Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Afspraken groot aantal landen over controle uitkeringen

Datum nieuwsfeit: 20-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

www.minszw.nl

MINSZW:Afspraken groot aantal landen over controle uitkeringen

Nr. 2001/228
20 december 2001

Afspraken met groot aantal landen over controle op verstrekking Nederlandse uitkeringen

Op 1 januari 2003 zal naar verwachting met 44 landen een verdrag zijn gesloten met afspraken over de controle op de verstrekking van Nederlandse socialezekerheidsuitkeringen. Zo.n verdrag is een voorwaarde om een Nederlandse uitkering in het buitenland te kunnen (blijven) ontvangen. Ruim 97 procent van het aantal mensen in het buitenland dat recht heeft op een Nederlandse
socialezekerheidsuitkering, kan daardoor de uitkering naar verwachting behouden.

Dit blijkt uit een evaluatie van de Wet beperking export uitkeringen die staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De wet, die op 1 januari 2000 is ingegaan, regelt dat uitkeringen in het kader van de Algemene nabestaandenwet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziektewet en de arbeidsongeschiktheidsregelingen WAO en WAZ niet zondermeer in het buitenland worden uitbetaald. Alleen als in een verdrag met het betreffende land afspraken worden gemaakt over de controle op de rechtmatigheid van de betaling van de uitkeringen, wordt de betaling voortgezet. Er geldt een overgangstermijn van drie jaar, wat betekent dat mensen die voor 1 januari 2000 in het buitenland een uitkering ontvingen, deze uitkering in ieder geval nog drie jaar krijgen. In de periode tot 1 januari 2003 wordt geprobeerd met zoveel mogelijk landen een verdrag te sluiten met afspraken over de controle.

De AOW wordt wel zonder meer in het buitenland uitbetaald, tot maximaal het bedrag waarop een gehuwde pensioengerechtigde recht heeft. Voor het hogere bedrag waarop een alleenstaande AOW-er recht heeft of voor de partnertoeslag is het wel noodzakelijk dat een verdrag met het betreffende land is gesloten.

Op dit moment is met 23 landen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte een verdrag ondertekend. Met 49 landen worden voorbereidingen getroffen om tot een verdrag te komen. Met 21 van deze landen zijn de verdragsbesprekingen daadwerkelijk begonnen, zodat verwacht kan worden dat voor 1 januari 2003 met 44 landen een verdrag is gesloten. Hieronder zijn in ieder geval de landen die vantevoren prioriteit hebben gekregen zoals Indonesië en Suriname. Van 61 landen is nog geen reactie ontvangen op het (herhaalde) Nederlandse verdragsvoorstel. Drie landen hebben het verdragsvoorstel afgewezen. De verwachting is dat op 1 januari 2003 ongeveer 2.675 mensen (ongeveer 3 procent van het totaal aantal uitkeringsgerechtigden in het buitenland) niet langer een uitkering kunnen ontvangen omdat met het betreffende land geen verdrag is gesloten. Met de landen van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte is voor de export van uitkeringen geen verdrag nodig.

De Wet beperking export uitkeringen geldt voor alle uitkeringsgerechtigden die langer dan drie maanden buiten Nederland verblijven. In de praktijk blijkt het echter moeilijk te controleren of iemand langer dan drie maanden in het buitenland is. Staatssecretaris Hoogervorst overweegt daarom om aan te sluiten bij de termijn die in de gemeentelijke basisadministratie wordt gehanteerd. Bij acht maanden verblijf buiten Nederland moet iemand zich uit laten schrijven bij de gemeentelijke basisadministratie. Een verlenging van de periode naar acht maanden komt bovendien tegemoet aan de wens van veel migranten om voor langere tijd in hun land van herkomt te verblijven, zonder daar te gaan wonen.


---

--
De volledige tekst van de evaluatie van de Wet beperking export uitkeringen staat op de internetsite van het ministerie van SZW: www.szw.nl (klikken op 'Officiële publicaties' in de linker knoppenbalk).

20 dec 01 15:41

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie