Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bevoegdheden politie en justitie bij bestrijding terrorisme

Datum nieuwsfeit: 21-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Algemene Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Justitie

Persbericht ministerraad
21 december 2001

BESTRIJDING TERRORISME: HELDERE BEVOEGDHEDEN POLITIE EN JUSTITIE

BIJ VORDEREN GEGEVENS VAN FINANCIELE INSTELLINGEN

Politie en justitie krijgen de bevoegdheid gegevens te vorderen van instellingen in de financiële sector. De ministerraad heeft hiermee op voorstel van minister Korthals van Justitie ingestemd. Het voorstel maakt onderdeel uit van het pakket aan wetgeving ter vergroting van de mogelijkheden tot opsporing van terroristische misdrijven en vloeit mede voort uit het protocol bij het EU-rechtshulpverdrag en het advies van de commissie 'Strafvorderlijke gegevensverzameling in de informatiemaatschappij' (commissie Mevis).

Op dit moment krijgen politie en justitie gegevens van financiële instellingen op vrijwillige basis. Daarnaast bestaat de bevoegdheid tot inbeslagneming door politie en Justitie. Het wetsvoorstel beoogt de afweging over het verstrekken van financiële gegevens geheel in handen van de overheid te leggen. Een nieuwe bevoegdheid is daarbij nodig omdat de bevoegdheid tot inbeslagneming moeilijk toepasbaar is op digitale gegevens. De opsporingsambtenaar wordt bevoegd om in het geval van een strafbaar feit identificerende gegevens te vorderen (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, administratieve kenmerken). De Officier van Justitie krijgt de bevoegdheid om in geval van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten ook andere gegevens te vorderen. Daarbij is te denken aan gegevens die inzicht geven in geld- en goederenstromen, of in het vermogen, het relatienetwerk of de handel in bepaalde goederen van een persoon.

In het geval van een misdrijf dat een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert kan de officier van justitie, na machtiging van de rechter-commissaris, vorderen dat toekomstige gegevens direct na verwerking door de instelling worden verstrekt. De officier van Justitie krijgt de bevoegdheid om in het geval van een misdrijf dat een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert, na voorafgaande machtiging door de rechter-commissaris, gevoelige gegevens betreffende ondermeer iemands godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven en lidmaatschap van een vakvereniging te vorderen. Het wetsvoorstel is van toepassing op alle financiële instellingen die vallen onder de financiële toezichtswetten.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De teksten van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 21.12.2001reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie