Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst gemeenteraad Goes

Datum nieuwsfeit: 20-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Goes
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Goes

Uit de gemeenteraad van december
Elke maand vindt u op deze pagina een toelichting op de besluitvorming in de vergadering van de gemeenteraad die doorgaans plaatsvindt op de derde donderdag van de maand. Donderdag 20 december besloot de raad onder meer het volgende:

Gronduitgifteprijzen -en tarieven Minimaal één maal per jaar worden de gronduitgifteprijzen aangepast aan de marktsituatie. Vanaf 1 januari moeten die prijzen in euro's zijn vastgesteld. De gemeenteraad heeft de nieuwe prijzen volgens het voorstel van burgemeester en wethouders vastgesteld.
Najaarsnota 2001
De gemeenteraad heeft de najaarsnota 2001 vastgesteld. Het positief resultaat bedraagt 1.475.000,-- . Het totale overschot 2001 op de post onvoorzien bedraagt daardoor 3.575.000,--. De raad stemde in met het voorstel van het college om 520.000,-- te bestemmen voor extra afschrijvingen. 3.055.000,-- wordt gestort in de algemene reserve, zodat er voor de nieuw aantredende raad voldoende ruimte is om de wensen uit het volgende collegeprogramma verder in te vullen. Een deel daarvan is voor de bestemmingsreserve nieuwbouw schouwburg. Verder ging de raad akkoord met een voorstel van Groen Links om maximaal 7.500,-- te reserveren voor een windmolenproject in Madagascar van de Wereldwinkel in Goes.
Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften Voordat beslist kan worden op een bezwaar- of beroepschrift dienen belanghebbenden gehoord te worden. Daarom stelt het college voor om een adviescommissie in te stellen. De raad ging akkoord met wijziging van de huidige verordening, zodat de commissie ingesteld kan worden. Tijdelijke referendumwet
De gemeenteraad heeft ingestemd met een voorstel tijdelijke referendumwet. Meer hierover leest u in het komende nummer van Samenspel dat eind januari verschijnt.
Oprichting van een steunpunt voor vrijwilligerswerk in Goes De raad was blij met de vorming van een steunpunt vrijwilligerswerk Goes voor de periode 2001 - 2003. Het steunpunt gaat de schakel vormen tussen vrijwilligerswerk, vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers. Voor alle vragen kunnen vrijwilligers en organisaties aankloppen bij de medewerkers van het steunpunt. Het steunpunt gaat functies vervullen voor bemiddeling, promotie, belangenbehartiging, informatie en advies. Het wordt ondergebracht bij de Goese Welzijnsorganisatie en voorlopig gehuisvest in de wijkinfowinkel in Goes-Oost. Begin 2002 gaat het steunpunt van start.
Vaststelling bestemmingsplan "Landelijk Gebied" De raad is akkoord gegaan met de vaststelling van het bestemmingsplan Landelijk Gebied. De raad was unaniem vol lof over het resultaat en het proces om te komen tot dat resultaat. De raad heeft het college opgedragen het vastgestelde plan ter visie te leggen en de stukken naar Gedeputeerde Staten te sturen.
Aanvullend krediet voor de (ver)nieuwbouw van de schouwburg De gemeenteraad heeft een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van 3.035.280,-- voor de bouw van het nieuwe theater van Goes. De verhoging was noodzakelijk als gevolg van prijsstijgingen in de bouwwereld, schadeloosstellingen in verband met bezwaren tegen het verleden van vergunningen en maatregelen die een kwaliteitsverhoging betekenen voor het theater. De procedures zijn inmiddels zover gevorderd dat de bouwwerkzaamheden in januari 2002 kunnen beginnen. Als gevolg daarvan kan het theater in september 2003, vóór de start van het theaterseizoen 2003 - 2004 gereed zijn. Tenslotte ging de raad akkoord met:
Het verlenen van mandaat aan ambtenaren
Zuid-Nederland
Extra krediet voor verbouwing van het Blokhuis in Kattendijke Een krediet voor het uitvoeren van een onderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden tussen de brandweerkorpsen van Borsele en Goes
Vaststelling van het Beleidsplan ABW, IAOW en IOAZ 2002 en de nota aanvullende uitkeringen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie