Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Catshuisoverleg met sociale partners over Europa

Datum nieuwsfeit: 20-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: FNV
Zoek soortgelijke berichten

FNV

Catshuisoverleg met sociale partners over Europa

Op initiatief van de FNV komt er een formeel overleg tussen kabinet en sociale partners over Europese aangelegenheden. Dit zogeheten Catshuisoverleg vindt voor het eerst plaats in februari. Het is bedoeld als voorbereiding voor de Nederlandse inbreng op de Europese top in Barcelona op 15 en 16 maart 2002.

De bijeenkomst vloeit voort uit een toezegging van staatssecretaris Dick Benschop. Hij deed die eind september tijdens de presentatie van de FNV-nota Koersbepaling Europa. Daar bracht FNVs vice-voorzitter Kitty Roozemond naar voren dat er tot dan toe nauwelijks sprake was van structurele consultatie van sociale partners voorafgaand aan belangrijke Europese besluitvorming.

In een gezamenlijke brief aan het kabinet schrijven de vakcentrales FNV, CNV en Unie mhp: Op Europees niveau wordt het Nederlands overlegmodel al jaren geroemd. Wij menen dat deze nationale praktijk navolging verdient. En: Dit overleg is temeer van belang, omdat op de top van Barcelona veel onderwerpen aan de orde zijn op het terrein van arbeid en inkomen. Onderwerpen die een direct raakvlak hebben met het arbeidsvoorwaardenoverleg in brede zin.

De brief van de vakcentrales spitst zich toe op drie punten die volgens hen in het overleg zeker aan de orde moeten komen. Allereerst het thema Een leven lang leren in relatie tot het werkgelegenheidsbeleid. De drie vakcentrales menen dat de Europese Unie de beleidsinzet op het gebied van scholing moet intensiveren om de toegankelijkheid tot kennis te vergroten.

Daarnaast vragen de vakcentrales aandacht voor het onderwerp vergrijzing en pensioen. Zij maken zich vooral zorgen over de eenzijdige Europese benadering vanuit budgettaire en financiële optiek. De vakcentrales missen voldoende oog voor de sociale dimensie en het vermijden van sociale dumping.

En tenslotte vragen FNV, CNV en Unie mhp het kabinet op Europees niveau meer aandacht te besteden aan bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Kernpunt daarbij moet zijn de bevordering van arbeidsdeelname, met speciale nadruk op de groepen achterblijvers op de arbeidsmarkt.

20 december 2001

Bijgevoegd:
briefKokCatshuis.doc

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie