Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meerjarenafspraak energie-efficiency ondertekend

Datum nieuwsfeit: 20-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Novem

MJA2 op 6 december getekend

Op 6 december 2001 heeft een groot aantal partijen de nieuwe Meerjarenafspraak energie-efficiency ondertekend. Het gaat om de ministeries van EZ, LNV en VROM, de VNG, het IPO en 15 industriële brancheorganisaties. Op de bijeenkomst bij VNO-NCW in Den Haag waren de ministers Jorritsma en Brinkhorst de meest prominente aanwezigen.


EZ

In haar toespraak tot de circa 200 aanwezigen, memoreerde minister A. Jorritsma van Economische Zaken dat MJA2 het vervolg is op de eerste generatie Meerjarenafspraken, die met groot succes zijn afgesloten: gemiddeld ruim 20% verbetering van de energie-efficiency in de industrie. Volgens Jorritsma nemen de bedrijven die nu gaan deelnemen aan MJA2 een moedige beslissing: er gelden nu niet alleen inspannings- maar ook resultaatsverplichtingen en met de verbredingsthema's moet de blik ook sterk naar buiten worden gericht. "Die verbreding zorgt ervoor dat het accent op samenwerking komt te liggen, in de keten en op bedrijventerreinen, wat veel inspanningen zal vergen."LNV

Minister L.J. Brinkhorst van LNV wees er in zijn toespraak op dat MJA2 niet alleen vanuit het oogpunt van energie-efficiency en klimaatbeleid van belang is, maar ook vanuit het oogpunt van innovativiteit van het bedrijfsleven. Zich tot het bedrijfsleven richtend: "U laat zien dat u in niet bij de groep van achterblijvers wilt behoren." Hij wees er ook op dat de ketenbenadering in MJA2 naadloos aansluit op zijn streven om keteninnovatie en ketensamenwerking in de agrosector te bevorderen. Hierin ziet hij een belangrijk middel om de concurrentiepositie van de Nederlandse agrobusiness in combinatie met verduurzaming van de sector te bevorderen.


VROM

Directeur-generaal Milieubeheer van het ministerie van VROM J. van der Vlist, namens minister Pronk, stelde dat bedrijven in het kader van MJA2 een belangrijk deel van de prestaties gaan leveren die de industrie moet verrichten om het klimaatbeleid van de grond te krijgen. "MJA1 heeft een uitstekend resultaat opgeleverd en MJA2 ziet er uitstekend uit: de doelstellingen zijn helder, de rol van gemeenten en provincies is helder geregeld, het omgaan met 'free-riders' is meegenomen en het gaat om meer dan energie."


VNG

Directeur Fysieke en Economische infrastructuur van de VNG G.R. de Goede onderstreepte het belang van MJA2 voor gemeenten als instrument om, op basis van gelijkwaardigheid, met het lokale bedrijfsleven afspraken te maken over de invulling van een deel van het klimaatbeleid. MJA2 sluit wat hem betreft perfect aan bij de gedachte 'Think globally, act locally'. De VNG gaat al haar leden informeren over nut en noodzaak van MJA2. Ze roept alle gemeenten op MJA2 ook individueel te ondertekenen.IPO

Voorzitter van het IPO J. Franssen bracht naar voren dat provincies (en gemeenten) zich met de ondertekening van MJA2 zich verplichten tot drie zaken: een integrale afweging van energie- en milieuaspecten in de milieuvergunning, een efficiënte afhandeling van het energiedeel van de milieuvergunning van MJA2-deelnemers en een efficiënte aanpak van de zogeheten 'free riders'. Franssen kondigde aan dat het IPO een leidraad voor de provincies gaat maken over het beoordelen van de Energiebesparingsplannen die MJA2-bedrijven moeten opstellen en uitvoeren. De leidraad zal erop gericht zijn dat bedrijven overal in Nederland op dezelfde manier zullen worden behandeld, ongeacht hun vestigingsplaats.


Industrie

Vanuit de industrie maakte voorzitter van de Nederlandse Voedingsmiddelenindustrie F.H.M. Tummers duidelijk waarom bedrijven graag meedoen aan MJA2: energiebesparing levert geld op, producten worden concurrerender en een convenant stimuleert creativiteit en innovativiteit. Tummers noemde het een goede zaak om op gestructureerde wijze met de meerjarenafspraken door te gaan, en sprak zijn tevredenheid uit over de introductie van de verbredingsthema's omdat ook die de creativiteit en innovativiteit van het bedrijfsleven stimuleren. Wel was Tummers ongerust over de administratieve last als gevolg van deelname aan MJA2. Hij riep de overheid op initiatieven van bedrijven eerst tot ontplooiing te laten komen en vooralsnog minder zwaar in te zetten op schriftelijke rapportages.


Overzicht ondertekenaars

De volgende partijen hebben op 6 december 2001 MJA2 ondertekend:


* Ministerie van Economische Zaken


* Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

* Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

* Vereniging van Nederlandse Gemeenten


* Interprovinciaal Overleg

Vijftien industriële branches:


* chemische industrie

* groente- en fruitverwerkende industrie

* ijzergieterijen

* koel- en vrieshuizen

* koffiebranders en theepakkers

* margarine-, vetten- en olieproducerende industrie
* metallurgische industrie

* natwasserijen

* olie- en gaswinning

* overige industrie

* tankopslagbedrijven

* rubber- en kunststofverwerkende industrie

* tapijtindustrie

* textielindustrie

* zuivelindustrie


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie