Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Limburgse bedrijfsleven niet ontevreden ondanks dip economie

Datum nieuwsfeit: 20-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Kamer van Koophandel Venlo
Zoek soortgelijke berichten
Kamer van Koophandel Venlo

start City Management

Dip in economie maar Limburgse bedrijfsleven is niet ontevreden.

De groei van de economie vertraagt; de omzet van het particuliere bedrijfsleven is in 2001 zelfs gedaald. Met name de export heeft zich ongunstig ontwikkeld. Minder bedrijven maken winst, minder bedrijven vinden hun rendement voldoende. Ook het percentage bedrijven dat investeert is gedaald ten opzichte van 2000. De werkgelegenheidsgroei stagneert. Daarbij is het beeld van het Limburgse bedrijfsleven in het algemeen wat ongunstiger dan landelijk. De uitmuntende jaren 1997 tot en met 2000 liggen achter ons, maar het gaat niet uitgesproken slecht. De rendementen zijn vanuit historisch perspectief bezien niet beneden gemiddeld. Er zijn nog steeds veel bedrijven waar omzet , export en werkgelegenheid toenemen. Voor 2002 zijn de verwachtingen op een aantal punten zelfs al weer gunstiger. De ondernemers gaan er kennelijk van uit dat de negatieve ontwikkelingen slechts tijdelijk zijn en dat de invloed van 11 september op de conjuncturele teruggang vrij beperkt is.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling 2001 (ERBO) van de Limburgse Kamers van Koophandel alsmede van Limburg-Nu van ETIL bv.

Toegelicht op het jaar 2001

Er is vrij plotseling een einde gekomen aan de hoogconjunctuur. De 3 à 4% economische groei uit de afgelopen jaren is helemaal weggevallen in Limburg. Landelijk wordt er nog wel gerekend met een groei van 1%. Deze afkoeling van de economie komt vooral tot uitdrukking bij de ontwikkeling van export en investeringen. Bij de niet-commerciële diensten, zoals zorg, onderwijs en overheid gaat de groei gewoon door. Bij het particuliere bedrijfsleven laten de uitkomsten van de ERBO een daling van de omzet zien (gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling). De Limburgse economie bevat ten opzichte van Nederland als geheel meer conjunctuurgevoelige onderdelen, zoals de industrie, en is meer exportgericht. Daardoor is het economisch dal hier wat dieper. De daling van de omzet van het particuliere bedrijfsleven is landelijk 1% en in Limburg 3%. De economische ontwikkeling heeft vertraagd zijn doorwerking naar de arbeidsmarkt. De groei van de werkgelegenheid is ook vertraagd en in Limburg zelfs geheel weggevallen in de loop van 2001. Het aantal openstaande vacatures is in de eerste helft van het jaar gaan dalen. Bij de werkloosheid wordt de omslag in de conjunctuur pas tegen het einde van het jaar zichtbaar. Gemiddeld over het jaar is de werkloosheid in 2001 nog 10% lager dan in 2000. In Limburg was de daling iets sterker dan landelijk. De geringere groei van de werkgelegenheid gaat hier samen met een geringere groei van de beroepsbevolking.

Verwachtingen voor 2002

De verwachtingen van de ondernemers voor het jaar 2002 zijn niet ongunstig, al is de teneur van de uitspraken wat aan de voorzichtige kant. Blijkbaar hebben de ondernemers zich niet van de wijs laten brengen en zien zij de huidige vertraging in de conjunctuur vooralsnog als een tijdelijke zaak. De verwachtingen voor 2002 geven op een aantal punten zelfs al weer een verbetering te zien. Per saldo groeit het aantal bedrijven dat export en personeelsomvang in 2002 weer ziet toenemen. Ook het percentage bedrijven dat volgend jaar winst verwacht ligt hoger dan het percentage dat winst over dit jaar verwacht. Ten aanzien van de ontwikkeling van de totale omzet zijn de verwachtingen over 2002 per saldo niet veel anders dan de ontwikkelingen in 2001. Alleen over de investeringen laten de bedrijven zich iets voorzichtiger uit.

Arbeidsmarkt

Mede vanwege de spanning op de arbeidsmarkt is enige afkoeling van de economie niet ongunstig. Nog steeds is er in veel onderdelen van de arbeidsmarkt een tekort aan geschikt aanbod van arbeidskrachten. Met het besef dat de economische afkoeling slechts tijdelijk is en dat de krapte op de arbeidsmarkt structureel is, zullen veel werkgevers huiverig zijn om personeel te ontslaan. Immers, bij een weer aantrekkende economie zal het niet makkelijk zijn om aan voldoende gekwalificeerd personeel te komen. De dalende omzet in 2001 ging dan ook niet gepaard met een dalende werkgelegenheid. De diepte van het economisch dal van nu is mogelijk vergelijkbaar met het begin van de jaren negentig. Op de arbeidsmarkt is dat waarschijnlijk niet het geval vanwege krapte en de doorgaande groei van de werkgelegenheid in de niet-commerciële diensten zoals zorg en onderwijs. De werkloosheid zal na 2001 wel stijgen, maar de stijging zal waarschijnlijk beperkter zijn dan tien jaar geleden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Ivo van Rees, Kamer van Koophandel voor Noord- en Midden-Limburg, tel. 077-3203312.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie