Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

EU-arbeidsmarkten moeten soepeler werken

Datum nieuwsfeit: 20-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten
European Commission

IP/01/1868

Brussel, 20 december 2001

Werkgelegenheid: nieuw deskundigenverslag zegt dat EU-arbeidsmarkten soepeler moeten werken

Een Task Force op hoog niveau voor vaardigheden en mobiliteit verklaart in een nieuw verslag aan de Commissie dat er nog steeds te veel belemmeringen voor arbeidsmobiliteit in de EU bestaan. In het verslag worden de belangrijkste probleemgebieden geanalyseerd en een reeks aanbevelingen gedaan. Zo wordt gepleit voor meer en beter talenonderricht voor beginners, IT-vaardigheden, eenvoudiger stelsels voor overdracht van socialezekerheids- en pensioenrechten en een hervorming van de stelsels voor beroepsregulering en erkenning van vaardigheden en ervaring die in een andere lidstaat zijn opgedaan. Ook het eenvoudigweg ontbreken van voorlichting over banen in het buitenland kan een probleem zijn. Dit onafhankelijke verslag is op vraag van Anna Diamantopoulou opgesteld. Het biedt de Commissie een degelijke grondslag om voortgang te maken met haar actieplan om tegen 2005 tot Europese arbeidsmarkten te komen. Dit actieplan wordt begin 2002 op de top van Barcelona voorgesteld als onderdeel van de nieuwe doelstelling van de Commissie, het "aansturen van veranderingen".

Anna Diamantopoulou, Europees Commissaris voor werkgelegenheid en sociale zaken, verwelkomde het verslag van de Task Force: "Momenteel is het voor de burgers van de EU te vaak te moeilijk om over te stappen naar een andere baan en een ander land. Dat is voor een groot deel te wijten aan de vaardigheidskloof, maar ook aan een combinatie van andere factoren. Geen wonder dat deze mensen de EU als een hersenspinsel beschouwen waar ze weinig aan hebben als het voor hen van belang is - bijvoorbeeld voor hun werk. De Commissie wil tegen 2005 komen tot open en toegankelijke arbeidsmarkten die de hele EU bestrijken."

De Task Force op hoog niveau voor vaardigheden en mobiliteit is op initiatief van de Commissie opgezet om de EU-arbeidsmarkten tegen 2005 open te stellen en heeft de steun gekregen van de Europese top van Stockholm in maart 2001. De belangrijkste aanbevelingen van de Task Force luiden als volgt:

* Alle scholieren dienen tegen het eind van hun verplicht onderwijs naast hun moedertaal minstens twee andere EU-talen te beheersen; het zou nuttig zijn als een van deze vreemde talen Engels was. Tegen 2005 moet het vroegtijdig verwerven van taalvaardigheden in de kleuter- en lagere school (ten laatste vanaf de leeftijd van 8 jaar) van start gaan, en in het secundair onderwijs worden voortgezet.

* Tegen 2006 moet ervoor worden gezorgd dat elke burger de basisvaardigheden kan verwerven die nodig zijn om zijn inzetbaarheid te garanderen: lezen en schrijven, rekenen, omgaan met informatietechnologie.

* Een derde van het curriculum van postsecundaire studenten dient in een andere EU-lidstaat te worden doorgebracht, en internationale uitwisselingsprogramma's binnen de EU moeten worden gestimuleerd om jongeren en volwassenen betere kansen te geven om ervaringen op te doen met onderwijs, opleiding en werk in andere landen. Het percentage van de bevolking dat postsecundair onderwijs heeft genoten, moet worden opgetrokken tot het niveau van de drie best presterende lidstaten.

* Deelname aan levenslang leren en bedrijfsopleiding moet aanzienlijk worden opgevoerd, met uitwisseling van beste praktijken op Europees niveau (zoals initiatieven van ICT-bedrijven inzake opleiding en kwalificaties); prijzen en labels voor Europees levenslang leren dienen te worden toegekend aan bedrijven die strategieën voor de ontwikkeling van vaardigheden invoeren.

* ICT-vaardigheden moeten worden gedefinieerd en uitgebreid, doorzichtig en verkrijgbaar worden gemaakt in de hele EU en moeten worden gebaseerd op in de hele EU geldende normen. De vraag naar vaardigheden op ICT-gebied en inzake e-business en de daarmee samenhangende aanpassingen aan de curricula moeten worden afgestemd op de vereisten van het bedrijfsleven. Vrouwen moeten betere kansen krijgen om ICT-vaardigheden te verwerven.
* Het regelgevingskader inzake vrij verkeer, overdraagbaarheid van socialezekerheids- en pensioenrechten moet tegen 2004 worden gemoderniseerd; tegen 2004 moet de invoering van een EU-socialezekerheidskaart worden overwogen om de toegang tot uitkeringen in de hele EU te verbeteren.

* De uitvoering van het stelsel voor erkenning van gereguleerde beroepen moet tegen 2005 snel en grondig worden gemoderniseerd.
* Erkenning en validering van vaardigheden, deskundigheid en ervaring moet worden verbeterd, bijvoorbeeld door het uitwerken van Europese normen en methoden voor de beoordeling van niet-formele en informele leeractiviteiten.
* Tegen 2002 moet een Europese "one-stop" informatiesite over mobiliteit worden opgezet om allesomvattende, kwalitatief hoogstaande, actuele en gemakkelijk toegankelijke informatie te verstrekken over de belangrijkste aspecten van banen, mobiliteit, leermogelijkheden en rechten van mobiele burgers in Europa. EURES moet tegen 2004 in de systemen van de lidstaten zijn geïntegreerd.

Achtergrond

De Task Force is in juni 2001 samengebracht door Anna Diamantopoulou, Commissaris voor werkgelegenheid en sociale zaken, als een belangrijk onderdeel van de strategie van de Commissie om de belemmeringen voor mobiliteit uit de weg te ruimen en de vaardigheden van de Europese werknemers op alle niveaus te verbeteren. De Task Force is bij zijn werkzaamheden uitgegaan van drie beginselen. Ten eerste is vrij verkeer binnen de Europese interne markt een fundamentele doelstelling van de Europese Unie, en moeten alle obstakels daarvoor uit de weg worden geruimd. Ten tweede is de ontwikkeling van een kennismaatschappij een centrale factor in het concurrentievermogen en de groei van een globale economie, en moet beleid ter aanmoediging van de verwerving van vaardigheden in Europa dus worden versterkt. Ten derde zijn zowel vrij verkeer als de totstandkoming van een kennismaatschappij essentiële voorwaarden voor het verwezenlijken van volledige werkgelegenheid in Europa, een doelstelling die de Europese Raad van Lissabon begin 2000 heeft vastgesteld. De Commissie is voornemens om op basis van het verslag van de Task Force in maart 2002 aan de Europese Raad van Barcelona een actieplan voor te leggen met verdere initiatieven om tegen 2005 iedereen toegang te verlenen tot werkelijk Europese arbeidsmarkten. Dit actieplan vormt ook een belangrijke bijdrage tot de herziening van de Europese Werkgelegenheidsstrategie die in 2002 is gepland.

De leden van de Task Force op hoog niveau waren:

Voorzitter:

Dr Ulrich Schumacher

Voorzitter en CEO van Infineon (SIEMENS group) (DE)

Leden:

Prof. Tito Boeri

Bocconi-universiteit (IT)

Dhr. Juan Chozas

Secretaris-generaal voor de Werkgelegenheid (ES)

Dhr. Giles Clarke

EU 500-ondernemer, Majestic Wine, Pet City, Voorzitter Fosters Rooms Ltd. (UK)

Mevr. Mona Hemmer

Voormalig Vice-voorzitter van EUROCADRES, (FIN)

Mevr. Lore Hostasch

Voormalig minister van Werkgelegenheid, Gezondheid en Sociale Zaken (AU)

Dhr. Jan E Kvarnström

Voorzitter, Castellum AB, voormalig CEO Esselte en Securum (SV)

Dhr. John Monks

Algemeen secretaris, Trade Union Congress (UK)

Dr. Jo Ritzen

Vice-voorzitter van de Wereldbank (NL)

Mevr. Rose-Marie Van Lerberghe

Directeur-general Altedia Group (FR)

Nadere inlichtingen (website-addressen worden zo snel mogelijk geactiveerd):

europa.eu.int/comm/employment_social/empl&esf/news_en.htm

europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/key_en.htm

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...