Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanmerkelijke macht op markt telefoondiensten

Datum nieuwsfeit: 20-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
OPTA

Aan Operators (mobiel)

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer ir. J.A. van Steenis OPTA/IBT/2001/203851 (070) 315 92 49 Datum Onderwerp Bijlage(n) aanmerkelijke macht op de markt voor vaste en 2 mobiele openbare telefoondiensten tezamen, resp. de markt voor mobiele telefoondiensten.

Geachte heer, mevrouw,

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) brengt u door middel van deze brief op de hoogte van de conclusies naar aanleiding van zijn onderzoeken naar aanmerkelijke marktmacht (hierna: AMM) op de nationale markt voor openbare vaste en mobiele telefoniediensten tezamen, en AMM op de nationale markt voor openbare mobiele telefoondiensten.

Ten aanzien van AMM op de nationale markt voor openbare mobiele telefoondiensten deelt het college u mede dat de aanwijzing van Libertel-Vodafone als partij met aanmerkelijke macht op deze markt wordt ingetrokken met ingang van 20 december 2001. Hiermee komen de aan de aanwijzing voor Libertel- Vodafone verbonden verplichtingen met ingang van die datum te vervallen. Het bovenstaande neemt niet weg dat afwijking van het non-discriminatie beginsel mogelijk in strijd is met het algemene mededingingsrecht en dat het college, indien daar aanleiding toe blijkt, de NMa hierbij zal betrekken.

Ten aanzien van van aanmerkelijke marktmacht op de markt van vaste en mobiele openbare telefoondienst tezamen (hierna: AMM V&M) merkt het college het volgende op. Het college heeft het afgelopen jaar met grote regelmaat signalen ontvangen over problemen die marktpartijen en consumenten ondervinden door het huidige niveau van de door de verschillende mobiele aanbieders gehanteerde tarieven voor het afwikkelen ofwel termineren van telefoonverkeer op hun mobiele netwerk (hierna: MTA tarieven).Naar de mening van het college worden in Nederland aanmerkelijk hogere MTA tarieven gevraagd dan uit oogpunt van de bevordering van bestendige mededinging en de bescherming van de belangen van de consument wenselijk is. In het verleden heeft het college verschillende instrumenten (waaronder de aanwijzing van KPN Mobile en Libertel als AMM op de mobiele markt, alsmede het introduceren van tariefdifferentiatie voor vast-mobiel verkeer) ingezet om dit vraagstuk te adresseren. Dit heeft echter tot onvoldoende resultaat geleid. Het college acht nader ingrijpen ten aanzien van het niveau van de mobiele terminating tarieven noodzakelijk. Als mogelijk instrument hiertoe heeft het college dit jaar onderzoek verricht naar het bestaan van AMM V&M. Artikel 6.4, tweede lid van de Telecommunicatiewet (hierna: de Tw) bepaalt dat het college mobiele aanbieders aanwijst indien zij over AMM V&M beschikken. Mobiele aanbieders met AMM V&M zijn gehouden om transparante en kostengeoriënteerde terminating tarieven te hanteren.

Ten behoeve van dit onderzoek heeft het onderzoeksbureau EIM in opdracht van het college een analyse gemaakt van de in artikel 6.4, tweede lid, Tw gedefinieerde markt voor vaste en mobiele openbare telefoondienst tezamen. Daarvoor zijn marktpartijen verzocht kwantitatieve gegevens aan te leveren voor de bepaling van de aandelen van de mobiele aanbieders op de markt1. Voorts is daarbij de markt geconsulteerd over onder meer de effecten die het aanwijzen van een mobiele aanbieder tot partij met AMM V&M zou kunnen hebben op de ontwikkeling van de mededinging op de mobiele telecommunicatiemarkt.

De gegevens van de marktpartijen zijn door EIM verwerkt in een rapportage. De openbare versie van deze rapportage is in elektronische vorm beschikbaar op de website van OPTA (www.opta.nl) of op te vragen bij mevrouw B. Ruijg, afdeling Interconnectie en Bijzondere Toegang van OPTA (e-mailadres: (B.Ruijg@opta.nl); postadres: Postbus 90420, 2509 LK Den Haag).

De vraag of een mobiele aanbieder beschikt over AMM V&M wordt beantwoord aan de hand van in eerste instantie het derde lid (marktaandeel groter dan 25 procent) en vervolgens aan de hand van het vierde lid (de `lid 4'- criteria) van artikel 6.4 Tw. Het marktonderzoek wijst uit dat van de mobiele aanbieders alleen KPN Mobile The Netherlands B.V. een marktaandeel tussen de 20 en 30 procent heeft. De `lid 4'- criteria van artikel 6.4 van de Tw leiden voorts tot de conclusie dat dit marktaandeel op zichzelf onvoldoende grond geeft om aan te nemen dat KPN Mobile beschikt over AMM V&M. Meer specifiek is KPN Mobile niet meer dan andere mobiele aanbieders in staat om de voorwaarden op de markt voor vaste en mobiele openbare telefoondienst tezamen zelfstandig te beïnvloeden, de middelen van toegang tot de eindgebruikers op deze markt te beheersen, noch heeft zij een aanmerkelijk betere toegang tot financiële middelen. Voorts is haar ervaring met het verstrekken van producten en diensten op de markt niet van een dusdanige omvang dat dit een aanwijzing als partij met AMM V&M rechtvaardigt.

Op basis van de uitkomsten van het marktonderzoek komt het college tot de conclusie dat thans geen mobiele aanbieder beschikt over aanmerkelijke marktmacht op de in artikel 6.4, tweede lid, van de Tw gedefinieerde markt en in aanmerking komt om aangewezen te worden als partij met AMM V&M. Toekomstige marktontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld een verhoging van het terminating tarief van een mobiele aanbieder of concentratiebewegingen in de markt, kunnen evenwel aanleiding geven om deze conclusie te herzien.


1 Onder artikel 6.4, lid 3 van de Tw wordt gesteld dat partijen met een marktaandeel groter dan vijfentwintig procent aangewezen worden als AMM ­partij op de relevante markt.Uit het oogpunt van de bevordering van bestendige mededinging en de bescherming van de belangen van de consument acht het college het noodzakelijk regulerend in te grijpen ten aanzien van de MTA tarieven. Het uitgangspunt van het college is hierbij het opstellen van een beoordelingskader ten aanzien van de redelijkheid van deze tarieven. Om tot een dergelijk kader te komen stelt het college beleidsregels op en initieert hij deze maand een marktconsultatie waarin belanghebbenden hun zienswijze kunnen geven over de wijze van regulering die het college voorstaat. Voor meer informatie over de voorgestane wijze van regulering en de marktconsultatie wordt verwezen naar het consultatiedocument `De regulering van mobiele terminating tarieven' van 19 december 2001, OPTA/IBT/2001/203784.

Ervan uitgaande u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Hoogachtend,

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, namens het college,

W.G.

prof.dr. J.C. Arnbak, voorzitterreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...