Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aan de slag met sturing op de Wsw

Datum nieuwsfeit: 21-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activering en uitstroom Inkomenswaarborg Handhaving Adequate uitvoering

Activering en uitstroom / Wsw / Sporen naar sturing op de Wsw

Aan de slag met sturing op de Wsw

Nieuwe uitdagingen, nieuwe oplossingen
Gemeenten en uitvoeringsorganisaties Wsw staan op het moment voor grote uitdagingen. Optimaal gebruik maken van alle mogelijkheden om arbeidsgehandicapten een passende arbeidsplaats te bieden is er daar één van. De keuzemogelijkheden zijn groot: een gewone baan, een Wiw-baan, een ID-baan, al dan niet met gebruik van Rea-voorzieningen. Of natuurlijk een Wsw-baan, als dat moet. Ook daar zijn keuzemogelijkheden: een baan binnen de muren van de Wsw-organisatie, een detachering bij een gewone werkgever, of begeleid werken bij een gewone werkgever. Welke keuzen maakt de gemeente om de sociale doelstelling van de Wsw te realiseren? En welke uitgangspunten kiest de gemeente bij het beoordelen van de financiële resultaten van de Wsw? Is er een plaats voor de Wsw op de reïntegratiemarkt? Kan dat wel zonder de suggestie te wekken van belangenverstrengeling? Wat betekent de veranderde populatie en de krimp van de wachtlijsten voor de manier waarop de Wsw wordt uitgevoerd? Welke betekenis kan de Wsw hebben voor de reïntegratie van mensen met een WAO-uitkering? Welke betekenis kan de Wsw hebben voor mensen die nu in de dagopvang voor gehandicapten zitten? Kunt u nog gewoon op de oude voet doorgaan? Kunt u dan nog wel sturen op de uitvoering van de Wsw?

Sturing: kiezen of delen
De Wiw, de Instroom/Doorstroom-banen, en de Wsw geven gemeenten een samenhangend pakket van instrumenten, geld en vooral beleidsvrijheid om lokaal maatwerk te bieden. Het Fonds voor Werk en Inkomen voegt hier nog het nodige aan toe. Dat biedt gemeenten volop ruimte, maar ook volop verantwoordelijkheden om die ruimte optimaal te benutten. Hiervoor moeten fundamentele keuzen worden gemaakt. Over hoe de Wsw moet worden uitgevoerd. Door wie. Of er een groot of klein bedrijf moet zijn. Met wat voor taken. En hoe dat zich verhoudt tot de gemeente: als een dienst of zelfstandig. Sturing is nodig op het niveau van beleid, op het niveau van uitvoering en op het niveau van het individu. Alleen dan kan maatwerk worden geboden. Flink wat gemeenten zijn deze uitdaging inmiddels aangegaan. Zij zetten koers naar een situatie waarbij de Wsw optimaal wordt benut in de context van het gemeentelijke arbeidsmarktbeleid. Samen met de uitvoerders van de Wsw en de Wiw, en de ID-banen.

Leerervaringen
Gemeenten vervullen een sleutelrol. Dat tonen ook de ervaringen aan in Leiden, Zeist e.o, Dordrecht en Heerlen: vier pilotregios waar bestuurders en uitvoerders samen aan de slag zijn gegaan om gemeentelijk reïntegratiebeleid vorm te geven en in te voeren. De manier waarop deze pilots zijn opgezet, de achtereenvolgens gezette stappen en de bereikte resultaten zijn systematisch gevolgd met het oog op leerervaringen voor andere gemeenten. Zowel zij die aan het begin staan van dit proces als gemeenten die al enige tijd aan de slag zijn, kunnen er hun voordeel mee doen. De leerervaringen zijn namelijk vertaald in een praktisch instrumentarium dat u kan ondersteunen bij uw eigen proces.
Dit instrumentarium omvat onder meer een handreiking met een stappenplan voor het proces, tips en leerervaringen, een cd-rom met een leerprogramma, modellen en praktische documenten in een bibliotheek, advies op maat en workshops waarin u samen met anderen concreet op het goede spoor wordt gezet om de Wsw een duidelijke plaats te geven in het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid. Als u wilt kunt u morgen al beginnen!
De instrumenten waarmee u morgen aan de slag kunt

Gemeentelijk arbeidsmarktbeleid brengt zowel voor gemeenten als voor uitvoeringsorganisaties grote uitdagingen met zich mee. Nieuw beleid maken op dit terrein grijpt immers aan op vele punten, en in elke regio of gemeente zijn vaak veel partijen betrokken. De ervaringen van de pilots zijn toegankelijk gemaakt. Instrumenten zijn ontwikkeld en uitgetest om gemeenten en uitvoeringsinstanties te ondersteunen in de verschillende fasen van dit proces. Daarmee zijn nu een aantal hulpmiddelen beschikbaar voor gemeenten en uitvoerders die aan de slag willen.
U vindt hier daarom een overzicht van de verschillende instrumenten om een goede keuze mogelijk te maken. Een combinatie van verschillende instrumenten zal waarschijnlijk het meest effectief zijn.

Handreiking
De handreiking bevat de leerervaringen uit de pilots. In vijf stappen beschrijft deze handreiking de eerste, zogeheten conceptuele fase van het proces, en belicht daarbij zowel het gemeentespoor als het bedrijvenspoor. Naast inhoudelijke informatie over het gehele proces en elke stap in de conceptuele fase geeft een apart hoofdstuk een praktische handleiding voor de daadwerkelijke uitvoering in de eigen gemeente of uitvoeringsorganisatie.
Ook voor de systematische en planmatige inzet van communicatie kan men in de handreiking terecht. De opzet van een communicatieplan wordt behandeld, een handige methode voor het in kaart brengen van alle in- en externe publieksgroepen. Ten slotte zijn er veel praktische tips te vinden voor de inzet van alle instrumenten.

Cd-rom
Bij de gedrukte handreiking vindt u ook een cd-rom, waarop de elektronische versie van de handreiking staat en een bibliotheek met tal van nuttige en praktische documenten uit de pilot-projecten. Deze versie heeft als voordeel dat u eenvoudig vanuit de tekst kunt doorklikken naar de diverse bijlagen, checklists en andere documenten zoals vragenlijsten en modelpers-berichten. Deze kunt u eenvoudig overnemen voor eigen gebruik. Dit vereenvoudigt het doorlopen van het proces in uw lokale of regionale situatie.
Op de cd-rom kunt u ook een leerprogramma volgen dat u door de materie loodst. Aan de hand van verschillende testen, afgesloten met opdrachten die u meteen kunt uitvoeren en opslaan op uw eigen pc, kunt u voor uzelf bepalen of u de verschillende stappen goed begrepen heeft.

Advies op maat
Gemeenten en uitvoeringsorganisaties kunnen via Advies op maat professionele ondersteuning krijgen bij de start van hun veranderingsproces. Maar ook gemeenten en uitvoeringsorganisaties die al een eind op weg zijn kunnen veel baat hebben bij deze mogelijkheid. Een adviseur komt dan een dagdeel bij u langs om u persoonlijk te ondersteunen bij een eerste oriëntatie of juist voor het opmaken van een tussentijdse balans. Het advies kan zowel betrekking hebben op het proces om te komen tot een strategie voor de uitvoeringsorganisatie, als op het proces van beleidsvorming bij gemeenten om te komen tot een regiedocument. Het ministerie stelt hiervoor - binnen het kader van de pilots in 2002 - budget ter grootte van een dagdeel aan adviesuren beschikbaar. Aanvullende adviestijd is voor rekening van de gemeenten of uitvoeringsinstanties.
U kunt inschrijven of informatie opvragen via (adviesopmaat@planet.nl) Voor vragen belt u Deloitte & Touche, Marianne van Vliet, Sales Support Unit, 020 - 495 23 53.

Workshops
Gedurende 2002 worden diverse workshops georganiseerd. Gestart wordt met twee workshops eind januari en begin februari. Deze workshops duren een middag, avond en een ochtend en worden gegeven op een centraal in het land gelegen locatie.
Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor bestuurders van gemeenten en directies van uitvoeringsorganisaties. De belangrijke vragen staan ook daar centraal: Hoe moet de Wsw worden uitgevoerd. Door wie. Moet er een bedrijf zijn. Hoe groot of klein moet dat zijn. Met wat voor taken. Wat is de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Hoe ziet sturing eruit op het niveau van beleid, op het niveau van uitvoering en op het niveau van het individu. Van elkaar leren door het halen en brengen van kennis en ervaring is het uitgangspunt.
Het doel van de workshops is daarmee tweeledig: zowel informatieoverdracht, over de achtergronden van de pilots, het procesmodel en de communicatie binnen het proces, als het zelf oefenen met de themas uit de voorbereidingsfase.
In de workshops worden de eerste contouren uiteengezet van de conceptuele fase, waarin het gaat om beleidsvorming en strategiebepaling. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid draagt bij in de kosten van de workshops.
U kunt inschrijven of informatie opvragen via
(info.arbeidsmarktbeleid@planet.nl)
Voor vragen belt u Deloitte & Touche, Miriam Tops 070 - 300 61 93

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...