Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijstellingsregeling belastingen op milieugrondslag 2002

Datum nieuwsfeit: 27-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Bijstellingsregeling belastingen op milieugrondslag 2002

Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken, directie wetgeving verbruiksbelastingen

Besluit van 17 december 2001, nr. WV2001/631M, Stcrt. nr. 248

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 37a van de Wet belastingen op milieugrondslag in samenhang met de artikelen 10.1 en 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001;

Besluit:

Artikel I

In de Wet belastingen op milieugrondslag 1) wordt in de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen het in kolom E opgenomen bedrag telkens vervangen door het in kolom F opgenomen bedrag.

.....


1) Stb. 1994, 923, laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 14 december 2001, Stb. 642.

A B C D E F

artikel lid onderdeelvolzin huidig nieuw bedrag bedrag


---

9 1 0,1631 0,1682

9 3 0,0528 0,0544

10 0,1367 0,1409

11g 0,132 0,136

18 2 aanhef 12,61 13,00

27 1 a 12,04 12,41

27 1 b 12,04 12,41

27 1 c 13,19 13,60

27 1 d 13,29 13,70

27 1 e 13,29 13,70

27 1 f 15,51 15,99

27 1 g 15,86 16,35

27 1 h 11,22 11,57

27 1 i 113,59 117,11

27 1 j 1e bedrag 0,0103 0,0106

27 1 j 2e bedrag 0,0068 0,0070

27 1 k 448,58 462,49

27 7 1e bedrag 0,1920 0,1980

27 7 2e bedrag 2,3757 2,4493

A B C D E F

artikel lid onderdeelvolzin huidig nieuw bedrag bedrag


---

36i 1 a 126,49 130,41

36i 1 b 127,56 131,51

36i 1 c 150,88 155,56

36i 1 d 1e bedrag 0,1203 0,1240

36i 1 d 2e bedrag 0,0562 0,0579

36i 1 d 3e bedrag 0,0104 0,0107

36i 1 e 1e bedrag 0,0583 0,0601

36i 1 e 2e bedrag 0,0194 0,0200

36i 1 e 3e bedrag 0,0059 0,0061

36i 7 0,1203 0,1240

36o 2 1e bedrag 0,0194 0,0200

36o 2 2e bedrag 0,0562 0,0579

36o 4 1,77 1,82

36r 2 0,0194 0,0200

Artikel II


1. Deze regeling treedt in werking met ingang van
1 januari 2002.2. Deze regeling kan worden aangehaald als: Bijstellingsregeling belastingen op milieugrondslag 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën,

Toelichting

Deze regeling geeft uitvoering aan het indexeringsvoorschrift, neergelegd in artikel 37a van de Wet belastingen op milieugrondslag (hierna: Wbm), in samenhang met de artikelen 10.1 en 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001. Ingevolge deze bepalingen worden de tarieven van de milieubelastingen jaarlijks met ingang van 1 januari aangepast door vermenigvuldiging met de tabelcorrectiefactor. Bij de wet houdende wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002 III - Natuur, milieu en vervoer) (Stb. 642) is reeds het tarief van de afvalstoffenbelasting in de Wbm aangepast. Daarbij is rekening gehouden met de inflatie. In dat kader is tevens bepaald dat artikel 37a voor het jaar 2002 geen toepassing vindt op dat bedrag. De op de voet van artikelen 10.1en 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 bepaalde tabelcorrectiefactor voor het kalenderjaar 2002 is 1,031. Op basis daarvan worden de bedragen, vermeld in de artikelen 9, eerste en derde lid, 10, 11g, 18 tweede lid, 27, eerste lid, onderdelen a tot en met k, en zevende lid, 36i, onderdelen a tot en met k, en zevende lid, 36o, tweede en vierde lid en 36r, tweede lid aangepast. Het gaat hierbij om de tarieven van de grondwaterbelasting, de belasting op leidingwater, het tarief voor niet-brandbaar afval, een aantal tarieven van de brandstoffenbelasting en een aantal tarieven van de regulerende energiebelasting. De bedragen in de onderhavige regeling luiden in euro. Basis voor de aanpassing zijn de eurobedragen die in de Wijziging van enkele belastingwetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Fiscale aanpassingswet euro) (Stb. 639) zijn vermeld.

De Staatssecretaris van Financiën,

| In Favorieten plaatsen |

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie