Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Eindejaarsbijeenkomst Commerciële Club Leeuwarden

Datum nieuwsfeit: 21-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Leeuwarden
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leeuwarden

Eindejaarsbijeenkomst Commerciële Club Leeuwarden en Gemeente Leeuwarden

Ondernemersprijs 2001 Op 18 december 2001 hielden de Commerciële Club Leeuwarden en de Gemeente Leeuwarden hun inmiddels traditionele eindejaarsbijeenkomst. Dat vond deze keer plaats in een druk bezette stadsschouwburg De Harmonie. De gemeente gaf hier een terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitzicht op de toekomstige ontwikkelingen. Tevens zijn er cijfers bekend gemaakt m.b.t. gronduitgifte, werkgelegenheid en werkloosheid. Gelijktijdig vindt ook de prijsuitreiking plaats van de beste ondernemer van Leeuwarden 2001!

Aftrap

De aftrap werd gedaan door Henk Feitsma waarna Eric Jansen, voorzitter van de Commerciële Club kort inging op de vele positieve ontwikkelingen in Leeuwarden. Hij vond dat deze zaken door de bestuurscrisis in Leeuwarden ten onrechte wel eens wat te weinig aandacht hebben gekregen. Arno Brok, wethouder Economische Zaken, ging voor de zaal vol met ondernemers vervolgens wat dieper in op deze mooie ontwikkelingen in het bijna afgelopen jaar en op de plannen van de gemeente voor de komende jaren.

Werkgelegenheid en werkloosheid

Hij keek eerst terug op het jaar 2001. Uit de door de Kamer van Koophandel eerder op de dag gepresenteerde uitkomsten van de jaarlijkse Erbo-enquête bleek maar weer eens dat Leeuwarden overduidelijk dé grote banenmotor van Friesland is. De groei van de werkgelegenheid in de in de Erbo meegenomen sectoren, dat is ongeveer 40% van de totale Leeuwarder werkgelegenheid, bedroeg in Leeuwarden 3,1%. Daarmee presteerde Leeuwarden veruit het best van de hele provincie Fryslân. In absolute zin gaat het dan ook nog eens om grote aantallen, wanneer wordt bedacht dat een kwart van de Friese werkgelegenheid in Leeuwarden zit. Met een geschatte gemiddelde werkgelegenheidsgroei van zon 3% in de afgelopen jaren biedt Leeuwarden momenteel plaats aan ongeveer 53.000 banen van 15 uur en meer per week.

Ook mag Leeuwarden volgens de wethouder tevreden zijn over de afname van de werkloosheid in de afgelopen jaren. Van een ongekend hoog percentage van 26,3% in 1995 is deze inmiddels gedaald naar 13%. Nog altijd te hoog, maar met die 26,3% in het achterhoofd voorwaar geen slechte prestatie. Wel vormt het jaar 2001 een overgang van economische hoogconjunctuur naar een minder gunstig economisch klimaat waarvan ook Leeuwarden de gevolgen zal ondervinden, onder andere via een minder sterke of zelfs weer een lichte stijging van dat werkloosheidspercentage.

Bedrijventerreinen

Achmeatoren Andere indicatoren voor de economische ontwikkeling zijn de uitgave van aantallen hectares bedrijventerrein en de toevoeging van het aantal vierkante meters kantoorruimte aan de totale voorraad. In 2001 heeft de gemeente bijna 15 hectare bedrijventerrein verkocht, minder dan in 2000 met de uitschieter van 31 hectare, maar ruim boven het gemiddelde van het vorige decennium. Bedrijventerrein De Hemrik is inmiddels bijna volledig uitgegeven. Daarom komt er nieuwe ruimte voor bedrijven beschikbaar aan de zuidkant van de stad, tussen de spoorlijnen naar Sneek en naar Zwolle. Voor zogenaamde hoogwaardige bedrijvigheid wordt het Businesspark aan de westkant van de stad uitgebreid. Nieuwe bedrijven uit de zware milieucategorieën, wil de gemeente na goed overleg met andere gemeenten proberen elders in de Westergo-zone of in de A7-zone een passende plaats te geven. Samen met buurgemeenten wordt bovendien gekeken naar geschikte woon-werk locaties.

Begin 2002 zal naar verwachting ook een besluit worden genomen over de eventuele verplaatsing van de huidige railcontainerterminal bij het NS-station en de ontwikkeling van een nieuwe multimodale overslagterminal in Leeuwarden-Zuid.

Kantoorontwikkeling

Er is in 2001 buitengewoon veel nieuwe kantoorruimte in aanbouw gekomen, waarvan ongeveer 30.000 vierkante meter nu en de komende maanden wordt opgeleverd. Dat betekent een forse investering door de betrokken bedrijven en een fundamentele aanvulling op de aanblik van Leeuwarden met de Achmea-toren, het ICT Center Crystalic en Marnix State (het Centraal Justitieel Incasso Bureau). Er wordt door de bedrijven en organisaties achter deze kantoren ontzettend veel geïnvesteerd in Leeuwarden. Dat levert niet alleen veel directe werkgelegenheid op, maar bij toeleveranciers op allerlei terrein ook nog eens heel veel indirecte werkgelegenheid.

In het jaarlijkse onderzoek van het weekblad Elsevier naar kwalitatieve en kwantitatieve kantoorontwikkeling in Nederland, scoort het Leeuwarder Manhattan al enkele jaren hoog. Het gaat hier om kennisintensieve diensten en dat past uitstekend bij de in Leeuwarden aanwezige kennisinfrastructuur. Prioriteit voor de komende jaren ligt bij de ontwikkeling van de zogenaamde kantorenhaak: langs de Oostergoweg, het station, de Lange Marktstraat en de Tesselschadestraat. Hierbij passen gerichte acties om deze werklocaties goed te ontsluiten en in te richten. Het gaat daarbij om de inrichting van de openbare ruimte en de bereikbaarheid met de auto, het openbaar vervoer en de fiets, maar ook om de aanleg van een optimale breedband-infrastructuur. Binnenkort peilt de gemeente bij bedrijven in de kantorenhaak en op het Businesspark de behoefte aan het realiseren van een fibernetwerk dat aansluit op de cityring. Uiteraard wordt die behoefte ook gepeild bij de niet-commerciële dienstverleners als het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL).

Bereikbaarheid en imago

Uiteraard stond de wethouder ook stil bij de infrastructuur in de stad en het imago van Leeuwarden, onderwerpen die altijd op een warme belangstelling mogen rekenen. De gemeente erkent de door het bedrijfsleven ervaren problematiek over de bereikbaarheid en over veel zaken zijn de ondernemers en de gemeente het gelukkig eens. De wethouder benadrukte dat bereikbaarheid van de stad nu ook bij het gemeentebestuur nummer één op de agenda is en waarvoor de gemeente ook financieel haar nek wil uitsteken. De Haak om Leeuwarden, een westelijke ontsluitingsweg en een verdubbeling van de rondweg zijn enkele belangrijke onderdelen van het pas geleden in de inspraak gekomen gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP).

Het imago van Leeuwarden kwam prominent ter sprake. Nu de bestuurscrisis is bedwongen, is het zaak om niet meer achterom maar vooruit te kijken. Positief in dit opzicht is dat het Rijk de belangrijke positie van Leeuwarden als tweede hoofdstad van Noord-Nederland heeft erkend. Leeuwarden is nu dezelfde behandeling toegezegd als de nationale netwerksteden. Ook is onlangs besloten dat gemeente, provincie en HBO-instellingen er alles aan gaan doen om de Kenniscampus te realiseren. Met een verdere opsomming van goed lopende projecten en initiatieven die de afgelopen jaren in Leeuwarden in gang zijn gezet, gaf Arno Brok aan dat het uitstekend gaat met Leeuwarden, hoewel men wel eens anders wil doen laten geloven. Ook daarom is de rol van het bestaande bedrijfsleven enorm belangrijk. De ondernemers werden dan ook opgeroepen om samen met het gemeentebestuur uit te dragen dat Leeuwarden een prima stad is om in te werken, te wonen en te recreëren. Met het uitdelen van een door iedereen te dragen Leeuwarden-speldje gaf de gemeente alvast een symbolisch tintje aan deze oproep.

Wat is het imago dat Leeuwarden verdient?

Met de directeur van stremselfabriek CSK, dhr. Visschedijk, de voorzitter van het college van bestuur van de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland, dhr. Vroon en de voorzitter van VNO-NCW Friesland, dhr. Van der Velde discussieerde Henk Feitsma vervolgens kort over het imago dat Leeuwarden volgens hen verdient. Zij gaven aan dat Leeuwarden zonder meer de hoofdstad van Fryslân is en ook hoort te zijn, waarbij een goede bereikbaarheid en een veilige en bruisende binnenstad hoort. Ook de aanwezigheid van een goede ICT-infrastructuur is daarbij erg belangrijk en men was blij dat Leeuwarden daar zo hard aan werkt.

Uitreiking van de Leeuwarder Ondernemersprijs

Ondernemersprijs beeldje Het hoogtepunt van de Eindejaarsbijeenkomst is ieder jaar de uitreiking van de Leeuwarder Ondernemersprijs. Die eer viel dit jaar te beurt aan Swedamast B.V., producent van vlaggen- en lichtmasten. Dit tot volledige verrassing van directeur dhr. Miedema die onder valse voorwendselen was meegenomen naar de Eindejaarsbijeenkomst. Samen met zijn zus, de andere directeur van het succesvolle bedrijf, heeft dhr. Miedema het bedrijf in relatief korte tijd op innovatieve wijze en met visie uitgebouwd tot een florerend bedrijf met 17 werknemers. De voorzitter van de jury, raadsnestor Jan de Beer, las het lovende juryrapport voor, waarna burgemeester Margreeth de Boer het bij de prijs horende en door mevr. Ultzen gemaakte prachtige kunstwerk aan dhr. Miedema uitreikte. Zij deed dit niet eerder dan nadat ook zij de ondernemers had opgeroepen met trots uit te dragen dat hun onderneming in Leeuwarden is gevestigd. Dat die trots op zn plaats is, bewees zij met enkele voorbeelden over hoe landelijk tegen Leeuwarden wordt aangekeken.

Na de afsluiting door Henk Feitsma, waarbij hij namens het gemeentebestuur van Leeuwarden iedereen prettige feestdagen wenste, bleven de ondernemers onder het genot van een hapje en een drankje nog lang napraten in De Harmonie. Het imago van Leeuwarden zal daarbij ongetwijfeld onderwerp van gesprek zijn geweest.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...