Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen over btw-tarief agrarische loonbedrijven

Datum nieuwsfeit: 28-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Datum Uw brief Ons kenmerk (Kenmerk)

28 december 2010203320 DGB 2001-01477 2001

Onderwerp

Vragen van het lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de heer De Haan, over het btw-tarief van agrarische loonbedrijven.

Geachte mevrouw Van Nieuwenhoven,

Hierbij doe ik u een nota toekomen ter beantwoording van de door het lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de heer De Haan, gestelde vragen inzake bovengenoemd onderwerp

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN,

W. Bos

Nota ter beantwoording van vragen van de heer De Haan, lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, over het btw-tarief van agrarische loonbedrijven (2010203320)


1.


Het verlaagde btw-tarief geldt op grond van post
b.13 van Tabel I bij de Wet op de omzetbelasting 1968 voor de diensten van agrarische
loonbedrijven aan onder meer tuinders. Het gaat hierbij om werkzaamheden die door een agrarisch loonbedrijf in opdracht van een tuinder worden verricht en die hun oorsprong vinden in de bedrijfsuitoefening van de tuinder, zoals planten, bemesten en oogsten. Het uitlenen van personeel is geen werkzaamheid die eigen is aan het tuindersbedrijf. De uitlener heeft ook geen verantwoordelijkheid voor het resultaat en wordt evenmin aansprakelijk gesteld voor eventuele tekortkomingen daarbij. Wanneer een agrarisch loonbedrijf zich derhalve niet verbindt om bepaalde loonwerkzaamheden te verrichten maar zich louter beperkt tot het ter beschikking stellen van personeel, is de genoemde tabelpost niet van toepassing en geldt het algemene btw-tarief. Overigens is bij de vraag of in een bepaalde situatie sprake is van het verrichten van loonwerkzaamheden of van het ter beschikking stellen van personeel, blijkens de
jurisprudentie, al gauw sprake van
loonwerkzaamheden. Zo is het voor dit laatste niet vereist dat het agrarische loonbedrijf zelf beschikt over machines en apparatuur en is het verder niet van belang of de te verrichten werkzaamheden al dan niet van eenvoudige aard zijn en of daarbij sprake is van stukloon of van een tevoren overeengekomen totaalbedrag.


2.


Bij de keuze tussen de landbouwregeling of het toepassen van de normale btw-regels speelt de btw die bij de inkopen in rekening wordt gebracht een belangrijke rol. Bij toepassing van de landbouwregeling bestaat geen recht op vooraftrek; bij toepassing van de normale btw-regels is dat wèl het geval. Met bepaalde restricties kan ook steeds van regime worden gewisseld. Wanneer sprake is van omvangrijke investeringen, en dit doet zich bij tuinders regelmatig voor, wordt veelal gekozen voor de toepassing van de normale btw-regels. Een dergelijke keuze ligt eveneens voor de hand wanneer op grote schaal gebruik wordt gemaakt van ingeleend personeel. Wordt dan toch niet gekozen voor de toepassing van de normale btw-regels, dan moet worden aanvaard dat de btw naar het voor die inkoopprestatie geldende tarief moet worden betaald.


3.

Naar het mij voorkomt biedt de hiervoor omschreven mogelijkheid om te kiezen voor toepassing van de normale btw-regels aan tuinders een voldoende oplossing om de btw-voordruk te neutraliseren. Een andere oplossing is niet aanwezig. De Zesde
btw-richtlijn staat niet toe om het verlaagde tarief ook toe te passen op het uitlenen van personeel.

| In Favorieten plaatsen |

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie