Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raad Zoetermeer stemt in met aangepast Masterplan 2025

Datum nieuwsfeit: 21-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zoetermeer

Gemeenteraad stemt in met aangepast Masterplan 2025

De gemeenteraad heeft 17 december jl. de beleidsnotitie Masterplan 2025 vastgesteld. Daarmee heeft gemeente Zoetermeer een ruimtelijke visie gericht op het behouden en versterken van een aantrekkelijke stad. Het Masterplan is geen blauwdruk noch een plan dat direct kan worden uitgevoerd. Wel vormt het Masterplan een leidraad op grond waarvan beslissingen genomen kunnen worden voor infrastructuur en de inrichting van woon-, werk- en reactiegebieden. Het concept Masterplan is in de afgelopen maanden met vele mensen en organisaties besproken. Mede naar aanleiding van die vele gesprekken en reacties is een beleidsnotitie Masterplan 2025 geschreven. Hierin staan aanbevelingen voor aanpassingen op het beleid, suggesties voor aanpassingen van het Masterplan en opgaven voor nadere uitwerking. Een aangepast Masterplan zal begin 2002 verschijnen.

Aanscherping door reacties
In de afgelopen maanden heeft de gemeente met burgers, bedrijven, belangenorganisaties, beleidsmedewerkers en bestuurders van andere gemeenten gesproken. Over het algemeen is het Masterplan positief ontvangen en is er veel waardering voor de open, transparante werkwijze. Het merendeel van de opmerkingen had betrekking op nadere uitwerking of betrof vragen om uitleg. De belangrijkste onderwerpen uit de reacties hadden betrekking op het vervoersconcept (parallelbanen A12, knooppunt A12 - HSL, regionale inzet sprinter en lokale visie op vervoer), de sociale structuur (samenhang tussen maatschappelijk en ruimtelijke aspecten), culturele identiteit (imago, aanbod van cultuur en evenementen, centrumontwikkeling, HBO-onderwijs), water, groen en landschap (belang water en groen onderbelicht, overgang stad en land), de zonering (stedelijkheid van het centrum en rustige woonwijken, inbreiden in de stad versus uitbreiden buiten de stad) en de regio (belang van samenwerking en afstemming). De essentie van de reacties is vertaald in een aantal beleidsaanbevelingen die inmiddels door de gemeenteraad zijn goedgekeurd. Alle reacties zijn opgenomen in een Nota van Antwoord die evenals de beleidsnota op internet (www.zoetermeer.nl) te lezen is.

Eerste uitwerkingen
Het college heeft de gemeenteraad toegezegd om het vervolg van het Masterplan op een vergelijkbare open en interactieve wijze vorm te geven. Ieder half jaar zal de gemeenteraad geïnformeerd worden over de stand van zaken en iedere twee jaar wordt het Masterplan herijkt en eventueel aangepast dan wel aangevuld. Feitelijk wordt het Masterplan een dynamische beleidsagenda waarmee Zoetermeer sturing wil geven aan haar toekomst.
Niet alles kan echter tegelijk worden aangepakt. De opgaven die voor 2002 zijn geformuleerd zijn:

-Sociale cohesie: in opdracht van de gemeente doet de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar de sociale cohesie in Zoetermeer. Uit de resultaten van dit onderzoek zullen consequenties moeten worden herleid voor beleid op de lange termijn.
Water en groen zijn belangrijke elementen in Zoetermeer maar zijn onvoldoende belicht in het Masterpan. De opgave voor 2002 luidt dan ook: ontwikkel een groen-blauwe structuur die samen met het ladderconcept vorm geeft aan de toekomstige her)inrichting van de stad.
Plan van aanpak ontwikkelingsvisie op het gebied A12/Boerhaavelaan. Het knooppunt A12 en HSL aan de oostzijde van de stad biedt veel mogelijkheden op zowel verkeerskundige gebied als op het gebied van wonen, werken en recreëren. De discussie over de verstedelijkingsmogelijkheden aan de zuidoostkant van Zoetermeer moet betrokken worden in de studie naar het knooppunt.

Gemeente Zoetermeer © December 2001

Last update: 21 December 2001 (12:51)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie