december 2001

... B & W-nieuws week 50

Openbare Werken
Het college heeft besloten 156.000 (¤ 70.789,71) gulden beschikbaar te stellen uit de reserve De Meerlanden voor 150 uur handmatig vegen van winkelcentra gedurende de eerste zes maanden van 2002. In het winkelcentrum Hoofddorp-Centrum heeft een pilot plaatsgevonden waarbij twee medewerkers van de AM-groep vijf dagen per week, vijf uur per dag handmatig veegden en de prullenbakken leegden. Aanvullend hierop veegt de Meerlanden de randen van het centrum drie maal per week machinaal en wordt het centrum 1 x per week machinaal geveegd. De resultaten zijn veelbelovend: het straatbeeld knapt duidelijk. Om de beeldkwaliteit van de andere winkelcentra ook te verhogen en het zwerfvuil in te perken heeft het college besloten de pilot in Hoofddorp definitief te maken en ook in de andere winkelcentra over te gaan op de combinatie van handmatig vegen en machinaal vegen. De handvegers zullen naast het vegen ook extra aandacht besteden aan het schoonhouden van de brengparkjes en het legen van prullenbakken. De structurele kosten voor het initiatief ( 312.000,-- (¤ 141.579,43) op jaarbasis) zullen in het kader van nieuw beleid in de voorjaarsnota aangemeld worden.

Bestuursdienst
Het college heeft kennis genomen van de voortgangsrapportage van het europroject per 1 november 2001.

Het college heeft kennis genomen van de brief van de secretaris van de Coco (Coördinatiecommissie ) van de Regionale Samenwerking Amsterdam (RSA) over het verslag en follow-up van de gehouden presentatieronde. De raadcommissie ABM ontvangt de brief ter kennisname.

Het college heeft kennis genomen van herziene circulaires van Binnenlandse Zaken over de wijzigingen in de procedureregels bij burgemeestersbenoemingen. De wijzigingen omvatten onder andere: de meervoudige aanbeveling van de gemeenteraad, de mogelijkheid tot het houden van een burgemeestersreferendum en de betekenis van de aanbeveling voor de benoeming. De raadscommissie ABM ontvangt de procedureregels ter informatie.

Grondbedrijf
Het college gaat akkoord met de aankoop van het perceel Schoolstraat 28 te Nieuw Vennep.

Het college stemt in met de verkoop van twee percelen bouwgrond op het bedrijvenpark Nieuw-Vennep Zuid en een wijziging in de reeds verleende optieverlening/ grondverkoop.

Het college gaat akkoord met verkoop van percelen grond in Floriade 4 aan Amstelland Ontwikkeling Wonen BV ten behoeve van de bouw van 14 grondgebonden koopwoningen en de bouw van 23 koopappartementen.

Ruimte, Wonen en Economie
Het college heeft de notitie van Bedrijvencontactpunt naar Ondernemershuis voor kennisgeving aangenomen. Een van de onderdelen hierbij is de verbetering van de (gemeentelijke) dienstverlening aan bedrijven in relatie tot de plannen van het Overheidsloket (OL) 2000. De raadcommissie REGL ontvangt de notitie ter kennisname

Het college heeft de notitie rapportage Marketing en Acquisitiebeleid voor kennisgeving aangenomen. In deze notitie wordt kort stilgestaan bij de argumenten voor een gestructureerd marketing en acquisitiebeleid en wordt ingegaan op de gekozen inhoudelijke prioriteiten en de wijze waarop deze de afgelopen periode zijn ingevuld. Met de notitie wordt antwoord gegeven op een vraag van de commissie REGL om nadere informatie activiteiten op het gebied van marketing en acquisitie.

Welzijn, onderwijs Cultuur
Het college heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2000 van de Stichting Schouwburg De Meerse voor kennisgeving aangenomen. De raadscommissie WOC ontvangt de stukken ter informatie.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie