Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Taxi-overleg Verkeer en Waterstaat en gemeente Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 20-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam


---
|
Taxi-overleg Verkeer en Waterstaat en gemeente Amsterdam

Taxi-overleg Verkeer en Waterstaat en gemeente Amsterdam

Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat heeft vanmiddag (donderdag 20 december) gesproken met een Amsterdamse delegatie onder leiding van burgemeester Cohen en wethouder Bruines van Taxizaken over de taxiproblemen in Amsterdam, onder meer door de gevolgen van de gewijzigde Wet personenvervoer (de nieuwe taxiwet) die op 1 januari 2000 is ingevoerd. Er zijn afspraken gemaakt over de handhaving, het gebruik van de tram- en busbanen, nadere eisen voor de chauffeurspas, een klachtenregeling en een gezamenlijke voorlichtingscampagne.

De nieuwe taxiwet heeft in Amsterdam geleid tot een grote toename van het aantal taxi's. Bijna 50 % van de landelijk afgegeven ondernemersvergunningen dit jaar is afgegeven in Amsterdam en omstreken. De grote toename leidt in Amsterdam tot overvolle taxistandplaatsen en daarmee tot onveilige situaties, slechte doorstroom van openbaar vervoer en hulpdiensten, en geluidsoverlast voor omwonenden.

Een gezamenlijk plan van aanpak van rijk en gemeente moet leiden tot de meest effectieve inzet van handhaving door samenwerking tussen de politie Amsterdam-Amstelland en inspecteurs van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW). De minister onderzoekt of ze op korte termijn extra inspecteurs in Amsterdam kan inzetten, met name door verschuiving van de inzet van inspecteurs binnen de IVW. Bovendien wordt bezien hoeveel structurele uitbreiding nodig is voor een effectieve handhaving op langere termijn.
Voor het gebruik van tram- en busbanen wordt nader onderzocht hoe de gemeente binnen de wegenverkeerswetgeving eisen kan stellen aan het gebruik van de tram- en busbanen. Deze eisen zullen de kwaliteit van de dienstverlening vergroten, maar kunnen ook leiden tot een bevordering van de verkeersveiligheid en een betere doorstroming op tram- en busbanen.
Verder is de minister van plan om aanvullende kwaliteitseisen aan de chauffeurspas te verbinden. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan het volgen van een opleiding om de dienstverlening richting klant te verbeteren. De gemeente Amsterdam heeft toegezegd meer afstemming te zoeken met omringende gemeenten over de criteria voor afgifte van de verklaringen omtrent het gedrag, benodigd voor de chauffeurspas. Ook overlegt de minister met de taxi-ondernemingen om te komen tot een uniforme klachtenregeling voor de branche. Deze regeling kan dit voorjaar beschikbaar zijn.
Om de klant meer inzicht te geven in onder meer de keuzemogelijkheden van de consument op standplaatsen voert Verkeer en Waterstaat een voorlichtingsactie. Samen met de gemeente Amsterdam zal daarnaast een campagne worden opgezet om de consument te wijzen op de mogelijkheid om door handopsteken een taxi op straat aan te houden.

Stefan Rutte


---


-

© gemeente Amsterdam - 21-12-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie