Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Promotie RuG: Scheepsvoorrechten nader onderzocht

Datum nieuwsfeit: 20-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Rijksuniversiteit Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Rijksuniversiteit Groningen

04 dec 2001

Promotie

Scheepsvoorrechten nader onderzocht

Op 1 april 1991 zijn de voorrechten op schepen opnieuw geregeld in Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Bij voorrechten gaat het om wettelijke betalingswaarborgen voor vorderingen ten aanzien van het schip of het daarmee uitgeoefende bedrijf. De regeling van 1991 berust voor een groot deel op een relatief onbekend verdrag, het Geneefs Verdrag inschrijving binnenschepen 1965. Als enige land ter wereld heeft Nederland ervoor gekozen deze regeling ook te laten toepassen op zeeschepen. In zijn proefschrift behandelt Flach onder andere de vraag of dat een gelukkige keuze is geweest, mede gelet op het feit dat voor zeeschepen inmiddels een nieuwe poging is ondernomen in internationaal verband tot een uniforme regeling te komen (het nog niet in werking getreden Geneefs Verdrag voorrechten en hypotheek zeeschepen 1993). Verder blijkt dat de oude gedachte van de 'fortune maritime' (zeevermogen), ondanks haar vele gebreken, nog steeds van belang is voor een goed begrip van de aard van scheepsvoorrechten. In die gedachte wordt het schip vermogensrechtelijk als een entiteit gezien die tussen een zaak (stoffelijk voorwerp) en een persoon (drager van rechten en plichten) in zweeft. Ook bespreekt Flach de zwakke argumenten op grond waarvan het boven hypotheek gerangschikte voorrecht op zeeschepen voor aanvaringsvorderingen is geschrapt. Hierbij speelt de positie van de letselschadevorderingen een belangrijke rol. Nederland neemt op dit punt internationaal een geïsoleerde positie in. /GG

René Jan Coenraad Flach (Sneek, 1952) studeerde Nederlands recht en notariaat aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek bij de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht, onderdeel van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Hij is als docent en onderzoeker aan deze vakgroep verbonden.

Datum en tijd

donderdag 20 december 2001, 10.30 uur

Promovendus

R.J.C. Flach, tel. (050)363 57 67 (werk)

Proefschrift

Scheepsvoorrechten. Aard en omvang van de op schepen rustende voorrechten

Handelseditie

Uitgeverij Kluwer te Deventer, serie Recht en praktijk, nummer 117, ISBN 90-268-3888-3, f 92,50.

Promotor

prof.mr.dr. G.R. Rutgers

Faculteit

rechtsgeleerdheid

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie