Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Goedkeuring overname Saint Louis Sucre door Südzucker

Datum nieuwsfeit: 20-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten
European Commission

IP/01/1891

Brussel, 20 december 2001

Commissie verleent voorwaardelijke goedkeuring voor overname van Saint Louis Sucre door Südzucker

De Europese Commissie heeft ingestemd met de overname van Saint Louis Sucre SA, Frankrijks tweede grootste suikerproducent, door de Duitse marktleider Südzucker AG. De transactie zou de reeds bestaande machtspositie van Südzucker op de Zuid-Duitse en de Belgische markt voor suiker voor zowel industrieel als particulier gebruik nog hebben versterkt, maar Südzucker heeft er zich toe verbonden om afstand te doen van zijn meerderheidsbelang in het Belgische bedrijf Suikerfabriek van Veurne NV en om in Zuid-Duitsland 90 000 ton suiker per jaar ter beschikking te stellen van een onafhankelijke handelaar. Deze verbintenissen nemen alle bezwaren van de Commissie weg.

De fusie tussen Südzucker en Saint Louis werd aangemeld en bijgevolg getoetst aan de concentratieverordening van de Europese Unie, die de Commissie ertoe verplicht te voorkomen dat in de Europese Economische Ruimte een machtspositie in het leven wordt geroepen of versterkt.

De overname van Saint Louis door Südzucker is de eerste belangrijke grensoverschrijdende fusie op de Europese suikermarkt, die in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid op EU-niveau streng is gereglementeerd met de vaststelling van productiequota en interventieprijzen (d.w.z. minimumprijzen). Op deze zeer strikt gereglementeerde markt is het voor afnemers van suiker en uiteindelijk ook voor de consument van het grootste belang dat elke resterende vorm van concurrentie behouden blijft.

Versterking van de machtspositie van Südzucker

De voorgenomen overname werd op 20 juli bij de Commissie aangemeld met het oog op de goedkeuring ervan. Op 23 augustus heeft de Commissie een grondig marktonderzoek ingesteld, dat uitwees dat de transactie de reeds bestaande machtspositie van Südzucker op de Zuid-Duitse en Belgische markt voor suiker voor zowel industrieel als particulier gebruik nog zou hebben versterkt.

Dit kwam doordat Saint Louis in de betrokken geografische gebieden die zich in de onmiddellijke nabijheid van Frankrijk, de thuismarkt van Saint Louis, bevinden geen onafhankelijke en geloofwaardige potentiële concurrent van Südzucker meer zou zijn.

De instandhouding van de potentiële mededinging is des te belangrijker op streng gereglementeerde markten, waarop er per definitie weinig concurrentie heerst en de afnemers zeer sterk afhankelijk zijn van een beperkt aantal leveranciers. Dit geldt met name voor de markt voor suiker, dat toch een belangrijke grondstof is.

De afnemers hebben de Commissie erop geattendeerd dat de concurrentie op de suikermarkt, vooral in lidstaten zoals Duitsland, zeer beperkt is en dat buitenlandse leveranciers bijgevolg een doorslaggevende rol kunnen spelen door het aanbieden van suiker tegen aantrekkelijke prijzen.

De Commissie vreesde tevens dat Südzucker dankzij het verkrijgen van directe toegang tot de tweede grootste productiecapaciteit van Frankrijk een sterke positie op de Franse markt zou verwerven en daardoor in staat zou zijn andere Franse producenten ervan af te brengen om in Zuid-Duitsland en België de concurrentie aan te gaan door met vergeldingsacties in Frankrijk te dreigen.

Dit zou tot een bestendiging van de nationale compartimentering van de Europese suikermarkt hebben geleid.

Daarenboven zou Südzucker dat in Zuid-Duitsland en België reeds een machtspositie inneemt en in Oostenrijk een monopoliepositie bekleedt aldus de kans hebben gehad om ook in Frankrijk een sterke positie te verwerven omdat het bedrijf in een unieke situatie zou hebben verkeerd om "pan-Europese transacties" met grote industriële afnemers te sluiten en hen over de nationale grenzen heen te bevoorraden.

Verbintenissen

Om deze mededingingsbezwaren weg te nemen, heeft Südzucker aangeboden zich van zijn meerderheidsbelang in het Belgische bedrijf Suikerfabriek van Veurne NV te ontdoen en 90 000 ton suiker per jaar ter beschikking te stellen van een onafhankelijke handelaar uit Zuid-Duitsland.

De Commissie acht deze verbintenissen toereikend en is tevens van oordeel dat zij zullen bijdragen tot de openstelling van de Zuid-Duitse markt en tot een verbetering van de concurrentiesituatie in België.

Doordat het belang van 68% in Suikerfabriek van Veurne NV wordt afgestoten, zal het Belgische suikerproductiequotum van de Südzucker-groep met ongeveer 10% afnemen, hetgeen een aanzienlijk concurrentiebevorderend effect op de Belgische suikermarkt zal sorteren.

Ook de toezegging om elk jaar 90 000 ton quotasuiker tegen EU-interventieprijzen ter beschikking te stellen, zal een onafhankelijke handelaar in staat stellen daadwerkelijk op de Zuid-Duitse suikermarkt te concurreren. 90 000 ton vertegenwoordigt ongeveer 10% van de hoeveelheid suiker die jaarlijks in Zuid-Duitsland wordt verbruikt. Het feit dat het suiker tegen de interventieprijs aan de onafhankelijke handelaar zal worden verkocht, biedt deze de gelegenheid het tegen een aantrekkelijke prijs op de markt te brengen, waardoor de concurrentie op deze markt zal worden bevorderd en de verdwijning van Saint Louis als potentiële concurrent afdoende wordt gecompenseerd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie