Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kabinetsstandpunt over mainportontwikkeling Rotterdam

Datum nieuwsfeit: 21-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Algemene Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Persbericht ministerraad
21 december 2001

KABINETSSTANDPUNT OVER MAINPORTONTWIKKELING ROTTERDAM

Het kabinet heeft een standpunt ingenomen over versterking van de mainport Rotterdam en verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving in Rotterdam, het zogenaamde Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). Het standpunt is vastgelegd in deel 3 van de Planologische Kernbeslissing-plus (PKB+) Mainportontwikkeling Rotterdam. Om de `dubbele doelstelling' van een havenuitbreiding en een beter leefklimaat te bereiken, zijn de volgende deelprojecten geselecteerd:

- landaanwinning: uitbreiden van de Rotterdamse haven met een nieuw stuk land in zee en compenserende maatregelen voor het verlies aan natuurwaarden;
- 750 hectare natuur- en recreatiegebied: aanleg van nieuwe natuur- en recreatiegebieden op Midden-IJsselmonde en ten noorden van Rotterdam;
- Bestaand Rotterdams Gebied: een serie projecten om het bestaande havengebied beter te benutten en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.

Deze deelprojecten worden verder ontwikkeld door de gemeente Rotterdam (Bestaand Rotterdams Gebied en Landaanwinning inclusief compensatie maatregelen) en de provincie Zuid-Holland (750 hectare natuur- en recreatiegebied). Met de vaststelling van de PKB deel 3 worden randvoorwaarden gesteld en ruimte voor de ontwikkeling van de projecten gereserveerd. Over de financiering van de projecten en het tijdstip van uitvoering vindt later besluitvorming plaats.

De plannen voor het PMR zijn regelmatig besproken met maatschappelijke organisaties en met betrokken lokale en regionale overheden. Dit `overleg niet-rijkspartijen' (ONR) heeft ingestemd met de hoofdlijnen van het kabinetsstandpunt.

De landaanwinning is gesitueerd in een gebied waar de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn van toepassing is. Het kabinet is daarom verplicht aan de EU advies te vragen over de wijze waarop deze richtlijn is toegepast. Deze adviesaanvraag wordt tegelijk met de vaststelling van PKB deel 3 aan de EU gezonden.

Plannen bijgesteld
Naar aanleiding van inspraak, advies, overleg en aanvullend onderzoek zijn de plannen enigszins aangepast ten opzichte van het kabinetsvoorstel (PKB+ deel 1) van mei jl. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- een gefaseerde aanleg van de landaanwinning is expliciet voorgeschreven en is mede afhankelijk van de marktvraag;

- er zijn criteria opgenomen voor de toelating van activiteiten op de landaanwinning die niet gebonden zijn aan diepwater;

- de randvoorwaarden voor zandwinning zijn aangescherpt;
- de inrichting van het natuur- en recreatiegebied op Midden-IJsselmonde is minder specifiek beschreven;

- conform het advies van locale overheden en maatschappelijke organisaties zijn locaties opgenomen om de schade aan beschermde natuur bij landaanwinning te compenseren.

RVD 21.12.2001reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie